RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o postupku, načinu i uvjetima za dobivanje koncesije na turističkom zemljištu u kampovima u suvlasništvu Republike Hrvatske

Narodne novine br.55/2019. od 31.05.2019.

 

       Uredbom su izmijenjene i dopunjene pojedine odredbe Uredbe o postupku, načinu i uvjetima za dobivanje koncesije na turističkom zemljištu u kampovima u suvlasništvu Republike Hrvatske (Nar. nov., br. 12/11. i 145/12.).

       Ova Uredba stupa na snagu 1. lipnja 2019., a može se vidjeti ovdje


Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)