RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Smanjenje predujma poreza na dobit zbog reinvestiranja već u 2012.

Utorak, 18.09.2012.

U poslovnoj praksi dogodilo se nešto za što su svi porezni savjetnici dali odgovor kako je preuranjeno, odnosno da nema ništa od smanjenja dok se ne napravi završni račun za 2012. Upornost naše kolegice i neodređenost propisa rezultiralo je prihvaćanjem zahtjeva od strane Porezne uprave o smanjenju predujmova poreza na dobit zbog reinvestiranja dobiti. Ovu radosnu vijest želimo podijeliti s Vama, drage čitateljice i čitatelji, te Vas ovime želimo potaknuti da isto pokušate ostvariti već sutra i Vi kod vaše Porezne uprave.

Zakon o porezu na dobit je u čl. 34. st. 2. dao temelj za podnošenja zahtjeva za smanjenje predujma poreza na dobit na temelju raspoloživih podataka o poslovanju poreznog obveznika, odnosno Porezna uprava može Rješenjem izmijeniti visinu mjesečnih predujmova poreza na dobit.

Poduzetnici su obično podnosili zahtjev za smanjenjem predujmova pozivajući se na čl. 48. st. 5. Pravilnika o porezu na dobit, kada bi uslijed pada poduzetničke aktivnosti dolazilo i do smanjenja dobiti, te bi po rješenju Porezne uprave uplaćivali manje svote predujma poreza na dobit ili ne bi uopće bili obveznici uplate poreza (u slučaju kada bi se iskazao gubitak).

Novost je da ako poduzetnici imaju namjeru koristiti reinvestirani dobitak za 2012. kao poreznu olakšicu sukladno čl. 6. st. 1. t. 6. Zakona o porezu na dobit, tada će svota reinvestirane dobiti smanjiti oporezivi dobitak (na red. br. 28. obrasca PD) te će doći do smanjenja porezne obveze poduzetnika za godinu 2012. Da se ne bi plaćao taj porez a već sada postoji temelj za oslobođenje, može se podnijeti Zahtjeva kao u primjeru:

Predmet: Zahtjev za smanjenjem mjesečnog predujma poreza na dobit

Sukladno čl. 34. st. 2. Zakona o porezu na dobit, molimo Vas da se rješenjem izmijeni visina mjesečnih predujmova poreza na dobit.
Naime, sukladno čl. 6. st. 1. t. 6. te čl. 5. Zakona o porezu na dobit, koristiti će se porezna olakšica za reinvestirani dobitak, te samim time neće biti obveze po godišnjoj prijavi poreza na dobit za 2012.
Međutim, kako je društvo u poslovnoj godini 2011. ostvarilo dobit, te samim time ima i obvezu uplate predujmova poreza na dobit, molimo vas da se to rješenjem izmjeni.
Naglašavamo kako plaćanje predujmova predstavlja znatno opterećenje u samom poslovanju, dok u konačnici neće postojati porezna obveza, te se imobiliziranjem tih novčanih sredstava otežava razvoj samog društva.
Isto tako, sukladno Zakonu, uz završnu prijavu poreza na dobit za 2012. dostaviti će se i ostali dokumenti, dakle dokaz o upisu kapitala u sudski registar, Odluku o uporabi dobitka, te pregled stanja kapitala i pričuva.

Uz ovakav Zahtjev treba dostaviti i temeljne financijske izvještaje (bilancu i RDG) za proteklo razdoblje tekuće poslovne godine, bruto bilancu i PD obrazac.

Bruto bilancu se dostavlja kako bi Porezna uprava mogla obaviti uvid, te usporediti promete s već predanim PDV obrascima.

U PD obrascu je vidljiva kalkulacija nove porezne obveze nakon povećanja i smanjenja računovodstvene dobiti. Nakon primitka navedene dokumentacije i obavljenog uvida Porezna uprava će rješenjem uvažiti ili odbiti zahtjev poreznog obveznika.

Napomena:
Porezna Uprava je već postupala temeljem prikazanog Zahtjeva za smanjenjem predujmova zbog korištenja reinvestirane dobiti, te u praksi postoje Rješenja o smanjenju predujma temeljem takvog Zahtjeva.

Božica Bukovski Supanc, dipl. oec.


B.B.S.Ostale vijesti:

Nove potpore za očuvanje radnih mjesta za lipanj i dopunjeni kriteriji za pravo na potporu za svibanj
Petak, 29.05.2020.
Novi broj RRiF-a
Ponedjeljak, 25.05.2020.
Smije li poslodavac isplatiti radniku plaću manju od primljene potpore i što s razlikom?
Četvrtak, 14.05.2020.
Novi broj PiP-a
Utorak, 12.05.2020.
NOVO – Webinari u organizaciji RRIF-a!
Ponedjeljak, 04.05.2020.
Od 1. svibnja uveden je zastoj (moratorij) s provedbom ovrhe na plaći
Nedjelja, 03.05.2020.
Prilog - Poslovanje proračuna i proračunskih korisnika
Srijeda, 29.04.2020.
Proširena je primjena potpora u sustavu športa
Srijeda, 29.04.2020.
Uputa za poslodavce i radnike
Ponedjeljak, 27.04.2020.
Uputa za pomorce u vezi porezne prijave za 2020.
Ponedjeljak, 27.04.2020.
Novi broj RRiF-a
Ponedjeljak, 27.04.2020.
Mjere ograničavanja društvenog okupljanja, rada trgovina, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događa
Ponedjeljak, 27.04.2020.
Radno vrijeme i način rada trgovina
Ponedjeljak, 27.04.2020.
Obrazac OKFŠ za 2019. predaje se do 30.4.2020.
Ponedjeljak, 27.04.2020.
Zastoj ovrhe po računu na novčanim sredstvima
Petak, 24.04.2020.
Financijski izvještaji u proračunskom sustavu za prva tri mjeseca 2020. godine – novi rok
Petak, 24.04.2020.
Promjene u proračunskom sustavu uvedene zbog koronavirusa
Srijeda, 22.04.2020.
Potpora za očuvanje radnih mjesta u sustavu športa
Ponedjeljak, 20.04.2020.
Od 18. travnja odgoda (moratorij) ovrhe po računu na novčanim sredstvima
Nedjelja, 19.04.2020.
Očuvanje radnih mjesta u sportu
Subota, 18.04.2020.
Tko može tražiti povrat naknade od Fine za uslugu javne objave?
Petak, 17.04.2020.
[VIDEO] Donacije (darovanja) u slučaju potresa
Petak, 17.04.2020.
Za sada još nema odgode (moratorija) ovrhe po računu na novčanim sredstvima
Četvrtak, 16.04.2020.
[VIDEO] Odgoda plaćanja dospjele obveze PDV-a prema Pravilniku o OPZ-u
Srijeda, 15.04.2020.
[VIDEO] Novi rokovi za podnošenje prijava PD-a i GFI-a
Utorak, 14.04.2020.
Novi broj PiP-a
Subota, 11.04.2020.
Ograničenja u proračunskom sustavu zbog koronavirusa
Petak, 10.04.2020.
[VIDEO] Obračun plaće u okolnostima izazvanim korona virusom
Petak, 10.04.2020.
Produljeni su rokovi za predaju financijskih izvještaja te prijave poreza na dobitak
Četvrtak, 09.04.2020.
Utvrđivanje obveze PDV-a prema novim pravilima
Četvrtak, 09.04.2020.
Igra s rokovima i računovođama
Srijeda, 08.04.2020.
Ugostitelji više ne primjenjuju „vanjske“ kolektivne ugovore
Srijeda, 08.04.2020.
„COVID-19 zajam za obrtna sredstva“ namijenjen mikro, malim i srednjim poduzetnicima
Utorak, 07.04.2020.
Promijenjeni su kriteriji za dobivanje potpore od HZZ-a
Utorak, 07.04.2020.
[VIDEO] Osiguranici u izolaciji
Utorak, 07.04.2020.
Računovodstveni servisi mogu izdavati propusnice u ime svojih klijenata
Nedjelja, 05.04.2020.
Rok za dodjelu potpore od 3.250,00/4.000,00 kn ipak je 7. 4. 2020. do ponoći
Subota, 04.04.2020.
[VIDEO] Novosti kod izdavanja propusnica za radnike - ePropusnice
Petak, 03.04.2020.
[VIDEO] Rad stranaca u RH - pitanja koja se javljaju za vrijeme proglašene epidemije
Petak, 03.04.2020.
Novosti u izdavanju propusnica radnicima
Četvrtak, 02.04.2020.
Potpora koju poslodavac isplaćuje radnicima zbog otklanjanja štete potresa ne smatra se plaćom
Četvrtak, 02.04.2020.
[VIDEO] Članovi uprave smanjenje troška plaće
Utorak, 31.03.2020.
Pružatelji ugostiteljske djelatnosti u domaćinstvu ili na OPG-u djelomično su oslobođeni plaćanja turističke pristojbe
Ponedjeljak, 30.03.2020.
Obustava plaćanja spomeničke rente
Ponedjeljak, 30.03.2020.
Privremeno ukidanje obveze plaćanja članarine HGK i HOK
Petak, 27.03.2020.
[VIDEO] Potpore za očuvanje radnih mjesta - NOVOSTI
Petak, 27.03.2020.
Odgađa se plaćanje naknade za nezapošljavanje osoba s invaliditetom
Petak, 27.03.2020.
[VIDEO] Obveze poslodavca i radnika-COVID 19
Petak, 27.03.2020.
[VIDEO] Rad od kuće
Petak, 27.03.2020.
Obavijest trošarinskim obveznicima na duhanske prerađevine
Četvrtak, 26.03.2020.

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)