RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Isplata otpremnine

rrif - 5.2020, str. 113  

Plaće zaposlenih umirovljenika

rrif - 3.2020, str. 126  

Plaće u 2020. godini

rrif - 1.2020, str. 32  

Minimalna plaća u 2020. godini

rrif - 1.2020, str. 48  
Pretplatnik
Porezni i socijalni položaj izaslanih radnika na rad u drugu državu (1)