RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Provjera obveznika u sustavu PDV-a

Srijeda, 17.10.2012.

Jedno od temeljnih pravila za odbitak pretporeza jest taj da je poduzetnik koji je isporučio dobro ili obavio uslugu obveznik PDV-a. Na web stranici Ministarstva financija može se provjeriti je li poduzetnik na određeni datum su ustavu PDV-a. Poveznica na web stranicu MF može se vidjeti u četvrtoj koloni s dedne strane na našoj internetskoj stranici (www.rrif.hr).


Pretporez je kategorija ulaznog poreza na dodanu vrijednost koji se u načelu, ali samo za obveznike PDV-a i samo ako su za to ispunjeni uvjeti, ne uračunava u trošak nabave nabavljenog dobra, odnosno korištene usluge, nego se iskazuje kao stavka kratkoročne aktive u skupini računa o potraživanjima. Međutim, stavka od 25% zaračunanog PDV-a na ulaznom računu u prvom trenutku samo daje pravo poreznom obvezniku da tako stečeni pretporez odbije od porezne obveze u obračunskom razdoblju. No pri donošenju odluke o stvarnoj mogućnosti priznavanja pretporeza treba voditi brigu o temeljnim pravilima za priznavanje pretporeza jer se u porezne evidencije te u obrazac PDV mogu upisati računi dobavljača po kojima je stečeno pravo na priznavanje pretporeza.

Temeljna pravila u vezi s mogućnostima priznavanja pretporeza navedena su u čl. 20 Zakona o PDV-u i čl. 132. – 140. Pravilnika o PDV-u, i to:

 • da računi za primljena dobra ili obavljene usluge sadržavaju sve podatke propisane čl. 15., st. 3. Zakona, uz oznaku R-1, odnosno R-2, 
 • da je isporuka dobara ili usluga primljena od drugog obveznika poreza na dodanu vrijednost, 
 • da za primljene isporuke prema čl. 20. i 22.f Zakona nije isključeno pravo na odbitak pretporeza, 
 • da je isporuka obavljena poduzetniku u poduzetničke svrhe, 
 • da je račun R-2 plaćen (od dobavljača „dohodaša”), 
 • da je primljeno dobro − izvršena usluga i da je primljen račun (pretporez se priznaje tek u onom obračunskom razdoblju kada su ispunjena oba uvjeta), 
 • da je PDV pri uvozu dobara plaćen prema propisima i obračunu o naplati carinskog duga, 
 • da je PDV plaćen na usluge koje poduzetnik sa sjedištem u inozemstvu obavi domaćem poduzetniku do posljednjeg dana obračunskog razdoblja za koji se sastavlja izvještaj PDV.

Osim toga, treba voditi računa, prema čl. 20., st. 3. Zakona o PDV-u, da porezni obveznik ne može odbiti pretporez sadržan u primljenim računima, a što ih koristi za svoje isporuke dobara i obavljenih usluga:

 • oslobođenih plaćanja poreza na dodanu vrijednost u tuzemstvu (čl.11. i 11.a Zakona) 
 • u inozemstvu, koje bi bile oslobođene poreza da su obavljene u tuzemstvu 
 • bez naknade, koje bi bile oslobođene poreza.

Detaljno o uvjetima priznavanja pretporeza može se pročitati u PRIRUČNICIMA: Porez na dodanu vrijednost - primjena u praksi, RRiF plus, Zagreb, 2012. te RAČUNOVODSTVO PODUZETNIKA, Zagreb, 2012.


Lj.M.Ostale vijesti:

Financiranje izborne promidžbe
Petak, 05.06.2020.
Raskidi ugovora i odustajanje od zahtjeva za mjeru Očuvanje radnih mjesta
Petak, 05.06.2020.
Obustava plaćanja spomeničke rente
Četvrtak, 04.06.2020.
U kojim slučajevima poslodavac treba vratiti potporu za svibanj?
Utorak, 02.06.2020.
Nove potpore za očuvanje radnih mjesta za lipanj i dopunjeni kriteriji za pravo na potporu za svibanj
Petak, 29.05.2020.
Novi broj RRiF-a
Ponedjeljak, 25.05.2020.
Smije li poslodavac isplatiti radniku plaću manju od primljene potpore i što s razlikom?
Četvrtak, 14.05.2020.
Novi broj PiP-a
Utorak, 12.05.2020.
NOVO – Webinari u organizaciji RRIF-a!
Ponedjeljak, 04.05.2020.
Od 1. svibnja uveden je zastoj (moratorij) s provedbom ovrhe na plaći
Nedjelja, 03.05.2020.
Prilog - Poslovanje proračuna i proračunskih korisnika
Srijeda, 29.04.2020.
Proširena je primjena potpora u sustavu športa
Srijeda, 29.04.2020.
Uputa za poslodavce i radnike
Ponedjeljak, 27.04.2020.
Uputa za pomorce u vezi porezne prijave za 2020.
Ponedjeljak, 27.04.2020.
Novi broj RRiF-a
Ponedjeljak, 27.04.2020.
Mjere ograničavanja društvenog okupljanja, rada trgovina, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događa
Ponedjeljak, 27.04.2020.
Radno vrijeme i način rada trgovina
Ponedjeljak, 27.04.2020.
Obrazac OKFŠ za 2019. predaje se do 30.4.2020.
Ponedjeljak, 27.04.2020.
Zastoj ovrhe po računu na novčanim sredstvima
Petak, 24.04.2020.
Financijski izvještaji u proračunskom sustavu za prva tri mjeseca 2020. godine – novi rok
Petak, 24.04.2020.
Promjene u proračunskom sustavu uvedene zbog koronavirusa
Srijeda, 22.04.2020.
Potpora za očuvanje radnih mjesta u sustavu športa
Ponedjeljak, 20.04.2020.
Od 18. travnja odgoda (moratorij) ovrhe po računu na novčanim sredstvima
Nedjelja, 19.04.2020.
Očuvanje radnih mjesta u sportu
Subota, 18.04.2020.
Tko može tražiti povrat naknade od Fine za uslugu javne objave?
Petak, 17.04.2020.
[VIDEO] Donacije (darovanja) u slučaju potresa
Petak, 17.04.2020.
Za sada još nema odgode (moratorija) ovrhe po računu na novčanim sredstvima
Četvrtak, 16.04.2020.
[VIDEO] Odgoda plaćanja dospjele obveze PDV-a prema Pravilniku o OPZ-u
Srijeda, 15.04.2020.
[VIDEO] Novi rokovi za podnošenje prijava PD-a i GFI-a
Utorak, 14.04.2020.
Novi broj PiP-a
Subota, 11.04.2020.
Ograničenja u proračunskom sustavu zbog koronavirusa
Petak, 10.04.2020.
[VIDEO] Obračun plaće u okolnostima izazvanim korona virusom
Petak, 10.04.2020.
Produljeni su rokovi za predaju financijskih izvještaja te prijave poreza na dobitak
Četvrtak, 09.04.2020.
Utvrđivanje obveze PDV-a prema novim pravilima
Četvrtak, 09.04.2020.
Igra s rokovima i računovođama
Srijeda, 08.04.2020.
Ugostitelji više ne primjenjuju „vanjske“ kolektivne ugovore
Srijeda, 08.04.2020.
„COVID-19 zajam za obrtna sredstva“ namijenjen mikro, malim i srednjim poduzetnicima
Utorak, 07.04.2020.
Promijenjeni su kriteriji za dobivanje potpore od HZZ-a
Utorak, 07.04.2020.
[VIDEO] Osiguranici u izolaciji
Utorak, 07.04.2020.
Računovodstveni servisi mogu izdavati propusnice u ime svojih klijenata
Nedjelja, 05.04.2020.
Rok za dodjelu potpore od 3.250,00/4.000,00 kn ipak je 7. 4. 2020. do ponoći
Subota, 04.04.2020.
[VIDEO] Novosti kod izdavanja propusnica za radnike - ePropusnice
Petak, 03.04.2020.
[VIDEO] Rad stranaca u RH - pitanja koja se javljaju za vrijeme proglašene epidemije
Petak, 03.04.2020.
Novosti u izdavanju propusnica radnicima
Četvrtak, 02.04.2020.
Potpora koju poslodavac isplaćuje radnicima zbog otklanjanja štete potresa ne smatra se plaćom
Četvrtak, 02.04.2020.
[VIDEO] Članovi uprave smanjenje troška plaće
Utorak, 31.03.2020.
Pružatelji ugostiteljske djelatnosti u domaćinstvu ili na OPG-u djelomično su oslobođeni plaćanja turističke pristojbe
Ponedjeljak, 30.03.2020.
Obustava plaćanja spomeničke rente
Ponedjeljak, 30.03.2020.
Privremeno ukidanje obveze plaćanja članarine HGK i HOK
Petak, 27.03.2020.
[VIDEO] Potpore za očuvanje radnih mjesta - NOVOSTI
Petak, 27.03.2020.

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)