RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Usluge nadzora nad obnovom nekretnine

Broj: 410-19/14-01/673 od 19.12.2014.


Obratili ste nam se upitom u vezi načina obračunavanja poreza na dodanu vrijednost (PDV) u slučaju kada tuzemni porezni obveznik obavlja usluge nadzora nad obnovom nekretnine koja se nalazi na području druge države članice Europske unije. Također napominjete da ste kao podizvođač izdavali račune za navedenu uslugu hrvatskom poreznom obvezniku na kojima niste zasebno iskazivali PDV već ste primjenjivali prijenos porezne obveze temeljem čl. 75. st. 3. Zakona o PDV-u (Nar. nov., br.  73/13., 99/13. – Rješenje USRH, 148/13., 153/13. – Rješenje USRH i 143/14., u daljnjem tekstu: Zakon).
 
Odredbama čl. 19. Zakona propisano je da se mjestom obavljanja usluga u vezi s nekretninama, uključujući usluge stručnjaka i posrednika za prodaju nekretnina, smještaj u hotelima ili objektima slične namjene uključujući kampove za odmor ili mjesta uređena za kampiranje, davanje prava na uporabu nekretnina i usluge pripreme i koordinacije građevinskih radova, kao što su usluge arhitekata i građevinskog nadzora, smatra mjesto gdje se nekretnina nalazi.
 
Nadalje, odredbama čl. 33. st. 2. t. 2. Pravilnika o PDV-u (Nar. nov., br. 79/13., 85/13., 160/13. i 35/14.) propisano je da usluge koje se obavljaju na nekretnini obuhvaćaju usluge koje služe neposredno uređivanju nekretnine (npr. geodetski radovi), usluge koje služe za pripremu građevinskih radova (npr. usluge arhitekata, građevinskih inženjera, statičara), obavljanje građevinskih radova, obavljanje usluga građevinskog nadzora, vještačenja na nekretninama te inženjering usluge.
 
Iz navedenog proizlazi da tuzemni porezni obveznik kada obavlja usluge navedene u upitu na nekretnini koja se nalazi u drugoj državi članici Europske unije primjenjuje pravila te države članice.  Također napominjemo da porezni obveznik koji je primijenio čl. 75. st. 3. Zakona te na računu iskazao „prijenos porezne obveze“, mora navedeni račun ispraviti i izdati ga sukladno pravilima države članice u kojoj se nekretnina nalazi.


 

Mišljenje dao: Porezna uprava
Izdanje: Pravo i poreziPovratak na mišljenja...


Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)