RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Promjene pravilnika o zaštiti okoliša i gospodarenju otpadom

Četvrtak, 31.12.2009.

Od 1. siječnja 2010. propisane su svote pojedinih naknada kako slijedi:

1) Pravilnikom o izmjenama i dopunama pravilnika o gospodarenju otpadnim električnim i elektroničkim uređajima i opremom određene su naknade za 2010. (kao i za 2009.):

 • naknada sakupljaču za poslove skupljanja, privremenog skladištenja, razvrstavanja i prijevoza EE otpada od posjednika do privremenog skladišta skljuplača ili skladištara obrađivača utvrđena je u svoti 2,60 kn/kg EE otpada (uključujući PDV)
 • naknada obrađivaču u svoti 1,60 kn/kg preuzetog EE otpada na obradu i oporabu osim za 1. kategoriju EE opreme iz Dodatka I.A pravilnika
 • naknada obrađivaču (uključujući PDV) za 1. kategoriju EE opreme iz Dodatka I.A pravilnika u svoti 1,40 kn/kg EE otpada preuzetog na obradu i oporabu.

2) Pravilnikom o izmjenama i dopunama pravilnika o gospodarenju otpadnim vozilima propisana je naknada za 2010.:

 • obrađivaču otpadnih vozila u svoti 0,75 kn/kg
 • skupljaču za skupljene i preuzete količine otpadnih vozila  na lokaciji posjednika u svoti 0,70 kn/kg (uključujući PDV).

3) Pravilnikom o izmjenama i dopunama pravilnika o ambalaži i ambalažnom otpadu u 2010. (kao i u 2009.):

 • ovlaštena osoba za oporabu sekundarne papirne i kartonske otpadne ambalaže ima pravo na naknadu od Fonda za pokriće troškova oporabe u svoti od 100,00 kn/t.

4) Pravilnikom o izmjenama i dopunama pravilnika o gospodarenju otpadnim baterijama i akumulatorima naknade za baterije i akumulatore koje se plaćaju Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost utvrđene su u svotama za 2010. kako je to bilo i za 2009., odnosno:

Tek.
br.

Opis

Svota u 2010.
(kn/kg) 

 1.Starteri 

 0,45

 2.Prijenosne baterije

 8,40

 3.Industrijske baterije i akumulatori

 0,70

5) Pravilnikom o izmjenama i dopunama pravilnika o gospodarenju otpadnim gumama za 2010. propisana je:

 • naknada ovlaštenom sakupljaču za skupljene količine otpadnih guma u svoti:
  - 350,00 kn/t za preuzete količine otpadnih guma od posjednika otpadnih guma
  - 70,00 kn/t za privremeno skladištenje, razvrstavanje i utovar za odvoz na oporabu
  - 1,00 kn/t i prijeđenom kilometru za prijevoz od mjesta ovlaštenog skupljača do mjesta oporabe (ovisno o udaljenosti privremenog skladišta do skladišta oporabitelja)
 • naknada oporabitelju za recikliranje (materijalna oporaba) otpadnih guma 750,00 kn/t recikliranih (marerijalno uporabljenih) otpadnih guma.

6) Pravilnikom o izmjenama i dopunama pravilnika o gospodarenju otpadnim uljima za 2010. propisane su naknade ovlaštenom sakupljaču kako je to bilo i za 2009., odnosno za:

 • organiziranje oborabe i/ili zbrinavanja predmetnog otpada izvan RH 4,50 kn/kg, ako za otpadna ulja u RH nema ovlaštene tvrtke za materijalnu oporabu i/ili termičku obradu i/ili zbrinavanje otpadnih ulja
 • sakupljanje otpadnih jestivih ulja za sakupljene i predane količine otpadnih jestivih ulja u svoti 1,00 kn/l.

Novost u izmjenama svih navedenih pravilnika je da ministrica posebnom odlukom može odrediti naknade za iduće godine.

Više o evidencijama, obrascima i očevidnicima obračuna naknade pisali smo u RRiF 8/08.


Z.T.Ostale vijesti:

Nove potpore za očuvanje radnih mjesta za lipanj i dopunjeni kriteriji za pravo na potporu za svibanj
Petak, 29.05.2020.
Novi broj RRiF-a
Ponedjeljak, 25.05.2020.
Smije li poslodavac isplatiti radniku plaću manju od primljene potpore i što s razlikom?
Četvrtak, 14.05.2020.
Novi broj PiP-a
Utorak, 12.05.2020.
NOVO – Webinari u organizaciji RRIF-a!
Ponedjeljak, 04.05.2020.
Od 1. svibnja uveden je zastoj (moratorij) s provedbom ovrhe na plaći
Nedjelja, 03.05.2020.
Prilog - Poslovanje proračuna i proračunskih korisnika
Srijeda, 29.04.2020.
Proširena je primjena potpora u sustavu športa
Srijeda, 29.04.2020.
Uputa za poslodavce i radnike
Ponedjeljak, 27.04.2020.
Uputa za pomorce u vezi porezne prijave za 2020.
Ponedjeljak, 27.04.2020.
Novi broj RRiF-a
Ponedjeljak, 27.04.2020.
Mjere ograničavanja društvenog okupljanja, rada trgovina, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događa
Ponedjeljak, 27.04.2020.
Radno vrijeme i način rada trgovina
Ponedjeljak, 27.04.2020.
Obrazac OKFŠ za 2019. predaje se do 30.4.2020.
Ponedjeljak, 27.04.2020.
Zastoj ovrhe po računu na novčanim sredstvima
Petak, 24.04.2020.
Financijski izvještaji u proračunskom sustavu za prva tri mjeseca 2020. godine – novi rok
Petak, 24.04.2020.
Promjene u proračunskom sustavu uvedene zbog koronavirusa
Srijeda, 22.04.2020.
Potpora za očuvanje radnih mjesta u sustavu športa
Ponedjeljak, 20.04.2020.
Od 18. travnja odgoda (moratorij) ovrhe po računu na novčanim sredstvima
Nedjelja, 19.04.2020.
Očuvanje radnih mjesta u sportu
Subota, 18.04.2020.
Tko može tražiti povrat naknade od Fine za uslugu javne objave?
Petak, 17.04.2020.
[VIDEO] Donacije (darovanja) u slučaju potresa
Petak, 17.04.2020.
Za sada još nema odgode (moratorija) ovrhe po računu na novčanim sredstvima
Četvrtak, 16.04.2020.
[VIDEO] Odgoda plaćanja dospjele obveze PDV-a prema Pravilniku o OPZ-u
Srijeda, 15.04.2020.
[VIDEO] Novi rokovi za podnošenje prijava PD-a i GFI-a
Utorak, 14.04.2020.
Novi broj PiP-a
Subota, 11.04.2020.
Ograničenja u proračunskom sustavu zbog koronavirusa
Petak, 10.04.2020.
[VIDEO] Obračun plaće u okolnostima izazvanim korona virusom
Petak, 10.04.2020.
Produljeni su rokovi za predaju financijskih izvještaja te prijave poreza na dobitak
Četvrtak, 09.04.2020.
Utvrđivanje obveze PDV-a prema novim pravilima
Četvrtak, 09.04.2020.
Igra s rokovima i računovođama
Srijeda, 08.04.2020.
Ugostitelji više ne primjenjuju „vanjske“ kolektivne ugovore
Srijeda, 08.04.2020.
„COVID-19 zajam za obrtna sredstva“ namijenjen mikro, malim i srednjim poduzetnicima
Utorak, 07.04.2020.
Promijenjeni su kriteriji za dobivanje potpore od HZZ-a
Utorak, 07.04.2020.
[VIDEO] Osiguranici u izolaciji
Utorak, 07.04.2020.
Računovodstveni servisi mogu izdavati propusnice u ime svojih klijenata
Nedjelja, 05.04.2020.
Rok za dodjelu potpore od 3.250,00/4.000,00 kn ipak je 7. 4. 2020. do ponoći
Subota, 04.04.2020.
[VIDEO] Novosti kod izdavanja propusnica za radnike - ePropusnice
Petak, 03.04.2020.
[VIDEO] Rad stranaca u RH - pitanja koja se javljaju za vrijeme proglašene epidemije
Petak, 03.04.2020.
Novosti u izdavanju propusnica radnicima
Četvrtak, 02.04.2020.
Potpora koju poslodavac isplaćuje radnicima zbog otklanjanja štete potresa ne smatra se plaćom
Četvrtak, 02.04.2020.
[VIDEO] Članovi uprave smanjenje troška plaće
Utorak, 31.03.2020.
Pružatelji ugostiteljske djelatnosti u domaćinstvu ili na OPG-u djelomično su oslobođeni plaćanja turističke pristojbe
Ponedjeljak, 30.03.2020.
Obustava plaćanja spomeničke rente
Ponedjeljak, 30.03.2020.
Privremeno ukidanje obveze plaćanja članarine HGK i HOK
Petak, 27.03.2020.
[VIDEO] Potpore za očuvanje radnih mjesta - NOVOSTI
Petak, 27.03.2020.
Odgađa se plaćanje naknade za nezapošljavanje osoba s invaliditetom
Petak, 27.03.2020.
[VIDEO] Obveze poslodavca i radnika-COVID 19
Petak, 27.03.2020.
[VIDEO] Rad od kuće
Petak, 27.03.2020.
Obavijest trošarinskim obveznicima na duhanske prerađevine
Četvrtak, 26.03.2020.

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)