RRiF-ova trgovina

Više o RRiF-ovim e-izdanjima (kako ih kupiti, preuzeti i čitati) možete vidjeti ovdje.

Propisi iz stvarnog prava

Redakcijski pročišćeni tekstovi

Osnovni podaci o knjizi

     
Biblioteka:   Pravna biblioteka
Izdavač:   RRiF-plus d.o.o. za nakladništvo i poslovne usluge
Izdanje:   Zagreb, travanj 2015.
Pripremio:   Damir PAVIČIĆ, dipl. iur.
Broj stranica:   275
Jezik:   hrvatski
     

 

Redakcijski pročišćeni tekstovi propisa iz stvarnog prava:



1. Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima



2. Zakon o zemljišnim knjigama



3. Zakon o upisniku sudskih i javnobilježničkih osiguranja tražbina vjerovnika na pokretnim

    stvarima i pravima



4. Pravilnik o unutarnjem ustroju, vođenju zemljišnih knjiga i obavljanju drugih poslova u 

    zemljišnoknjižnim odjelima sudova (zemljišnoknjižni poslovnik)



5. Pravilnik o povezivanju zemljišne knjige i knjige položenih ugovora i upisu vlasništva

    posebnog dijela nekretnina (etažnog vlasništva)

 



Sadržaj knjige:




Pretplatnik
Porezni i socijalni položaj izaslanih radnika na rad u drugu državu (1)
RRiFov letak