RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Naknada troškova zbog nastalog manjka

rrif - 12.2020, str. 87  

Plaćeni dopust

pip - 10.2020, str. 84  

Skraćeni rad – koncept u Njemačkoj

rrif - 7.2020, str. 149  

Rad maloljetnih osoba

pip - 7.2020, str. 9  

Dopunski rad

pip - 3.2020, str. 43  

Pojam i vrste radnog vremena

pip - 1.2020, str. 88  

Bitne obveze poslodavca i radno vrijeme

rrif - 12.2019, str. 276  
Pretplatnik
Porezni i socijalni položaj izaslanih radnika na rad u drugu državu (1)