RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Promjene pravilnika o zaštiti okoliša i gospodarenju otpadom

Četvrtak, 31.12.2009.

Od 1. siječnja 2010. propisane su svote pojedinih naknada kako slijedi:

1) Pravilnikom o izmjenama i dopunama pravilnika o gospodarenju otpadnim električnim i elektroničkim uređajima i opremom određene su naknade za 2010. (kao i za 2009.):

 • naknada sakupljaču za poslove skupljanja, privremenog skladištenja, razvrstavanja i prijevoza EE otpada od posjednika do privremenog skladišta skljuplača ili skladištara obrađivača utvrđena je u svoti 2,60 kn/kg EE otpada (uključujući PDV)
 • naknada obrađivaču u svoti 1,60 kn/kg preuzetog EE otpada na obradu i oporabu osim za 1. kategoriju EE opreme iz Dodatka I.A pravilnika
 • naknada obrađivaču (uključujući PDV) za 1. kategoriju EE opreme iz Dodatka I.A pravilnika u svoti 1,40 kn/kg EE otpada preuzetog na obradu i oporabu.

2) Pravilnikom o izmjenama i dopunama pravilnika o gospodarenju otpadnim vozilima propisana je naknada za 2010.:

 • obrađivaču otpadnih vozila u svoti 0,75 kn/kg
 • skupljaču za skupljene i preuzete količine otpadnih vozila  na lokaciji posjednika u svoti 0,70 kn/kg (uključujući PDV).

3) Pravilnikom o izmjenama i dopunama pravilnika o ambalaži i ambalažnom otpadu u 2010. (kao i u 2009.):

 • ovlaštena osoba za oporabu sekundarne papirne i kartonske otpadne ambalaže ima pravo na naknadu od Fonda za pokriće troškova oporabe u svoti od 100,00 kn/t.

4) Pravilnikom o izmjenama i dopunama pravilnika o gospodarenju otpadnim baterijama i akumulatorima naknade za baterije i akumulatore koje se plaćaju Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost utvrđene su u svotama za 2010. kako je to bilo i za 2009., odnosno:

Tek.
br.

Opis

Svota u 2010.
(kn/kg) 

 1.Starteri 

 0,45

 2.Prijenosne baterije

 8,40

 3.Industrijske baterije i akumulatori

 0,70

5) Pravilnikom o izmjenama i dopunama pravilnika o gospodarenju otpadnim gumama za 2010. propisana je:

 • naknada ovlaštenom sakupljaču za skupljene količine otpadnih guma u svoti:
  - 350,00 kn/t za preuzete količine otpadnih guma od posjednika otpadnih guma
  - 70,00 kn/t za privremeno skladištenje, razvrstavanje i utovar za odvoz na oporabu
  - 1,00 kn/t i prijeđenom kilometru za prijevoz od mjesta ovlaštenog skupljača do mjesta oporabe (ovisno o udaljenosti privremenog skladišta do skladišta oporabitelja)
 • naknada oporabitelju za recikliranje (materijalna oporaba) otpadnih guma 750,00 kn/t recikliranih (marerijalno uporabljenih) otpadnih guma.

6) Pravilnikom o izmjenama i dopunama pravilnika o gospodarenju otpadnim uljima za 2010. propisane su naknade ovlaštenom sakupljaču kako je to bilo i za 2009., odnosno za:

 • organiziranje oborabe i/ili zbrinavanja predmetnog otpada izvan RH 4,50 kn/kg, ako za otpadna ulja u RH nema ovlaštene tvrtke za materijalnu oporabu i/ili termičku obradu i/ili zbrinavanje otpadnih ulja
 • sakupljanje otpadnih jestivih ulja za sakupljene i predane količine otpadnih jestivih ulja u svoti 1,00 kn/l.

Novost u izmjenama svih navedenih pravilnika je da ministrica posebnom odlukom može odrediti naknade za iduće godine.

Više o evidencijama, obrascima i očevidnicima obračuna naknade pisali smo u RRiF 8/08.


Z.T.

Ostale vijesti:

Provedba ovrhe na novim naknadama od 1. rujna 2019. godine
Utorak, 17.09.2019.
Novi broj PiP-a
Petak, 13.09.2019.
Pregled najavljenih promjena u oporezivanju od 1. siječnja 2020.
Srijeda, 11.09.2019.
Nova osnovica za obračun plaće u javnom sektoru
Utorak, 03.09.2019.
Odabir revizora za neprofitne organizacije
Ponedjeljak, 02.09.2019.
Novi neoporezivi primitci radnika
Četvrtak, 29.08.2019.
Novi broj RRiF-a
Ponedjeljak, 26.08.2019.
Predložene izmjene u oporezivanju plaća i neoporezivih primitaka radnika
Srijeda, 31.07.2019.
Novi broj RRiF-a
Četvrtak, 25.07.2019.
Primjena stope PDV-a na sjemenje
Srijeda, 17.07.2019.
Novi broj PiP-a
Ponedjeljak, 15.07.2019.
Boravak i rad državljana EGP-a u RH
Četvrtak, 11.07.2019.
Besplatna aplikacija za eRačune za male dobavljače
Četvrtak, 11.07.2019.
„Neprofitna“ okružnica za sastavljanje polugodišnjih financijskih izvještaja
Utorak, 09.07.2019.
Osnivanje trgovačkih društava na daljinu
Ponedjeljak, 08.07.2019.
Stopa zateznih kamata od 1. srpnja 2019.
Četvrtak, 04.07.2019.
Uputa za sastavljanje proračunskih financijskih izvještaja za prvih šest mjeseci 2019. godine
Četvrtak, 04.07.2019.
Prilog - Poslovanje proračuna i proračunskih korisnika
Ponedjeljak, 01.07.2019.
eRačun
Ponedjeljak, 01.07.2019.
Novi broj RRiF-a
Srijeda, 26.06.2019.
E-računi – besplatni video seminar
Petak, 14.06.2019.
Novi broj PiP-a
Četvrtak, 13.06.2019.
Oznake na bočnim stranama vozila u javnom cestovnom prijevozu i cestovnom prijevozu za vlastite potrebe
Petak, 07.06.2019.
Popunjavanje naloga za plaćanje - SEPA
Petak, 31.05.2019.
Novi broj RRiF-a
Ponedjeljak, 27.05.2019.
Novi Zakon o članarinama u turističkim zajednicama
Petak, 24.05.2019.
Novi broj PiP-a
Ponedjeljak, 13.05.2019.
Proširena je primjena Kolektivnog ugovora ugostiteljstva
Ponedjeljak, 13.05.2019.
Novi broj RRiF-a
Četvrtak, 25.04.2019.
Izmijenjen je Zakon o trgovačkim društvima
Utorak, 23.04.2019.
Podnošenje zahtjeva za izdavanje dozvole za boravak i rad
Ponedjeljak, 15.04.2019.
Prijava konsolidacije financijskih izvješća
Četvrtak, 11.04.2019.
Novi broj PiP-a
Srijeda, 10.04.2019.
Primjena stope PDV-a na sjemenje
Utorak, 09.04.2019.
Uputa za sastavljanje proračunskih financijskih izvještaja za prva tri mjeseca 2019. godine
Utorak, 09.04.2019.
Bolovanje za dijete iznad 3 godine života
Utorak, 02.04.2019.
Prilog - Poslovanje proračuna i proračunskih korisnika
Utorak, 02.04.2019.
Promijenjen je Kolektivni ugovor ugostiteljstva
Četvrtak, 28.03.2019.
Novi broj RRiF-a
Utorak, 26.03.2019.
Statistička izvješća o javnoj nabavi za 2018. godinu
Ponedjeljak, 25.03.2019.
Samoprocjena kod neprofitnih organizacija
Ponedjeljak, 25.03.2019.
Novi broj PiP-a
Ponedjeljak, 11.03.2019.
PD obrazac za 2018. godinu
Ponedjeljak, 04.03.2019.
Novi broj RRiF-a
Utorak, 26.02.2019.
Konsolidacija financijskih izvještaja u sustavu proračunskog računovodstva
Utorak, 26.02.2019.
Predaja izjave o fiskalnoj odgovornosti za 2018. godinu
Utorak, 26.02.2019.
Rok za predaju godišnjih izvještaja neprofitnih organizacija za 2018. godinu
Utorak, 26.02.2019.
Prilog - Poslovanje proračuna i proračunskih korisnika
Srijeda, 20.02.2019.
Novi broj PiP-a
Utorak, 12.02.2019.
Donesen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti potrošača
Utorak, 12.02.2019.

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima (1)