RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Uslužna područja vodnih usluga

pip - 10.2019, str. 8  

Zajednička obilježja udruga

pip - 10.2019, str. 11  

Pravo zakupa na javnom vodnom dobru

pip - 10.2019, str. 23  

Naknada troškova upravnog spora

pip - 9.2019, str. 26  

Naknada troškova upravnog spora

pip - 7.2019, str. 19  

Novi Zakon o zakladama

pip - 12.2018, str. 10  

Otklanjanje pogrešaka u rješenju

pip - 12.2018, str. 23  

Zakup poslovnog prostora

pip - 9.2018, str. 40  

Komunalni linijski prijevoz putnika

pip - 6.2018, str. 16  
Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)