RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Operativni leasing osobnih automobila

rrif - 5.2018, str. 33  

Računovodstvo radne odjeće i obuće

rrif - 5.2018, str. 43  

Odgovori na pitanja iz prakse

rrif - 5.2018, str. 72  

Tečajne razlike i robni zajam

rrif - 5.2018, str. 78  

Darovanje i imovina

rrif - 5.2018, str. 82  

Promjene računovodstvenih politika

rrif - 5.2018, str. 168  

Računovodstvo povratnog leasinga

rrif - 4.2018, str. 32  

Dani depoziti i maloprodaja proizvoda

rrif - 4.2018, str. 51  

Otpis potraživanja i udio u dobitku

rrif - 4.2018, str. 55  

Izvještaj o promjenama kapitala

rrif - 3.2018, str. 82  

Tečajne razlike i koncesijska prava

rrif - 3.2018, str. 135  

MSFI 17 – Ugovori o osiguranju

rrif - 2.2018, str. 211  
Pretplatnik
Računovodstvo poduzetnika (1)