RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima

Narodne novine br.106/2018. od 30.11.2018.

 

     Zakonom su izmijenjene i dopunjene pojedine odredbe Zakona o doprinosima (Nar. nov., br. 84/08., 152/08., 94/09., 18/11., 22/12., 144/12., 148/13., 41/14., 143/14. i 115/16.).

     Odredbe Pravilnika o doprinosima (Nar. nov., br. 2/09., 9/09. – ispravak, 97/09., 25/11., 61/12., 86/13., 157/14. i 128/17.) ostaju na snazi u dijelu koji nije u suprotnosti s ovim Zakonom.

     Ovaj Zakon stupa na snagu 1. siječnja 2019., a može se vidjeti ovdje


Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)