RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Zakon o šumama

Narodne novine br.68/2018. od 27.07.2018.

 

      Zakonom se uređuje sustav i način upravljanja, gospodarenja, korištenja i raspolaganja šumama i šumskim zemljištima na načelima održivoga gospodarenja, ekonomske i ekološke prihvatljivosti te socijalne odgovornosti.

      Na dan stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Zakon o šumama (Nar. nov., br. 140/05., 82/06., 129/08., 80/10., 124/10., 25/12., 68/12., 148/13. i 94/14.).

      Ovaj Zakon stupa na snagu 4. kolovoza 2018., osim članaka 65., 66. i 67. ovoga Zakona koji stupaju na snagu dana 1. siječnja 2019., a može se vidjeti ovdje


Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)