RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Promjene u oporezivanju plaća i drugih dohodaka

Ponedjeljak, 28.06.2010.

Prema odredbama toga Zakona, plaće koje se isplaćuju od 1.srpnja, bez obzira na to u kojem su prethodnom mjesecu ostvarene, oporezuju se primjenom stopa na poreznu osnovicu kako slijedi:

• 12% do 3.600,00 kn (dva mjesečna osobna odbitka),

• 25% na daljnjih 7.200,00 kn (razlika između dvostrukog i šesterostrukog mjesečnog osobnog odbitka)

• 40% na razliku iznad šesterostrukog mjesečnog osobnog odbitka.


Izračun možete vidjeti ovdje.

Pregled stopa prireza, visinu osobnih odbitaka i ostale stručne obavijesti možete vidjeti ovdje. (slobodan pregled cijelog sadržaja priloga časopisu RRiF).


Premije osiguranja, za životno , dopunsko, privatno i dodatno zdravstveno osiguranje, koje plaća poslodavac za svoje radnike smatraju se plaćom, ali se više ne mogu priznavati kao porezna olakšica prilikom obračuna plaće.

Premije osiguranja za dobrovoljno mirovinsko osiguranje (III. stup osiguranja), koje plaća poslodavac za svoje radnike do 500,00 kn mjesečno, ne smatraju se plaćom već se priznaju u trošak poslodavca. Ako poslodavac uplati veću svotu s osnove toga osiguranja, razlika iznad 500,00 kn mjesečno smatra se plaćom radnika, ali nije radniku porezna olakšica.

Porezne olakšice s osnove premija osiguranja, plaćenih zdravstvenih usluga i rješavanja stambenih potreba se ukidaju. Iznimno za 2010. priznati će se najviše 6.000,00 kn ukupno po svim navedenim osnovama temeljem godišnje porezne prijave, ali samo za obavljene uplate do 30. lipnja 2010.

Porez na najamnine i zakupnine, koje plaćaju najmodavci, fizičke osobe, po rješenju Porezne uprave, od 1. srpnja plaća se po stopi 12% + prirez (do sada po stopi 15% + prirez).

Porez na dohodak od kapitala oporezuje se po stopama:

• na dividende i udjele u dobiti ostvarene u razdoblju 2001. do 2004., 12%,

• na kamate na pozajmice i kredite od fizičkih osoba 40%,

• na izuzimanja za privatne potrebe članova društva na teret dobiti tekućeg razdoblja 40%,

• na primitke zaposlenika i članova uprave trgovačkog društva, po osnovi dodjele ili opcijske kupnje vlastitih dionica, 25%.

Opširnije o najnovijim promjenama i načinu primjene pročitajte u časopisu RRiF br. 7/10.


L.T.J.

Ostale vijesti:

Provedba ovrhe na novim naknadama od 1. rujna 2019. godine
Utorak, 17.09.2019.
Novi broj PiP-a
Petak, 13.09.2019.
Pregled najavljenih promjena u oporezivanju od 1. siječnja 2020.
Srijeda, 11.09.2019.
Nova osnovica za obračun plaće u javnom sektoru
Utorak, 03.09.2019.
Odabir revizora za neprofitne organizacije
Ponedjeljak, 02.09.2019.
Novi neoporezivi primitci radnika
Četvrtak, 29.08.2019.
Novi broj RRiF-a
Ponedjeljak, 26.08.2019.
Predložene izmjene u oporezivanju plaća i neoporezivih primitaka radnika
Srijeda, 31.07.2019.
Novi broj RRiF-a
Četvrtak, 25.07.2019.
Primjena stope PDV-a na sjemenje
Srijeda, 17.07.2019.
Novi broj PiP-a
Ponedjeljak, 15.07.2019.
Boravak i rad državljana EGP-a u RH
Četvrtak, 11.07.2019.
Besplatna aplikacija za eRačune za male dobavljače
Četvrtak, 11.07.2019.
„Neprofitna“ okružnica za sastavljanje polugodišnjih financijskih izvještaja
Utorak, 09.07.2019.
Osnivanje trgovačkih društava na daljinu
Ponedjeljak, 08.07.2019.
Stopa zateznih kamata od 1. srpnja 2019.
Četvrtak, 04.07.2019.
Uputa za sastavljanje proračunskih financijskih izvještaja za prvih šest mjeseci 2019. godine
Četvrtak, 04.07.2019.
Prilog - Poslovanje proračuna i proračunskih korisnika
Ponedjeljak, 01.07.2019.
eRačun
Ponedjeljak, 01.07.2019.
Novi broj RRiF-a
Srijeda, 26.06.2019.
E-računi – besplatni video seminar
Petak, 14.06.2019.
Novi broj PiP-a
Četvrtak, 13.06.2019.
Oznake na bočnim stranama vozila u javnom cestovnom prijevozu i cestovnom prijevozu za vlastite potrebe
Petak, 07.06.2019.
Popunjavanje naloga za plaćanje - SEPA
Petak, 31.05.2019.
Novi broj RRiF-a
Ponedjeljak, 27.05.2019.
Novi Zakon o članarinama u turističkim zajednicama
Petak, 24.05.2019.
Novi broj PiP-a
Ponedjeljak, 13.05.2019.
Proširena je primjena Kolektivnog ugovora ugostiteljstva
Ponedjeljak, 13.05.2019.
Novi broj RRiF-a
Četvrtak, 25.04.2019.
Izmijenjen je Zakon o trgovačkim društvima
Utorak, 23.04.2019.
Podnošenje zahtjeva za izdavanje dozvole za boravak i rad
Ponedjeljak, 15.04.2019.
Prijava konsolidacije financijskih izvješća
Četvrtak, 11.04.2019.
Novi broj PiP-a
Srijeda, 10.04.2019.
Primjena stope PDV-a na sjemenje
Utorak, 09.04.2019.
Uputa za sastavljanje proračunskih financijskih izvještaja za prva tri mjeseca 2019. godine
Utorak, 09.04.2019.
Bolovanje za dijete iznad 3 godine života
Utorak, 02.04.2019.
Prilog - Poslovanje proračuna i proračunskih korisnika
Utorak, 02.04.2019.
Promijenjen je Kolektivni ugovor ugostiteljstva
Četvrtak, 28.03.2019.
Novi broj RRiF-a
Utorak, 26.03.2019.
Statistička izvješća o javnoj nabavi za 2018. godinu
Ponedjeljak, 25.03.2019.
Samoprocjena kod neprofitnih organizacija
Ponedjeljak, 25.03.2019.
Novi broj PiP-a
Ponedjeljak, 11.03.2019.
PD obrazac za 2018. godinu
Ponedjeljak, 04.03.2019.
Novi broj RRiF-a
Utorak, 26.02.2019.
Konsolidacija financijskih izvještaja u sustavu proračunskog računovodstva
Utorak, 26.02.2019.
Predaja izjave o fiskalnoj odgovornosti za 2018. godinu
Utorak, 26.02.2019.
Rok za predaju godišnjih izvještaja neprofitnih organizacija za 2018. godinu
Utorak, 26.02.2019.
Prilog - Poslovanje proračuna i proračunskih korisnika
Srijeda, 20.02.2019.
Novi broj PiP-a
Utorak, 12.02.2019.
Donesen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti potrošača
Utorak, 12.02.2019.

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)