RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Podmirivanje troškova prehrane radnicima
- Porezna uprava
Četvrtak, 08.10.2020.  

Dnevnice za službena putovanja
- Porezna uprava
Ponedjeljak, 26.08.2019.  

Naknadna isplata zaostale plaće
- Porezna uprava
Utorak, 21.08.2018.  

Isplata uskrsnice
- Porezna uprava
Petak, 06.04.2018.  

Porezni tretman prijevoznih sredstava za osobni prijevoz
- Porezna uprava
Utorak, 27.03.2018.  

Troškovi prijevoza na posao i s posla
- Porezna uprava
Srijeda, 25.01.2017.  

Isplata božićnice
- Porezna uprava
Ponedjeljak, 05.12.2016.  

Naknada za odvojeni život od obitelji
- Porezna uprava
Petak, 15.07.2016.  

Isplata regresa - način isplate
- Porezna uprava
Srijeda, 13.07.2016.  

Obračun plaće na temelju netočnih podataka
- Porezna uprava
Četvrtak, 23.06.2016.  

Pravo na isplatu dnevnica
- Porezna uprava
Utorak, 17.05.2016.  

Oporezivanje izaslanih radnika
- Porezna uprava
Petak, 06.05.2016.  

Pravo na isplatu dnevnice
- Porezna uprava
Ponedjeljak, 29.02.2016.  

Porezni tretman otpremnina kod promjene poslodavca
- Porezna uprava
Četvrtak, 03.12.2015.  

Isplata plaće na temelju sudske presude
- Porezna uprava
Ponedjeljak, 09.03.2015.  

Neoporezivi primici radnika – popust u trgovinama
- Porezna uprava
Petak, 30.01.2015.  

Naknade štete temeljem sudskog raskida ugovora o radu
- Porezna uprava
Četvrtak, 17.10.2013.  

Elektroničko odobravanje putnih naloga
- Porezna uprava
Petak, 23.08.2013.  

Obveze za javna davanja prema plaći po izvansudskoj nagodbi
- Porezna uprava
Ponedjeljak, 17.10.2011.  

Godišnji obračun poreza na dohodak
- Porezna uprava
Utorak, 09.11.2010.  

Oporezivanje plaća po sudskoj presudi
- Porezna uprava
Ponedjeljak, 16.08.2010.  

Isplata plaće u gotovu novcu
- Porezna uprava
Utorak, 22.12.2009.  

Pravilnik o porezu na dohodak – isplata plaće zaposleniku u gotovu novcu
- Hrvatska narodna banka
Ponedjeljak, 14.09.2009.  

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)