RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Provedba ovrhe na novim naknadama od 1. rujna 2019. godine

Utorak, 17.09.2019.

       Ovrha na plaći te na drugim stalnim, odnosno povremenim primitcima zaposlenika, općenito je uređena  Ovršnim zakonom (dalje: OZ). Detaljno o toj ovrsi, v. u časopisu RRiF  br. 2/19., str. 18. do 24.

       Dana 1. rujna 2019. godine, stupio je na snagu Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak  (Nar. nov., br. 80/19., dalje: Pravilnik), kojim se između ostalog proširuju neoporezivi primitci s osnove nesamostalnog rada (novododane toč. 33.-37. st. 2. čl. 7. Pravilnika), što ih poslodavac ili isplatitelj plaće, isplaćuje svojim radnicima, tako da su sada:   

  1. nakanade za podmirivanje troškova ugostiteljskih, turističkih i drugih usluga namijenjenih odmoru radnika  - neoporezive do 2.500,00 kn godišnje;
  2. novčane paušalne naknade za podmirivanje troškova prehrane radnika - neoporezive do 5.000,00 kn godišnje;
  3. troškovi prehrane radnika nastali za vrijeme radnog odnosa kod poslodavaca na temelju vjerodostojne dokumentacije – neoporezivi do 12.000,00 kn godišnje ako računi o obavljenim uslugama prehrane glase na poslodavca i da su podmireni bezgotovinskim putem (neoporezivi primitak priznaje se za mjesec u kojem je usluga prehrane obavljena);
  4. troškovi smještaja radnika nastali za vrijeme radnog odnosa kod poslodavaca na temelju vjerodostojne dokumentacije – neoporezivi do visine stvarnih izdataka podmirenih bezgotovinskim putem (neoporezivi primitak priznaje se za mjesec u kojem je usluga smještaja obavljena);
  5. naknade za troškove redovne skrbi djece radnika isplaćene na račun radnika temeljem vjerodostojne dokumentacije vrtića i dr. subjekata koji (temeljem posebnih propisa i odluka nadležnog tijela) skrbe o djetetu predškolske dobi – neoporezive do visine stvarnih izdataka.

      Što se tiče same provedbe ovrhe na ovim primitcima, napominjemo da su oni predmet ovrhe ako se isplaćuju na račun zaposleniku, što znači da nisu izuzeti od ovrhe.Ako se primjerice topli obrok konumira u naravi i to plaća poslodavac, tada se ne provodi ovrha.

      Naime, odredbom čl. 172. OZ-a, su nabrojeni primitci koji su izuzeti od ovrhe i koji se uplaćuju na zaštićeni račun (rač. oznake 35 koji se otvara po nalogu FINE) radnika.

      Dakle novodonesene neoporezive primitke, niti u jednom dijelu nije dopušteno uplaćivati na zaštićeni račun, već na redovni, tekući račun (rač. oznake 32) radnika.

      Iznimno, ako poslodavac provodi ovrhu na plaći, primjerice, temeljem pravomoćnog rješenja o ovrsi kojim je određeno da se ovrha provodi na cjelokpunoj imovini zaduženog radnika (ovršenika), tada se ovi primitci isplaćuju na račun ovrhovoditelja (primjerice, banke).


A.V.Ostale vijesti:

Statističko izvješće HNB-u o prihodima i rashodima
Četvrtak, 23.01.2020.
Novi broj PiP-a
Ponedjeljak, 20.01.2020.
Prilog - Poslovanje proračuna i proračunskih korisnika
Petak, 17.01.2020.
Tečajna lista na dan 31. prosinca 2019.
Srijeda, 15.01.2020.
Paušalni obveznici poreza na dobitak
Četvrtak, 09.01.2020.
Stopa zateznih kamata od 1. siječnja do 30. lipnja 2020. godine
Petak, 03.01.2020.
Konačno su objavljeni provedbeni propisi iz IV. kruga porezne reforme
Petak, 03.01.2020.
Prilog - Sastavljanje financijskih i poreznih izvještaja za 2019. godinu za poduzetnike
Utorak, 31.12.2019.
Nova svota zaštićenog dijela plaće od ovrhe u 2020.
Utorak, 31.12.2019.
Prilog - Godišnji obračun poslovanja obrtnika i slobodnih zanimanja za 2019. godinu
Ponedjeljak, 30.12.2019.
Novi broj RRiF-a
Nedjelja, 29.12.2019.
Prošireno oslobođenje i na trgovačka društva (brisanje čl. 39. st. 3. Zakona o PDV-u)
Petak, 27.12.2019.
Kamatna stopa na zajmove između povezanih osoba za 2020. godinu je 3,42 %
Utorak, 24.12.2019.
Objavljena je IV. faza porezne reforme
Petak, 13.12.2019.
Upis udruga u registar stvarnih vlasnika
Petak, 13.12.2019.
Novi Ovršni zakon upućen je u saborsku proceduru na treće čitanje
Petak, 13.12.2019.
Novi broj PiP-a
Utorak, 10.12.2019.
Prilog - Poslovanje proračuna i proračunskih korisnika
Petak, 06.12.2019.
Konačni prijedlog IV. kruga porezne reforme
Četvrtak, 05.12.2019.
Predsjednički izbori – rokovi važni za birače
Utorak, 03.12.2019.
Prilog - Poslovanje neprofitnih organizacija
Utorak, 03.12.2019.
Novi broj RRiF-a
Ponedjeljak, 25.11.2019.
Novi zakon o blagdanima, spomendanima i neradnim danima
Ponedjeljak, 18.11.2019.
Novi broj PiP-a
Četvrtak, 14.11.2019.
Minimalna plaća za 2020. godinu
Četvrtak, 07.11.2019.
Promjene u zapošljavanje stranaca
Srijeda, 06.11.2019.
Prilog - Poslovanje proračuna i proračunskih korisnika
Utorak, 29.10.2019.
Novi broj RRiF-a
Petak, 25.10.2019.
Dnevna svjetla na automobilima i zimska oprema ne idu od istoga dana
Četvrtak, 24.10.2019.
Usklađenje velikog broja zakona s novim Zakonom o sustavu državne uprave
Ponedjeljak, 21.10.2019.
Novi broj PiP-a
Ponedjeljak, 14.10.2019.
Plaće u zdravstvu za rujan 2019. godine
Petak, 04.10.2019.
Prilog - Poslovanje proračuna i proračunskih korisnika
Petak, 27.09.2019.
Novi broj RRiF-a
Srijeda, 25.09.2019.
Obrazac putnog naloga
Petak, 20.09.2019.
Provedba ovrhe na novim naknadama od 1. rujna 2019. godine
Utorak, 17.09.2019.
Novi broj PiP-a
Petak, 13.09.2019.
Pregled najavljenih promjena u oporezivanju od 1. siječnja 2020.
Srijeda, 11.09.2019.
Nova osnovica za obračun plaće u javnom sektoru
Utorak, 03.09.2019.
Odabir revizora za neprofitne organizacije
Ponedjeljak, 02.09.2019.
Novi neoporezivi primitci radnika
Četvrtak, 29.08.2019.
Novi broj RRiF-a
Ponedjeljak, 26.08.2019.
Predložene izmjene u oporezivanju plaća i neoporezivih primitaka radnika
Srijeda, 31.07.2019.
Novi broj RRiF-a
Četvrtak, 25.07.2019.
Primjena stope PDV-a na sjemenje
Srijeda, 17.07.2019.
Novi broj PiP-a
Ponedjeljak, 15.07.2019.
Boravak i rad državljana EGP-a u RH
Četvrtak, 11.07.2019.
Besplatna aplikacija za eRačune za male dobavljače
Četvrtak, 11.07.2019.
„Neprofitna“ okružnica za sastavljanje polugodišnjih financijskih izvještaja
Utorak, 09.07.2019.
Osnivanje trgovačkih društava na daljinu
Ponedjeljak, 08.07.2019.

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)