RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Dopunski rad radnika u sezoni

rrif - 7.2019, str. 82  

Pravo i (ne)isplata otpremnine

rrif - 6.2019, str. 57  

Isplata jubilarne nagrade

rrif - 5.2019, str. 74  

Obračun bolovanja za njegu djeteta

rrif - 3.2019, str. 116  

Plaće u 2019. godini

rrif - 1.2019, str. 64  

Minimalna plaća u 2019. godini

rrif - 1.2019, str. 80  

Isplata (ne)oporezive trinaeste plaće

rrif - 12.2018, str. 137  

Bolovanje zaposlenika

rrif - 11.2018, str. 89  

Plaće u zdravstvu

Pror - 10.2018, str. 37  

Primitci radnika s temelja bonusa

rrif - 9.2018, str. 64  
Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)