RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

RRiF-ovi porezni savjeti

Ponedjeljak, 09.07.2007.

*Knjiženje PDV-a, poreza na dobitak i
zateznih kamata iz ranijih razdoblja utvrđenih poreznim nadzorom*

*Mala i srednja društva koja primjenjuju MRS-ove*

Trgovačka društva koja primjenjuju MRS-ove (mala i srednja društva koja
nisu donijela odluku o primjeni MSFI-a, sukladno MRS-u 8 (toč. 29. i
32.) ispravak temeljnih pogrešaka koja se odnose na prethodna razdoblja
mogu:

*iskazati usklađenjem početnog stanja zadržanog dobitka kao
* temeljni postupak ili**uključiti u neto dobitak ili gubitak
tekućeg razdoblja kao alternativni postupak.*

To znači da mala i srednja trgovačka društva koja primjenjuju MRS-ove, temeljne pogreške iz ranijih razdoblja mogu provesti u bilanci ili u računu dobitka i gubitka uz ispravljanje usporednih informacija osim u slučaju ako je to nepraktično izvesti.

S tim u svezi i Porezna uprava Središnji ured dala je svoje stajalište
pod br. Kl.: 410-01/03-01/104; Ur. br.: 513-07/03-2 od 17. travnja 2003.
Iz toga stajališta Porezne uprave može nedvojbeno razlučiti da se:

* PDV izatezne kamate na PDV te
* zatezne kamate na porez na dobitak koje se odnose na ranija razdoblja

*priznaju kao rashodi* u smislu utvrđivanja osnovice poreza na dobitak. Međutim, također je očito da se

porez na dobitak može provesti samo kao korekcija zadržanog
dobitka odnosno prenesenog gubitka te da se u smislu utvrđivanja
osnovice poreza na dobitak ne može priznati kao rashod.

Prema svemu navedenom, u malim i srednjim društvima može se u potpunosti primijeniti spomenuto stajalište Porezne uprave budući da su propisi o porezu na dobit slični, a MRS-ovi koji su temelj za vođenje poslovnih knjiga identični.

*Velika trgovačka društva koja primjenjuju MSFI-e*

Velika trgovačka društva, društva čiji vrijednosni papiri kotiraju na
burzi odnosno društva koja su obveznici konsolidacije financijskih
izvješća pri ispravku pogrešaka iz ranijih razdoblja postupaju prema
MRS-u 8 (revidiranom) - toč. 41 do 49. MRS 8 (revidirani), praktički, ne
daje mogućnosti izbora.

To znači da velika društva, društva čiji vrijednosni papiri kotiraju na
burzi kao i društva koja su obveznici konsolidacije, ispravak bitne
pogreške iz ranijih razdoblja ne bi trebali provesti u računu dobitka i
gubitka već samo u bilanci.

Budući da za velika trgovačka društva evidentiranje poslovnih promjena u
svezi s ispravcima pogrešaka iz prethodnih razdoblja na teret rashoda
razdoblja ne bi bilo sukladno MSFI-ima odnosno MRS-8 to znači da takva
evidencija nije u skladu sa Zakonom o porezu na dobit (vidjeti čl. 33.
Zakona).

U tom pogledu velika trgovačka društva moraju pozorno razmotriti
mogućnost primjene navedenoga stajališta Porezne uprave budući da takva
mogućnosti nije predviđena MRS-om 8 (revidiranim).

Detaljnije o tim pitanjima pročitajte u RRiF-u br.
8/07.
Š.G.Ostale vijesti:

Obustava plaćanja spomeničke rente
Četvrtak, 04.06.2020.
U kojim slučajevima poslodavac treba vratiti potporu za svibanj?
Utorak, 02.06.2020.
Nove potpore za očuvanje radnih mjesta za lipanj i dopunjeni kriteriji za pravo na potporu za svibanj
Petak, 29.05.2020.
Novi broj RRiF-a
Ponedjeljak, 25.05.2020.
Smije li poslodavac isplatiti radniku plaću manju od primljene potpore i što s razlikom?
Četvrtak, 14.05.2020.
Novi broj PiP-a
Utorak, 12.05.2020.
NOVO – Webinari u organizaciji RRIF-a!
Ponedjeljak, 04.05.2020.
Od 1. svibnja uveden je zastoj (moratorij) s provedbom ovrhe na plaći
Nedjelja, 03.05.2020.
Prilog - Poslovanje proračuna i proračunskih korisnika
Srijeda, 29.04.2020.
Proširena je primjena potpora u sustavu športa
Srijeda, 29.04.2020.
Uputa za poslodavce i radnike
Ponedjeljak, 27.04.2020.
Uputa za pomorce u vezi porezne prijave za 2020.
Ponedjeljak, 27.04.2020.
Novi broj RRiF-a
Ponedjeljak, 27.04.2020.
Mjere ograničavanja društvenog okupljanja, rada trgovina, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događa
Ponedjeljak, 27.04.2020.
Radno vrijeme i način rada trgovina
Ponedjeljak, 27.04.2020.
Obrazac OKFŠ za 2019. predaje se do 30.4.2020.
Ponedjeljak, 27.04.2020.
Zastoj ovrhe po računu na novčanim sredstvima
Petak, 24.04.2020.
Financijski izvještaji u proračunskom sustavu za prva tri mjeseca 2020. godine – novi rok
Petak, 24.04.2020.
Promjene u proračunskom sustavu uvedene zbog koronavirusa
Srijeda, 22.04.2020.
Potpora za očuvanje radnih mjesta u sustavu športa
Ponedjeljak, 20.04.2020.
Od 18. travnja odgoda (moratorij) ovrhe po računu na novčanim sredstvima
Nedjelja, 19.04.2020.
Očuvanje radnih mjesta u sportu
Subota, 18.04.2020.
Tko može tražiti povrat naknade od Fine za uslugu javne objave?
Petak, 17.04.2020.
[VIDEO] Donacije (darovanja) u slučaju potresa
Petak, 17.04.2020.
Za sada još nema odgode (moratorija) ovrhe po računu na novčanim sredstvima
Četvrtak, 16.04.2020.
[VIDEO] Odgoda plaćanja dospjele obveze PDV-a prema Pravilniku o OPZ-u
Srijeda, 15.04.2020.
[VIDEO] Novi rokovi za podnošenje prijava PD-a i GFI-a
Utorak, 14.04.2020.
Novi broj PiP-a
Subota, 11.04.2020.
Ograničenja u proračunskom sustavu zbog koronavirusa
Petak, 10.04.2020.
[VIDEO] Obračun plaće u okolnostima izazvanim korona virusom
Petak, 10.04.2020.
Produljeni su rokovi za predaju financijskih izvještaja te prijave poreza na dobitak
Četvrtak, 09.04.2020.
Utvrđivanje obveze PDV-a prema novim pravilima
Četvrtak, 09.04.2020.
Igra s rokovima i računovođama
Srijeda, 08.04.2020.
Ugostitelji više ne primjenjuju „vanjske“ kolektivne ugovore
Srijeda, 08.04.2020.
„COVID-19 zajam za obrtna sredstva“ namijenjen mikro, malim i srednjim poduzetnicima
Utorak, 07.04.2020.
Promijenjeni su kriteriji za dobivanje potpore od HZZ-a
Utorak, 07.04.2020.
[VIDEO] Osiguranici u izolaciji
Utorak, 07.04.2020.
Računovodstveni servisi mogu izdavati propusnice u ime svojih klijenata
Nedjelja, 05.04.2020.
Rok za dodjelu potpore od 3.250,00/4.000,00 kn ipak je 7. 4. 2020. do ponoći
Subota, 04.04.2020.
[VIDEO] Novosti kod izdavanja propusnica za radnike - ePropusnice
Petak, 03.04.2020.
[VIDEO] Rad stranaca u RH - pitanja koja se javljaju za vrijeme proglašene epidemije
Petak, 03.04.2020.
Novosti u izdavanju propusnica radnicima
Četvrtak, 02.04.2020.
Potpora koju poslodavac isplaćuje radnicima zbog otklanjanja štete potresa ne smatra se plaćom
Četvrtak, 02.04.2020.
[VIDEO] Članovi uprave smanjenje troška plaće
Utorak, 31.03.2020.
Pružatelji ugostiteljske djelatnosti u domaćinstvu ili na OPG-u djelomično su oslobođeni plaćanja turističke pristojbe
Ponedjeljak, 30.03.2020.
Obustava plaćanja spomeničke rente
Ponedjeljak, 30.03.2020.
Privremeno ukidanje obveze plaćanja članarine HGK i HOK
Petak, 27.03.2020.
[VIDEO] Potpore za očuvanje radnih mjesta - NOVOSTI
Petak, 27.03.2020.
Odgađa se plaćanje naknade za nezapošljavanje osoba s invaliditetom
Petak, 27.03.2020.
[VIDEO] Obveze poslodavca i radnika-COVID 19
Petak, 27.03.2020.

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)