RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Troškovi premija osiguranja

rrif - 7.2019, str. 28  

Aktualna pitanja iz prakse

rrif - 7.2019, str. 59  

Darovanje opreme

rrif - 7.2019, str. 63  

Aktualna pitanja iz prakse

rrif - 6.2019, str. 47  

Naplata prihoda i podizanje gotovine

rrif - 6.2019, str. 53  

Donos PDV-a i kratkotrajna imovina

rrif - 6.2019, str. 55  

Računovodstvo uzgoja riba

rrif - 5.2019, str. 34  

Aktualna pitanja iz prakse

rrif - 5.2019, str. 52  

Prijevremeni raskid ugovora o lizingu

rrif - 4.2019, str. 57  

Aktualna pitanja iz prakse

rrif - 4.2019, str. 73  

Dane pomoći i primljene donacije

rrif - 4.2019, str. 82  

Porez na dobitak

rrif - 4.2019, str. 83  

Odgođeni porez na dobitak

rrif - 3.2019, str. 82  

Odgovori na pitanja iz prakse

rrif - 3.2019, str. 98  

Različite nabave stvari

rrif - 3.2019, str. 103  

Pozajmica i donacija

rrif - 3.2019, str. 105  
Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)