RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

U 2010. s izmijenjenim PDV-om

Srijeda, 23.12.2009.

U sustavu PDV-a sve postaje složenije od 1. I. 2010. Jedni prometi (nabave) mogu se "odigrati" prema jednim pravilima a isporuke prema drugima. Priznavanje pretporeza u nabavama ne znači da je to i konačno, a na neke isporuke usluga ne mora se obračunati PDV, neke su oslobođene, itd.

Gotovo neprimjetno su sredinom godine (23. srpnja 2009.) obavljene značajne izmjene i dopune Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 87/09.). Najveće izmjene provedene su u dijelu koji se odnosi na oslobođenja (čl. 11., 12. i 13.). Ukinuta je tzv. "vlastita potrošnja", no zato su uvedena pravila podjele pretporeza kod nabave određenih dobara i usluga, odnosno obveza  naknadnog obračunavanja poreza. Promjene se protežu kroz cijeli Zakon tako da se postojeći Pravilnik o porezu na dodanu vrijednost morao  zamijeniti novim (objava u Nar. nov., br. 149/09. od  15.  prosinca 2009.).

Dugo se čekalo na usklađivanje ovog poreza s odredbama Zakona o porezu na dobitak glede promjene načina oporezivanja besplatno danih uzoraka u promidžbene svrhe ili povremeno davanje darova u vrijednosti do 80,00 kn osobama koje su u nekoj poslovnoj vezi s poduzetnikom. Na to se od 1. I. 2010.  prilikom besplatnog davanja uzoraka i proizvoda  male vrijednosti u svrhu promidžbe i sl. do 80,00 kn  ne mora  obračunavati PDV unatoč tome što je kod nabave priznat  pretporez.

Uvedeno je pravilo razmjernog priznavanja pretporeza kod ulaznih računa za troškove reprezentacije i kod nabave osobnih automobila i dr. sredstava za osobni  prijevoz, odnosno troškova servisa (održavanja) istih sredstava. To pravilo se prema našoj preporuci moglo koristiti i do sada (iako su neki dugo vremena prihvaćali rješenja iz "stručne" literature o priznavanju ukupnog pretporeza a potom su izdavali vlastite računa da bi poništili nepriznati dio pretporeza), no od početka 2010. to postaje zakonska obveza, a rezultat toga je i Knjiga I-RA za vlastitu potrošnju, kredite i  pozajmice.

Pravilnik o PDV-u donio je nekoliko značajnih novosti. Već smo pred nekoliko dana u ovim vijestima opisali dugo očekivano rješenje prema kojemu kamate na dane zajmove neće biti oporezive. To je rezultat ukidanja tzv. "institucionalnog načela pri oslobođenju financijskih usluga koje su do sada mogle  "uživati" samo banke i dr. financijske institucije, a od nove godine oslobođenje kamata odnosi se na sve poduzetnike koji imaju takvu vrstu isporuke financijske usluge.

Objavili smo i radosnu vijest za poduzetnike u djelatnosti graditeljstva koja proizlazi iz unošenja službenog mišljenja MF u tekst Pravilnika  o PDV-u. Tako će se "disciplinirati" onaj dio poreznog nadzora koji nije poštivao vlastito stajalište pa su to bili izvori mnogih problema.

OIB postaje obvezni dio računa koji se izdaje od nove godine (izmjena čl. 15. Zakona o PDV-u). Račun trebaju izdavati i poduzetnici koji su oslobođeni PDV-a u cijelosti ili djelomično (banke, ustanove za obrazovanje, zdravstvene ustanove, osiguravajuća društva).

Novosti što ih donose ove promjene objašnjavaju se u našem časopisu RRiF br. 1/10. u rubrici POREZI.

Pročišćeni tekst Zakona i Pravilnika o PDV-u daje se u našem najnovijem PRIRUČNIKU ZA PRIMJENU PDV-a,  IV. izdanje 2010.  koje izlazi sredinom siječnja, a sadrži komentare i objašnjenja za primjenu tog poreza.

Preporučamo i naš veliki RRiF-ov POREZNI PRIRUČNIK 2010. koji sadrži cjelokupni fiskalni sustav RH u pročišćenom ili originalnom tekstu sa objašnjenjima, službenim stajalištima i sudskom praksom. Posebno ističemo obradu Općeg poreznog zakona s naputcima i obrascima za slučaj poreznog postupka (prigovor, žalba, tužba i dr.). Sve ovo možete naručiti na našoj adresi na odjeljku "narudžbe".


V.B.Ostale vijesti:

Nove potpore za očuvanje radnih mjesta za lipanj i dopunjeni kriteriji za pravo na potporu za svibanj
Petak, 29.05.2020.
Novi broj RRiF-a
Ponedjeljak, 25.05.2020.
Smije li poslodavac isplatiti radniku plaću manju od primljene potpore i što s razlikom?
Četvrtak, 14.05.2020.
Novi broj PiP-a
Utorak, 12.05.2020.
NOVO – Webinari u organizaciji RRIF-a!
Ponedjeljak, 04.05.2020.
Od 1. svibnja uveden je zastoj (moratorij) s provedbom ovrhe na plaći
Nedjelja, 03.05.2020.
Prilog - Poslovanje proračuna i proračunskih korisnika
Srijeda, 29.04.2020.
Proširena je primjena potpora u sustavu športa
Srijeda, 29.04.2020.
Uputa za poslodavce i radnike
Ponedjeljak, 27.04.2020.
Uputa za pomorce u vezi porezne prijave za 2020.
Ponedjeljak, 27.04.2020.
Novi broj RRiF-a
Ponedjeljak, 27.04.2020.
Mjere ograničavanja društvenog okupljanja, rada trgovina, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događa
Ponedjeljak, 27.04.2020.
Radno vrijeme i način rada trgovina
Ponedjeljak, 27.04.2020.
Obrazac OKFŠ za 2019. predaje se do 30.4.2020.
Ponedjeljak, 27.04.2020.
Zastoj ovrhe po računu na novčanim sredstvima
Petak, 24.04.2020.
Financijski izvještaji u proračunskom sustavu za prva tri mjeseca 2020. godine – novi rok
Petak, 24.04.2020.
Promjene u proračunskom sustavu uvedene zbog koronavirusa
Srijeda, 22.04.2020.
Potpora za očuvanje radnih mjesta u sustavu športa
Ponedjeljak, 20.04.2020.
Od 18. travnja odgoda (moratorij) ovrhe po računu na novčanim sredstvima
Nedjelja, 19.04.2020.
Očuvanje radnih mjesta u sportu
Subota, 18.04.2020.
Tko može tražiti povrat naknade od Fine za uslugu javne objave?
Petak, 17.04.2020.
[VIDEO] Donacije (darovanja) u slučaju potresa
Petak, 17.04.2020.
Za sada još nema odgode (moratorija) ovrhe po računu na novčanim sredstvima
Četvrtak, 16.04.2020.
[VIDEO] Odgoda plaćanja dospjele obveze PDV-a prema Pravilniku o OPZ-u
Srijeda, 15.04.2020.
[VIDEO] Novi rokovi za podnošenje prijava PD-a i GFI-a
Utorak, 14.04.2020.
Novi broj PiP-a
Subota, 11.04.2020.
Ograničenja u proračunskom sustavu zbog koronavirusa
Petak, 10.04.2020.
[VIDEO] Obračun plaće u okolnostima izazvanim korona virusom
Petak, 10.04.2020.
Produljeni su rokovi za predaju financijskih izvještaja te prijave poreza na dobitak
Četvrtak, 09.04.2020.
Utvrđivanje obveze PDV-a prema novim pravilima
Četvrtak, 09.04.2020.
Igra s rokovima i računovođama
Srijeda, 08.04.2020.
Ugostitelji više ne primjenjuju „vanjske“ kolektivne ugovore
Srijeda, 08.04.2020.
„COVID-19 zajam za obrtna sredstva“ namijenjen mikro, malim i srednjim poduzetnicima
Utorak, 07.04.2020.
Promijenjeni su kriteriji za dobivanje potpore od HZZ-a
Utorak, 07.04.2020.
[VIDEO] Osiguranici u izolaciji
Utorak, 07.04.2020.
Računovodstveni servisi mogu izdavati propusnice u ime svojih klijenata
Nedjelja, 05.04.2020.
Rok za dodjelu potpore od 3.250,00/4.000,00 kn ipak je 7. 4. 2020. do ponoći
Subota, 04.04.2020.
[VIDEO] Novosti kod izdavanja propusnica za radnike - ePropusnice
Petak, 03.04.2020.
[VIDEO] Rad stranaca u RH - pitanja koja se javljaju za vrijeme proglašene epidemije
Petak, 03.04.2020.
Novosti u izdavanju propusnica radnicima
Četvrtak, 02.04.2020.
Potpora koju poslodavac isplaćuje radnicima zbog otklanjanja štete potresa ne smatra se plaćom
Četvrtak, 02.04.2020.
[VIDEO] Članovi uprave smanjenje troška plaće
Utorak, 31.03.2020.
Pružatelji ugostiteljske djelatnosti u domaćinstvu ili na OPG-u djelomično su oslobođeni plaćanja turističke pristojbe
Ponedjeljak, 30.03.2020.
Obustava plaćanja spomeničke rente
Ponedjeljak, 30.03.2020.
Privremeno ukidanje obveze plaćanja članarine HGK i HOK
Petak, 27.03.2020.
[VIDEO] Potpore za očuvanje radnih mjesta - NOVOSTI
Petak, 27.03.2020.
Odgađa se plaćanje naknade za nezapošljavanje osoba s invaliditetom
Petak, 27.03.2020.
[VIDEO] Obveze poslodavca i radnika-COVID 19
Petak, 27.03.2020.
[VIDEO] Rad od kuće
Petak, 27.03.2020.
Obavijest trošarinskim obveznicima na duhanske prerađevine
Četvrtak, 26.03.2020.

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)