RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Skup radnika

Broj: 110-01/19-01/17 od 08.02.2019.

Vezano uz navode iz vašeg upita navodimo kako sukladno odredbi čl. 163. Zakona skup radnika saziva radničko vijeće, uz prethodno savjetovanje s poslodavcem. Ako kod poslodavca nije utemeljeno radničko vijeće, skup radnika dužan je sazvati poslodavac. Nadalje, ako kod poslodavca nije utemeljeno radničko vijeće, sindikalni povjerenik preuzima sva prava i obveze radničkog vijeća propisane Zakonom, osim prava iz čl. 164. st. 2. Zakona na imenovanje predstavnika radnika u organ poslodavca iz st. 1. istog članka Zakona. Završno, ako kod poslodavca djeluje više sindikata, sindikati se moraju sporazumjeti o sindikalnom povjereniku, odnosno povjerenicima koji će imati prava i obveze radničkog vijeća, a o postignutom sporazumu sindikati su dužni pisano obavijestiti poslodavca.

 

Mišljenje dao: Ministarstvo gospodarstva rada i poduzetništva
Izdanje: Pravo i poreziPovratak na mišljenja...


Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)