RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Produljeni su rokovi za predaju financijskih izvještaja te prijave poreza na dobitak

Četvrtak, 09.04.2020.

ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVE POREZA NA DOBITAK

Prema čl. 71.s, st. 1. i 2.  Pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o provedbi općeg poreznog zakona (Nar. nov., br. 43/20) u uvjetima posebnih okolnosti iz čl. 107.a, st. 1., OPZ-a, Prijava poreza na dobitak za 2019. godinu  (Obrazac PD ili Obrazac PD-NN)  podnosi se Poreznoj upravi najkasnije do 30. lipnja 2020. godine.

Navedeno se odnosi i na sve druge obrasce i izvješća (npr. PD-DOP; PD-IPO, PD-KID) koja se u skladu s posebnim propisima o oporezivanju dobitka i drugim posebnim propisima podnose uz Prijavu poreza na dobitak ili za iste obveza podnošenja Poreznoj upravi dospijeva s krajnjim rokom propisanim za podnošenje prijave poreza na dobitak (npr. Obrazac TZ, Obrazac OKFŠ, Obrazac SR, OPZ-STAT-1).  Najkasnije do 30. lipnja 2020. podnosi se i Prijava poreza po tonaži broda za 2019. godinu (Obrazac PT).

Obveze javnih davanja koje se utvrđuju na temelju Prijave poreza na dobitak, obrazaca i izvješća iz čl. 71.s, st. 1. i 2.  Pravilnika, dospijevaju 31. srpnja 2020.  Prema tome, razliku poreza na dobitak (red. br. 57 Obrasca PD) treba platiti do 31. srpnja 2020., a ne kao inače u roku podnošenja prijave poreza na dobit.

Produljenje roka predaje Obrasca PD na 30. lipanj  NE odnosi se na one porezne obveznike kojima - u skladu s posebnim propisom o oporezivanju dobitka,  izabrano porezno razdoblje nije izjednačeno s kalendarskom godinom (otvaranje stečaja, statusne promjene, prestanak poslovanja i dr.) odnosno kojima obveza podnošenja prijave poreza na dobitak ne dospijeva četiri mjeseca nakon isteka poreznog razdoblja.

 

ROKOVI ZA PREDAJU FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA

Na temelju izmjena i dopuna Zakona o računovodstvu (Nar. nov., br. 42/20) donesen je Pravilnik o rokovima predaje financijskih izvještaja i računovodstvene dokumentacije u posebnim okolnostima (Nar. nov., br. 43/20) kojim se produljuju rokovi za predaju financijskih izvještaja:

Matično društvo treba obvezu konsolidacije prijaviti Registru godišnjih financijskih izvještaja najkasnije do 30. lipnja 2020. godine za  prethodnu (2019.) godinu.

Podružnice poduzetnika sa sjedištem u drugoj državi članici EU  obvezne su u svrhu javne objave  do 31. kolovoza 2020.  godine dostaviti FINA-i računovodstvene dokumente trgovačkog društva osnivača koji je on u svojoj zemlji sastavio, na kojima je obavljena revizija i koji su objavljeni u skladu s pravom države članice kojim je trgovačko društvo osnivača podružnice uređeno.  Ova dokumentacija FINA-i se dostavlja na hrvatskom jeziku i u ovjerenom prijevodu.

Naknada koju je FINA zaračunavala za uslugu javne objave je ukinuta (čl. 5. Zakona).


Đ.J.Ostale vijesti:

Nove potpore za očuvanje radnih mjesta za lipanj i dopunjeni kriteriji za pravo na potporu za svibanj
Petak, 29.05.2020.
Novi broj RRiF-a
Ponedjeljak, 25.05.2020.
Smije li poslodavac isplatiti radniku plaću manju od primljene potpore i što s razlikom?
Četvrtak, 14.05.2020.
Novi broj PiP-a
Utorak, 12.05.2020.
NOVO – Webinari u organizaciji RRIF-a!
Ponedjeljak, 04.05.2020.
Od 1. svibnja uveden je zastoj (moratorij) s provedbom ovrhe na plaći
Nedjelja, 03.05.2020.
Prilog - Poslovanje proračuna i proračunskih korisnika
Srijeda, 29.04.2020.
Proširena je primjena potpora u sustavu športa
Srijeda, 29.04.2020.
Uputa za poslodavce i radnike
Ponedjeljak, 27.04.2020.
Uputa za pomorce u vezi porezne prijave za 2020.
Ponedjeljak, 27.04.2020.
Novi broj RRiF-a
Ponedjeljak, 27.04.2020.
Mjere ograničavanja društvenog okupljanja, rada trgovina, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događa
Ponedjeljak, 27.04.2020.
Radno vrijeme i način rada trgovina
Ponedjeljak, 27.04.2020.
Obrazac OKFŠ za 2019. predaje se do 30.4.2020.
Ponedjeljak, 27.04.2020.
Zastoj ovrhe po računu na novčanim sredstvima
Petak, 24.04.2020.
Financijski izvještaji u proračunskom sustavu za prva tri mjeseca 2020. godine – novi rok
Petak, 24.04.2020.
Promjene u proračunskom sustavu uvedene zbog koronavirusa
Srijeda, 22.04.2020.
Potpora za očuvanje radnih mjesta u sustavu športa
Ponedjeljak, 20.04.2020.
Od 18. travnja odgoda (moratorij) ovrhe po računu na novčanim sredstvima
Nedjelja, 19.04.2020.
Očuvanje radnih mjesta u sportu
Subota, 18.04.2020.
Tko može tražiti povrat naknade od Fine za uslugu javne objave?
Petak, 17.04.2020.
[VIDEO] Donacije (darovanja) u slučaju potresa
Petak, 17.04.2020.
Za sada još nema odgode (moratorija) ovrhe po računu na novčanim sredstvima
Četvrtak, 16.04.2020.
[VIDEO] Odgoda plaćanja dospjele obveze PDV-a prema Pravilniku o OPZ-u
Srijeda, 15.04.2020.
[VIDEO] Novi rokovi za podnošenje prijava PD-a i GFI-a
Utorak, 14.04.2020.
Novi broj PiP-a
Subota, 11.04.2020.
Ograničenja u proračunskom sustavu zbog koronavirusa
Petak, 10.04.2020.
[VIDEO] Obračun plaće u okolnostima izazvanim korona virusom
Petak, 10.04.2020.
Produljeni su rokovi za predaju financijskih izvještaja te prijave poreza na dobitak
Četvrtak, 09.04.2020.
Utvrđivanje obveze PDV-a prema novim pravilima
Četvrtak, 09.04.2020.
Igra s rokovima i računovođama
Srijeda, 08.04.2020.
Ugostitelji više ne primjenjuju „vanjske“ kolektivne ugovore
Srijeda, 08.04.2020.
„COVID-19 zajam za obrtna sredstva“ namijenjen mikro, malim i srednjim poduzetnicima
Utorak, 07.04.2020.
Promijenjeni su kriteriji za dobivanje potpore od HZZ-a
Utorak, 07.04.2020.
[VIDEO] Osiguranici u izolaciji
Utorak, 07.04.2020.
Računovodstveni servisi mogu izdavati propusnice u ime svojih klijenata
Nedjelja, 05.04.2020.
Rok za dodjelu potpore od 3.250,00/4.000,00 kn ipak je 7. 4. 2020. do ponoći
Subota, 04.04.2020.
[VIDEO] Novosti kod izdavanja propusnica za radnike - ePropusnice
Petak, 03.04.2020.
[VIDEO] Rad stranaca u RH - pitanja koja se javljaju za vrijeme proglašene epidemije
Petak, 03.04.2020.
Novosti u izdavanju propusnica radnicima
Četvrtak, 02.04.2020.
Potpora koju poslodavac isplaćuje radnicima zbog otklanjanja štete potresa ne smatra se plaćom
Četvrtak, 02.04.2020.
[VIDEO] Članovi uprave smanjenje troška plaće
Utorak, 31.03.2020.
Pružatelji ugostiteljske djelatnosti u domaćinstvu ili na OPG-u djelomično su oslobođeni plaćanja turističke pristojbe
Ponedjeljak, 30.03.2020.
Obustava plaćanja spomeničke rente
Ponedjeljak, 30.03.2020.
Privremeno ukidanje obveze plaćanja članarine HGK i HOK
Petak, 27.03.2020.
[VIDEO] Potpore za očuvanje radnih mjesta - NOVOSTI
Petak, 27.03.2020.
Odgađa se plaćanje naknade za nezapošljavanje osoba s invaliditetom
Petak, 27.03.2020.
[VIDEO] Obveze poslodavca i radnika-COVID 19
Petak, 27.03.2020.
[VIDEO] Rad od kuće
Petak, 27.03.2020.
Obavijest trošarinskim obveznicima na duhanske prerađevine
Četvrtak, 26.03.2020.

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)