RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Utvrđivanje osnovice PDV-a za uslugu prijevoza temeljem prijeđenih kilometara evidentiranih na osnovi putnog radnog lista vozila

Broj: 410-01/07-01/1446 od 30.10.2007.

Poduzeće Z. d.o.o., navodi da je člankom 5. stavak 4. točka 2. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 47/95. do 76/07.), propisano da se mjestom obavljanja usluge smatra dionica puta gdje se obavlja prijevoz. Ako se usluga prijevoza ne obavlja samo u tuzemstvu, ovaj se zakon primjenjuje samo na dio usluge koji otpada na tuzemstvo, tada dio puta koji otpada na tuzemstvo podliježe porezu, a dio puta koji se odnosi na inozemstvo ne podliježe porezu. Uslugu prijevoza u tom slučaju treba podijeliti razmjerno broju kilometara na dio koji otpada na tuzemstvo i koji se oporezuje i na dio koji otpada na inozemstvo i ne podliježe oporezivanju. U vezi navedenog postavljeno je pitanje utvrđuju li se kilometri koji se odnose na tuzemstvo odnosno inozemstvo na osnovi auto karte bez obzira na prijeđene kilometre, ili na osnovi putnog radnog lista vozila.

Odredbama Zakona o porezu na dodanu vrijednost i Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 60/96. do 79/07.), nije propisano na koji način se utvrđuju kilometri kod prijevoznih usluga iz članka 5. stavak 4. točka 2. Zakona o porezu na dodanu vrijednost.

Međutim, porezni obveznik prema članku 128. stavak 1. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost, mora u svome knjigovodstvu osigurati sve podatke potrebne za točno, pravilno i pravodobno obračunavanje i plaćanje poreza na dodanu vrijednost, a knjigovodstvo poduzetnika te knjige ulaznih i izlaznih računa moraju se voditi prema načelima točnosti, urednosti i pravodobnosti prema Zakonu o računovodstvu i drugim propisima koji uređuju vođenje knjiga poduzetnika.

Obzirom na navedeno, prijeđeni kilometri koji se odnose na tuzemstvo odnosno inozemstvo pri obavljanju prijevoznih usluga, utvrđuju se na osnovi iskazanih podataka na putnom radnom listu vozila, iskazni podaci moraju prema članku 128. stavak 1. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost, biti ispravni kako bi se mogao pravilno obračunati porez na dodanu vrijednost. U vezi navedenog napominjemo da u slučaju nerealno iskazanih podataka Porezna uprava može od poreznog obveznika zatražiti i drugu odgovarajuću dokumentaciju kako bi se utvrdili stvarno prijeđeni kilometri.

Mišljenje dao: Porezna uprava
Izdanje: Pravo i poreziPovratak na mišljenja...


Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)