RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Zakon o izmjenama Zakona o poljoprivrednom zemljištu

Narodne novine br.115/2018. od 20.12.2018.

 

      Zakonom su izmijenjene pojedine odredbe Zakona o poljoprivrednom zemljištu (Nar. nov., br. 20/18.).

      Ovaj Zakon stupa na snagu 1. siječnja 2019., osim članka 7. ovoga Zakona koji stupa na snagu 1. travnja 2019., a može se vidjeti ovdje. 


Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)