RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Turističke djelatnosti u sustavu fiskalizacije, plaćanje u devizama

Broj: 410–01/18–01/610 od 19.04.2018.

     Zaprimili smo vaš upit elektroničkim putem kojim tražite tumačenje odredbi Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom (Narodne novine, br. 133/12 i 115/16) glede plaćanja usluga u ugostiteljstvu u stranim sredstvima koja se smatraju gotovinom (dalje u tekstu: strana valuta), te obveze izdavanja računa po tom osnovu.
 
     U nastavku dostavljamo sljedeće mišljenje.
 
     Svi obveznici fiskalizacije, koji prema posebnim propisima imaju pravo naplaćivati pružene usluge ili prodanu robu u stranoj valuti, moraju za provedbe postupka fiskalizacije i izdavanja fiskaliziranih računa preračunati iznos u stranoj valuti prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan isplate te ga iskazati na računu u kunskoj protuvrijednosti.
 
     Sukladno tehničkoj specifikaciji prilikom izdavanja fiskaliziranog računa predviđena je dostava poruke koja sadrži podatak o kunskom iznosu na računu. Ostali podaci na računu moraju biti sukladni posebnim propisima.

Mišljenje dao: Porezna uprava
Izdanje:Povratak na mišljenja...


Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)