RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Zahtjev za mišljenjem oko povrata više plaćenog poreza po odbitku obveznih mirovinskih fondova

Broj: 410-01/09-01/1105 od 07.06.2010.

 Hypo Bank d.d. zatražila je mišljenje vezano uz način ostvarivanja prava na povrat više ustegnutog poreza po odbitku u inozemstvu, od onog koji je propisan međunarodnim ugovorom o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja.

Naime, Hypo Bank d.d. je banka skrbnik obveznih mirovinskih fondova koji posluju u zemlji i inozemstvu, čija je banka skrbnik Hypo Bank AG, rezident Republike Austrije. Prilikom ostvarivanja prihoda od dividende od inozemne pravne osobe, rezidenta Republike Češke ustegnut je i plaćen porez na dobit po odbitku sukladno češkim tuzemnim poreznim propisima po stopi od 15%. Dividenda je isplaćena njihovoj banci skrbniku Hypo Bank AG koja je sredstva zajedno s obračunom poreza proslijedila njima, a oni obveznom mirovinskom fondu. Obzirom da je međunarodnim ugovorom o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja kojeg je Republika Hrvatska potpisala sa Republikom Češkom za prihode od dividendi propisana stopa od 5%, te ova stopa predstavlja maksimalno porezno opterećenje kojeg je isplatitelj dividendi mogao primijeniti, klijent im je uputio zahtjev za povrat više plaćenog poreza po odbitku.

Njihovo je pitanje može li fond zatražiti povrat više plaćenog poreza po odbitku, te da li je ispravno da obzirom na pravni i porezni status fonda, to umjesto njega učini društvo koje upravlja fondom i koje jedino ima mogućnosti prikupiti potrebnu dokumentaciju i na taj način ostvariti pravo povrata više plaćenog poreza propisanog međunarodnim ugovorom o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja uz činjenicu da će povrat poreza biti usmjeren u korist fonda.

Između Republike Hrvatske i Češke Republike u primjeni je Ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja porezima na dohodak i na imovinu (Nar. nov., - međ. ug., i 8/99.).

Istim Ugovorom pri oporezivanju dividendi primjenjuje se stopa od 5% od bruto-iznosa dividendi, kada dividende plaća rezident Češke, a stvarni korisnik dividendi je rezident Hrvatske, i obratno.

Iz upita nije jasno da li je povrat više plaćenog poreza tek u tijeku ili su češka nadležna tijela odbila primijeniti ugovor u ovom slučaju.

Ukoliko je porez po odbitku za dividende ustegnut u Češkoj po češkoj domaćoj stopi, a ne stopi iz Ugovora, potrebno je u prvom redu obratiti se češkim nadležnim tijelima za eventualni povrat više plaćenog poreza po odbitku od onog što je propisano Ugovorom.

Općenito, u međunarodnom poreznom pravu praksa u pogledu fondova (bilo investicijskih, bilo mirovinskih) je raznolika i nastoji se razjasniti redovitim izmjenama i dopunama Komentara OECD Modela Ugovora od kojih se najnoviji očekuju krajem 2010. godine. U ovom trenutku prevladavajuće je mišljenje u međunarodnoj poreznoj praksi da ukoliko sam Ugovor nije definirao fond kao rezidenta, fondovi ne predstavljaju rezidenta u smislu Ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja, jer ne plaćaju porez na dobit u zemlji gdje su registrirani kao takvi, te ne ispunjavaju kriterije iz članka 4. Ugovora koji postavlja kriterije za rezidentnost odnosno pristup ugovoru i njegovim sniženim stopama.

Također potrebno je voditi računa o tome da se za primjenu članka 10. Ugovora Hrvatska - Češka koji se odnosi na dividende na hrvatskoj strani treba nalaziti stvarni korisnik koji je rezident Hrvatske, da bi se mogla primijeniti stopa od 5% od bruto iznosa isplaćenih dividendi.

Ukoliko bi tražitelj bio odbijen u svom zahtjevu prema češkim nadležnim tijelima, a ipak smatrao da se dogodilo oporezivanje koje nije u skladu s Ugovorom, može se obratiti Središnjem uredu, Odjelu za izbjegavanje dvostrukog oporezivanja koje će se obratiti nadležnom tijelu Republike Češke sa svim raspoloživim podacima, za procjenom svih okolnosti slučaja oporezivanja koje nije u skladu s Ugovorom.

Mišljenje dao: Porezna uprava
Izdanje: Pravo i poreziPovratak na mišljenja...


Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)