RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Operativni leasing osobnih automobila

rrif - 5.2018, str. 33  

Računovodstvo radne odjeće i obuće

rrif - 5.2018, str. 43  

Odgovori na pitanja iz prakse

rrif - 5.2018, str. 72  

Računovodstvo povratnog leasinga

rrif - 4.2018, str. 32  

Izvještaj o promjenama kapitala

rrif - 3.2018, str. 82  

Obračun amortizacije za 2017. godinu

rrif - 1.2018, str. 74  

Računovodstvo tečajnih razlika

rrif - 1.2018, str. 83  

Bilješke uz financijska izvješća

rrif - 1.2018, str. 189  

Računovodstvene procjene

rrif - 1.2018, str. 205  
Pretplatnik
Porez na dodanu vrijednost - primjena u praksi (1)