RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Utvrđivanje plaće i materijalnih prava

Zagreb, 5. rujna 2018. seminar "Novosti u utvrđivanju plaće i materijalnih prava - UGOSTITELJSTVO, GRADITELJSTVO, JAVNI SEKTOR"


Mjesto Vrijeme održavanja
ZAGREB, RRiF Visoka škola za financijski menadžment, Martićeva 295. rujna 2018. (srijeda)

Ovaj je seminar namijenjen svima koji žele saznati više o načinu i uvjetima sklapanja ugovora o radu te o činjenicama koje za te potrebe moraju znati poslodavci ako se bave graditeljstvom i ugostiteljstvom. Naime,  ministar rada proširio je primjenu kolektivnih ugovora za područje  graditeljstva i ugostiteljstva, te se oni sada odnose na sve poslodavce koji se bave tim djelatnostima  iako oni možebitno nisu „izravni“ potpisnici navedenih kolektivnih ugovora.  To znači da poduzetnici koji obavljaju graditeljsku i ugostiteljsku djelatnost trebaju primjenjivati navedene kolektivne ugovore u slučajevima kada utvrđuju plaću i kada određuju pravo na neoporezive primitke.

Jednako tako na ovom seminaru će biti riječ o načinu utvrđivanja plaće prema odredbama Zakona o radu te ćemo posebnu pažnju posvetiti i utvrđivanju plaća u javnom sektoru.

Teme seminara:

 • ugovor o radu: uvjeti za njegovo sklapanje, načini i oblici
 • aktualna pitanja odnosa nepunog i punog  radnog vremena
 • odnos: ugovor o radu i ugovor o djelu
 • dopunski rad: ugovaranje i dr. aktualnosti
 • odnos: ugovor o radu i kolektivni ugovor (za praksu važne sličnosti i razlike te
  najčešća pitanja uređena kolektivnim ugovorom povrh ugovora o radu)
 • nužnost donošenja pravilnika o radu i obveza primjene kolektivnog ugovora  
 • primjena kolektivnog ugovora, pravilnika o radu, ugovora o radu, odluka
 • utvrđivanje plaće za redoviti rad radnika, varijabilni dio plaće i fiksni dio plaće,
  koeficijenti složenosti posla, utvrđivanje prekovremenog rada, rada na blagdan,
  rada nedjeljom, rada subotom te minulog rada
 • pravo radnika na ostale primitke koji se isplaćuju uz plaću - bonusi, stimulacije, pravo na neoporezive primitke
 • o čemu poslodavac treba voditi računa pri ispostavljanju isplatne liste koja je ovršna isprava kojom radnik može pokretati ovršni postupak
 • PLAĆE I NAKNADE PLAĆA U „JAVNOM SEKTORU“:
  • Službenici i namještenici u javnim službama
  • Osnovno školstvo, srednje školstvo, zdravstvo
  • Državni službenici i namještenici
  • Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (JLP(R)S)
  • Službenici i namještenici JLP(R)S
  • Čelnici i zamjenici izvršnih tijela JLP(R)S
  • Proračunski korisnici JLP(R)S
 • POSEBNOSTI OBRAČUNA PLAĆA I NAKNADE PLAĆA U GOSPODARSTVU:
  • Kolektivni ugovor za GRADITELJSTVO
  • Kolektivni ugovor UGOSTITELJSTVA
   - Utvrđivanje plaće prema tim kolektivnim ugovorima>
   - Utvrđivanje osnovne plaće
   - Koeficijenti složenosti poslova
   - Koji su primitci sadržani u najnižoj plaći propisanoj kolektivnim  ugovorom
   - Na koju se osnovicu obračunavaju dodatci na plaću
   - Koja materijalna prava poslodavac mora isplaćivati radnicima koji rade u ugostiteljskoj
     ili graditeljskoj djelatnosti
   - Primjena najpovoljnijeg prava

Početak seminara je u 9:30 sati.

Seminar se planira za točno određeni broj polaznika pa stoga molimo vašu prijavu.

Cijena seminara je 875,00 kn (700,00 kn + PDV 175,00 kn), a uključuje pisani materijal (prezentacije predavača), radni pribor, obrok i napitak.

Naknada za drugoga i svakoga sljedećeg sudionika iz istog društva (obrta, ustanove...) je 750,00 kn (600,00 kn + PDV 150,00 kn).

Plaćanje naknade za seminar je isključivo po primljenoj našoj ponudi koju ćemo poslati svim prijavljenima po popunjenju skupine.

U slučaju nedovoljnog broja prijava, zadržavamo pravo odgode ili otkazivanja seminara.

Sve ostale obavijesti možete dobiti na našoj adresi: RRiF- plus d.o.o., Vlaška 68, 10 000 Zagreb, tel.: 01/4699-760, faks: 01/4699-766, e-pošta: rrif@rrif.hr.
e-pošta: rrif@rrif.hr

PRIJAVNICA
za sudjelovanje na seminaru

faks 01/4699-766

Zagreb, 5. rujna 2018. seminar "Novosti u utvrđivanju plaće i materijalnih prava - UGOSTITELJSTVO, GRADITELJSTVO, JAVNI SEKTOR"


Naziv tvrtke, ustanove, obrta:

Ulica i broj

Pošt. broj i mjesto
e-pošta

OIB
Telefon

Faks
Ime i prezime polaznika

1.

2.
3.

4.
Napomena:


Želim primati novosti i obavijesti od RRiF-a

Sigurnosna provjera:
Upišite slovo koje nedostaje. (Naziv rijeke ili planine)
KORNAPretplatnik
Porez na dodanu vrijednost - primjena u praksi (1)