RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Zablude oko reinvestiranja dobitka

Četvrtak, 14.03.2013.

Brojne su kombinacije koje se pojavljuju u praksi u vezi s reinvestiranjem dobitka pa tako i kad se ukupni bruto dobitak iz RDG-a reinvestira uz istodobno plaćanje poreza na dobitak zbog porezno nepriznatih troškova. Problem se pojavio u vezi svote olakšice koja se upisuje u red. br. 28 – Reinvestirani dobitak obrasca PD za 2012., a s obzirom na različite informacije u praksi. Objasnit ćemo ovaj slučaj na primjeru.

Uzmimo da svota bruto dobitka (na red. br. 3. Obr. PD) iznosi 100.000,00 kn i kad se on u cijelosti rabi kao olakšica ista se upisuje na red. br. 28 obrasca PD, a nepriznani troškovi iznose npr. 20.000,00 kn (red. br. 26.). Osnovica za porez na dobit utvrdit će se prema obrascu: red. br. 3 + red. br. 26 – red. br. 35, odnosno konkretno u svotama: 100.000,00 + 20.000,00 - 100.000,00 kn. Dakle, osnovica je 20.000,00 kn. Uz pretpostavku da drugih stavaka koje bi korigirale poreznu osnovicu nema, porez na dobitak iznosi 4.000,00 kn.

Ključno pitanje: je li se u red. br. 28 upisuje 100.000,00 kn ili 96.000,00 kn ?

Ako bi se upisala svota s kojom se zaista može povećati temeljni kapital, tada bismo došli do drukčije razine poreznog oslobođenja, odnosno drukčije porezne osnovice. To pokazuje slijedeća računica: 100.000,00 + 20.000,00 – 96.000,00 kn = 24.000,00 kn. Porezna obveza tada iznosi 4.800,00 kn. Takav pristup „proizvodi“ bezbroj nelogičnih situacija koje su nepotrebne. Vratimo se k našem pitanju.

Iz prikazanog je razvidno da u ovom slučaju poduzetnik treba (ponavljamo i isključivo tvrdimo) unijeti u red. br. 28 svotu koju je namijenio za reinvestiranje (u našem primjeru sveukupni računovodstveni dobitak kao razliku prihoda i rashoda) od 100.000,00 kn kako bi ostvario dopuštenu razinu oslobođenja.

Ali, razumljivo je da će se u prijavi za sudski registar navesti stvarna svota raspoloživog dobitka za povećanje temeljnog kapitala od 96.000,00 kn. Uz predaju prijave poreza na dobit Poreznoj upravi potrebno je u dodatnom pismu objasniti da će se temeljni kapital iz reinvestiranja na red. br. 28 povećati za toliko manje koliko je plaćen porez na dobit, tj. u svoti od 96.000,00 kn. Sve navedeno je u skladu sa čl. 12.a st. 5. Pravilnika o porezu na dobit. Detaljnije o tome možete pročitati u RRiF br. 1/13 str. 165. i u prilogu Prava i porezi br. 1/13 (Uputa PU) str. 16., te u RRiF br. 4/13 koji je još u pripremi.


V.B.Ostale vijesti:

Novi broj RRiF-a
Ponedjeljak, 25.05.2020.
Smije li poslodavac isplatiti radniku plaću manju od primljene potpore i što s razlikom?
Četvrtak, 14.05.2020.
Novi broj PiP-a
Utorak, 12.05.2020.
NOVO – Webinari u organizaciji RRIF-a!
Ponedjeljak, 04.05.2020.
Od 1. svibnja uveden je zastoj (moratorij) s provedbom ovrhe na plaći
Nedjelja, 03.05.2020.
Prilog - Poslovanje proračuna i proračunskih korisnika
Srijeda, 29.04.2020.
Proširena je primjena potpora u sustavu športa
Srijeda, 29.04.2020.
Uputa za poslodavce i radnike
Ponedjeljak, 27.04.2020.
Uputa za pomorce u vezi porezne prijave za 2020.
Ponedjeljak, 27.04.2020.
Novi broj RRiF-a
Ponedjeljak, 27.04.2020.
Mjere ograničavanja društvenog okupljanja, rada trgovina, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događa
Ponedjeljak, 27.04.2020.
Radno vrijeme i način rada trgovina
Ponedjeljak, 27.04.2020.
Obrazac OKFŠ za 2019. predaje se do 30.4.2020.
Ponedjeljak, 27.04.2020.
Zastoj ovrhe po računu na novčanim sredstvima
Petak, 24.04.2020.
Financijski izvještaji u proračunskom sustavu za prva tri mjeseca 2020. godine – novi rok
Petak, 24.04.2020.
Promjene u proračunskom sustavu uvedene zbog koronavirusa
Srijeda, 22.04.2020.
Potpora za očuvanje radnih mjesta u sustavu športa
Ponedjeljak, 20.04.2020.
Od 18. travnja odgoda (moratorij) ovrhe po računu na novčanim sredstvima
Nedjelja, 19.04.2020.
Očuvanje radnih mjesta u sportu
Subota, 18.04.2020.
Tko može tražiti povrat naknade od Fine za uslugu javne objave?
Petak, 17.04.2020.
[VIDEO] Donacije (darovanja) u slučaju potresa
Petak, 17.04.2020.
Za sada još nema odgode (moratorija) ovrhe po računu na novčanim sredstvima
Četvrtak, 16.04.2020.
[VIDEO] Odgoda plaćanja dospjele obveze PDV-a prema Pravilniku o OPZ-u
Srijeda, 15.04.2020.
[VIDEO] Novi rokovi za podnošenje prijava PD-a i GFI-a
Utorak, 14.04.2020.
Novi broj PiP-a
Subota, 11.04.2020.
Ograničenja u proračunskom sustavu zbog koronavirusa
Petak, 10.04.2020.
[VIDEO] Obračun plaće u okolnostima izazvanim korona virusom
Petak, 10.04.2020.
Produljeni su rokovi za predaju financijskih izvještaja te prijave poreza na dobitak
Četvrtak, 09.04.2020.
Utvrđivanje obveze PDV-a prema novim pravilima
Četvrtak, 09.04.2020.
Igra s rokovima i računovođama
Srijeda, 08.04.2020.
Ugostitelji više ne primjenjuju „vanjske“ kolektivne ugovore
Srijeda, 08.04.2020.
„COVID-19 zajam za obrtna sredstva“ namijenjen mikro, malim i srednjim poduzetnicima
Utorak, 07.04.2020.
Promijenjeni su kriteriji za dobivanje potpore od HZZ-a
Utorak, 07.04.2020.
[VIDEO] Osiguranici u izolaciji
Utorak, 07.04.2020.
Računovodstveni servisi mogu izdavati propusnice u ime svojih klijenata
Nedjelja, 05.04.2020.
Rok za dodjelu potpore od 3.250,00/4.000,00 kn ipak je 7. 4. 2020. do ponoći
Subota, 04.04.2020.
[VIDEO] Novosti kod izdavanja propusnica za radnike - ePropusnice
Petak, 03.04.2020.
[VIDEO] Rad stranaca u RH - pitanja koja se javljaju za vrijeme proglašene epidemije
Petak, 03.04.2020.
Novosti u izdavanju propusnica radnicima
Četvrtak, 02.04.2020.
Potpora koju poslodavac isplaćuje radnicima zbog otklanjanja štete potresa ne smatra se plaćom
Četvrtak, 02.04.2020.
[VIDEO] Članovi uprave smanjenje troška plaće
Utorak, 31.03.2020.
Pružatelji ugostiteljske djelatnosti u domaćinstvu ili na OPG-u djelomično su oslobođeni plaćanja turističke pristojbe
Ponedjeljak, 30.03.2020.
Obustava plaćanja spomeničke rente
Ponedjeljak, 30.03.2020.
Privremeno ukidanje obveze plaćanja članarine HGK i HOK
Petak, 27.03.2020.
[VIDEO] Potpore za očuvanje radnih mjesta - NOVOSTI
Petak, 27.03.2020.
Odgađa se plaćanje naknade za nezapošljavanje osoba s invaliditetom
Petak, 27.03.2020.
[VIDEO] Obveze poslodavca i radnika-COVID 19
Petak, 27.03.2020.
[VIDEO] Rad od kuće
Petak, 27.03.2020.
Obavijest trošarinskim obveznicima na duhanske prerađevine
Četvrtak, 26.03.2020.
Promjena roka predaje Izjave o fiskalnoj odgovornosti za trgovačka društva i druge pravne osobe
Četvrtak, 26.03.2020.

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)