RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Zastoj ovrhe po računu na novčanim sredstvima

Petak, 24.04.2020.

Kako je poznato, dana 18. travnja 2020. godine stupila je na snagu dopuna Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima (Nar. nov., br. 47/20., dalje: dopune ZONS) kojom je propisan zastoj (moratorij) provođenja ovrha na novčanim sredstvima po računu koje provodi Financijska agencija (dalje: FINA).

Ovaj moratorij, odnosno zastoj s ovrhama na novčanim sredstvima po računu trajat će do 18. srpnja 2020. godine, dakle 3 mjeseca od stupanja na snagu dopuna ZONS-a, s mogućnošću produljenja na naredna tri mjeseca.

Pritom je važno napomenuti da se ovaj zastoj odnosi na građane, dakle fizičke osobe – ovršenike.

S motrišta poslodavca, oni su i nakon stupanja na snagu dopune ZONS-a u obvezi provoditi ovrhu kao što su i do sada:

1.    Ako poslodavac postupa po obavijesti FINA-e (G1 i G2), odnosno provodi tzv. ovrhu po računu, onda poslodavac dijeli plaću kako je i do sada:

- ako je neto plaća radnika manja od prosječne plaće (6.434,00 kn), onda  ¼  neto plaće poslodavac uplaćuje na radnikov redovni račun  a ¾ na radnikov zaštićeni račun

- ako je neto plaća radnika veća od prosječne plaće (6.434,00 kn), onda je zaštićen iznos od 4.289,33 kn i taj iznos poslodavac uplaćuje na radnikov zaštićeni račun a sav ostatak iznad 4.289,33 kn toga uplaćuje na radnikov redovni račun

Što se tiče načina na koji će radnici moći raspolagati sredstvima koja su uplaćena na njihov redovan račun, čeka se daljnja uputa FINA-e.

2.    Ako poslodavac postupa po izravnom zahtjevu ovrhovoditelja (tzv. ovrha na plaći) – tj. ako je poslodavcu na njegu adresu došlo rješenje o ovrsi, izjava o zapljeni po pristanku dužnika ovjerena od strane javnog bilježnika ili drugi valjani dokument poslodavac i dalje postupa po ovrsi, odnosno dio neto plaće radnika uplaćuje na zaštićeni račun a dio izravno ovrhovoditelju.

FINA neće zastati s provedbom ovrhe, odnosno nastavit će provoditi ovrhu na novčanim sredstvima u odnosu na:

  • ovršenike fizičke osobe ako se ovrha provodi radi namirenja tražbine zakonskog uzdržavanja djeteta (alimentacije),
  • druge tražbine kada se ovrha provodi radi namirenja budućih obroka po dospijeću,
  • tražbine po osnovi dospjele, a neisplaćene plaće, naknade plaće ili otpremnine,
  • mjere osiguranja iz kaznenog postupka,
  • slučaj ovrhe po računu specifične namjene.

O svemu detaljnije, v. u časopisu RRiF br. 5/20.


A.V.Ostale vijesti:

Nove potpore za očuvanje radnih mjesta za lipanj i dopunjeni kriteriji za pravo na potporu za svibanj
Petak, 29.05.2020.
Novi broj RRiF-a
Ponedjeljak, 25.05.2020.
Smije li poslodavac isplatiti radniku plaću manju od primljene potpore i što s razlikom?
Četvrtak, 14.05.2020.
Novi broj PiP-a
Utorak, 12.05.2020.
NOVO – Webinari u organizaciji RRIF-a!
Ponedjeljak, 04.05.2020.
Od 1. svibnja uveden je zastoj (moratorij) s provedbom ovrhe na plaći
Nedjelja, 03.05.2020.
Prilog - Poslovanje proračuna i proračunskih korisnika
Srijeda, 29.04.2020.
Proširena je primjena potpora u sustavu športa
Srijeda, 29.04.2020.
Uputa za poslodavce i radnike
Ponedjeljak, 27.04.2020.
Uputa za pomorce u vezi porezne prijave za 2020.
Ponedjeljak, 27.04.2020.
Novi broj RRiF-a
Ponedjeljak, 27.04.2020.
Mjere ograničavanja društvenog okupljanja, rada trgovina, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događa
Ponedjeljak, 27.04.2020.
Radno vrijeme i način rada trgovina
Ponedjeljak, 27.04.2020.
Obrazac OKFŠ za 2019. predaje se do 30.4.2020.
Ponedjeljak, 27.04.2020.
Zastoj ovrhe po računu na novčanim sredstvima
Petak, 24.04.2020.
Financijski izvještaji u proračunskom sustavu za prva tri mjeseca 2020. godine – novi rok
Petak, 24.04.2020.
Promjene u proračunskom sustavu uvedene zbog koronavirusa
Srijeda, 22.04.2020.
Potpora za očuvanje radnih mjesta u sustavu športa
Ponedjeljak, 20.04.2020.
Od 18. travnja odgoda (moratorij) ovrhe po računu na novčanim sredstvima
Nedjelja, 19.04.2020.
Očuvanje radnih mjesta u sportu
Subota, 18.04.2020.
Tko može tražiti povrat naknade od Fine za uslugu javne objave?
Petak, 17.04.2020.
[VIDEO] Donacije (darovanja) u slučaju potresa
Petak, 17.04.2020.
Za sada još nema odgode (moratorija) ovrhe po računu na novčanim sredstvima
Četvrtak, 16.04.2020.
[VIDEO] Odgoda plaćanja dospjele obveze PDV-a prema Pravilniku o OPZ-u
Srijeda, 15.04.2020.
[VIDEO] Novi rokovi za podnošenje prijava PD-a i GFI-a
Utorak, 14.04.2020.
Novi broj PiP-a
Subota, 11.04.2020.
Ograničenja u proračunskom sustavu zbog koronavirusa
Petak, 10.04.2020.
[VIDEO] Obračun plaće u okolnostima izazvanim korona virusom
Petak, 10.04.2020.
Produljeni su rokovi za predaju financijskih izvještaja te prijave poreza na dobitak
Četvrtak, 09.04.2020.
Utvrđivanje obveze PDV-a prema novim pravilima
Četvrtak, 09.04.2020.
Igra s rokovima i računovođama
Srijeda, 08.04.2020.
Ugostitelji više ne primjenjuju „vanjske“ kolektivne ugovore
Srijeda, 08.04.2020.
„COVID-19 zajam za obrtna sredstva“ namijenjen mikro, malim i srednjim poduzetnicima
Utorak, 07.04.2020.
Promijenjeni su kriteriji za dobivanje potpore od HZZ-a
Utorak, 07.04.2020.
[VIDEO] Osiguranici u izolaciji
Utorak, 07.04.2020.
Računovodstveni servisi mogu izdavati propusnice u ime svojih klijenata
Nedjelja, 05.04.2020.
Rok za dodjelu potpore od 3.250,00/4.000,00 kn ipak je 7. 4. 2020. do ponoći
Subota, 04.04.2020.
[VIDEO] Novosti kod izdavanja propusnica za radnike - ePropusnice
Petak, 03.04.2020.
[VIDEO] Rad stranaca u RH - pitanja koja se javljaju za vrijeme proglašene epidemije
Petak, 03.04.2020.
Novosti u izdavanju propusnica radnicima
Četvrtak, 02.04.2020.
Potpora koju poslodavac isplaćuje radnicima zbog otklanjanja štete potresa ne smatra se plaćom
Četvrtak, 02.04.2020.
[VIDEO] Članovi uprave smanjenje troška plaće
Utorak, 31.03.2020.
Pružatelji ugostiteljske djelatnosti u domaćinstvu ili na OPG-u djelomično su oslobođeni plaćanja turističke pristojbe
Ponedjeljak, 30.03.2020.
Obustava plaćanja spomeničke rente
Ponedjeljak, 30.03.2020.
Privremeno ukidanje obveze plaćanja članarine HGK i HOK
Petak, 27.03.2020.
[VIDEO] Potpore za očuvanje radnih mjesta - NOVOSTI
Petak, 27.03.2020.
Odgađa se plaćanje naknade za nezapošljavanje osoba s invaliditetom
Petak, 27.03.2020.
[VIDEO] Obveze poslodavca i radnika-COVID 19
Petak, 27.03.2020.
[VIDEO] Rad od kuće
Petak, 27.03.2020.
Obavijest trošarinskim obveznicima na duhanske prerađevine
Četvrtak, 26.03.2020.

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)