RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Alkoholiziranost na radnom mjestu

Predmet: Utvrđene činjenice o statusu tužitelja kao liječenog alkoholičara, nastavku konzumiranja alkohola po prestanku hospitalizacije, danom upozorenju na obvezu iz radnog odnosa, činjenicu da se uputio na posao u teško alkoholiziranom stanju te da je radio kao ložač, predstavljaju osobito važnu činjenicu zbog koje uz uvažavanje svih okolnosti i interesa obiju ugovornih stranaka, nastavak radnog odnosa nije moguć.

Broj presude: Revr 820/2018-2, od 14. studenoga 2018.

Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske

Sažetak:

Suprotno tvrdnji revidenta tuženica ispunila je i obvezu savjetovanja propisanu odredbom čl. 150. ZR. Okolnost da se sindikalna povjerenica očitovala o namjeravanom otkazu ugovora o radu istog dana kada je primila obrazloženi poziv za savjetovanje ne čini postupak savjetovanja nezakonitim. Odredbom čl. 150. ZR u stavku 4. propisano je da se podaci o namjeravanoj odluci moraju dostaviti radničkom vijeću potpuno i pravodobno, tako da mu se omogući davanje primjedbi i prijedloga, kako bi rezultati rasprave stvarno mogli utjecati na donošenje odluke. Ako sporazumom poslodavca s radničkim vijećem nije drukčije određeno, radničko vijeće je dužno u roku osam dana, a u slučaju izvanrednog otkaza u roku pet dana, dostaviti svoje očitovanje o namjeravanoj odluci poslodavcu (st. 5.). 
Detaljnije mogu vidjeti pretplatnici na časopis Pravo i Porezi.Povratak na sudsku praksu...


Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)