RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Izbor revizora za 2018. godinu

rrif - 9.2018, str. 51  

Aktivirano jamstvo

rrif - 9.2018, str. 61  

Pozajmica člana organizacije

rrif - 9.2018, str. 63  

MSFI 17 – Ugovori o osiguranju

rrif - 9.2018, str. 128  

Odgovori na pitanja iz prakse

rrif - 7.2018, str. 57  

Temeljni kapital i prodaja imovine

rrif - 7.2018, str. 61  

Standardni menadžerski izvještaji

rrif - 7.2018, str. 174  

Odgovori na pitanja iz prakse

rrif - 6.2018, str. 54  

Dugotrajna nefinancijska imovina

rrif - 6.2018, str. 62  

Operativni leasing osobnih automobila

rrif - 5.2018, str. 33  

Računovodstvo radne odjeće i obuće

rrif - 5.2018, str. 43  

Odgovori na pitanja iz prakse

rrif - 5.2018, str. 72  

Tečajne razlike i robni zajam

rrif - 5.2018, str. 78  

Darovanje i imovina

rrif - 5.2018, str. 82  

Promjene računovodstvenih politika

rrif - 5.2018, str. 168  

Računovodstvo povratnog leasinga

rrif - 4.2018, str. 32  

Dani depoziti i maloprodaja proizvoda

rrif - 4.2018, str. 51  

Otpis potraživanja i udio u dobitku

rrif - 4.2018, str. 55  
Pretplatnik
Porez na dodanu vrijednost - primjena u praksi (1)