RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Računovodstvo autotaksi djelatnosti

rrif - 11.2019, str. 39  

Aktualna pitanja iz prakse

rrif - 11.2019, str. 57  

Maloprodaja i financijska imovina

rrif - 11.2019, str. 68  

Prava najmoprimca imovine u najmu

rrif - 11.2019, str. 134  

Pomoći i ulaganja

rrif - 10.2019, str. 62  

Predujmovi i zaduživanje

rrif - 10.2019, str. 63  

Aktualna pitanja iz prakse

rrif - 9.2019, str. 43  

Obdarivanja

rrif - 9.2019, str. 52  

Darovanje i pravo radnika

rrif - 9.2019, str. 53  

Primjena eRačuna u praksi

rrif - 8.2019, str. 13  

Računovodstvo zemljišta

rrif - 8.2019, str. 23  

Trgovina investicijskim zlatom

rrif - 8.2019, str. 35  

Aktualna pitanja iz prakse

rrif - 8.2019, str. 41  

Depoziti i prijenos sredstava

rrif - 8.2019, str. 48  

Primljena usluga i gotovina

rrif - 8.2019, str. 50  

Troškovi premija osiguranja

rrif - 7.2019, str. 28  

Aktualna pitanja iz prakse

rrif - 7.2019, str. 59  

Darovanje opreme

rrif - 7.2019, str. 63  
Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)