RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sudski raskid ugovora o radu

pip - 10.2019, str. 61  

Ugovor o radu za rad kod kuće

rrif - 9.2019, str. 157  

Otkaz za vrijeme probnog rada

rrif - 8.2019, str. 155  

Rad maloljetnika

rrif - 7.2019, str. 179  

Pravo na godišnji odmor

rrif - 6.2019, str. 151  

Godišnji odmori u javnom području

Pror - 4.2019, str. 51  

Otkaz (ugovora o radu) trudnici

rrif - 3.2019, str. 222  

Novi Zakon o tržištu rada

rrif - 2.2019, str. 186  

Rad studenata prema novom Zakonu

rrif - 12.2018, str. 230  

Novi Zakon o studenskom radu

pip - 12.2018, str. 65  

Zamjensko vrijeme odmora radnika

pip - 9.2018, str. 89  
Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)