RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Procjena vrijednosti poljoprivrednog zemljišta

Broj: 410-20/14-01/31 od 07.10.2014.

Zaprimili smo upit poreznog obveznika iz dostavnog spiska kojim traži mišljenje o načinu utvrđivanja tržišne vrijednosti poljoprivrednog zemljišta.

Naime, porezni obveznik iskazuje nezadovoljstvo visinom utvrđene tržišne vrijednosti poljoprivrednog zemljišta koju je utvrdila nadležna ispostava Porezne uprave, u cilju utvrđivanja visine porezne osnovice.

Porezni obveznik iskazuje vrijednost poljoprivrednog zemljišta prema Pravilniku o metodologiji utvrđivanja tržišne cijene za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske izravnom pogodbom cijena (Nar. nov., br. 141/13.), vrijednost zemljišta u natječaju za prodaju građevinskog zemljišta u Poduzetničkoj zoni Otok, te na posljetku vrijednost zemljišta koju je utvrdila nadležna ispostava Porezne uprave na darovano zemljište poreznoj obveznici.

Tržište nekretnina je slobodno tržište na kojem se cijene nekretnina slobodno ugovaraju.

Visina naknade iz ugovora ili druge isprave o stjecanju nekretnina uzima se kao porezna osnovica za utvrđivanje visine poreza ako je visina te vrijednosti približno jednaka cijenama koje se postižu ili se mogu postići na tržištu. Ako je ta vrijednost manja, Porezna uprava je ovlaštena procjenom utvrditi tržišnu vrijednost nekretnine kao visinu porezne osnovice (čl. 9. Zakona o porezu na promet nekretnina, Nar. nov., br. 69/97., 26/00., 153/02. i 22/11.).

Za potrebe oporezivanja nastalih prometa nekretnina, Porezna uprava koristi vlastitu bazu prosječnih cijena nekretnina. Riječ je o bazi formiranoj na cijenama nekretnina iskazanim u ugovorima o kupoprodaji nekretnina koje se cijene koriste kao usporedba je li stjecatelj nekretnine isplatio iznos naknade približno jednak cijenama koje se postižu ili se mogu postići na tržištu za sličnu nekretninu s približno istog područja i u približno isto vrijeme.

U ugovorima o darovanju i ostalim ispravama o stjecanju nekretnina u kojima nije naveden iznos naknade za koji se stječe određena nekretnina, u svrhu utvrđivanja visine porezne osnovice Porezna uprava koristi cijene formirane u navedenoj bazi. Tako utvrđena porezna osnovica odraz je cijena koje se postižu ili se mogu postići na tržištu za sličnu nekretninu s približno istog područja i u približno isto vrijeme.

Mišljenje dao: Porezna uprava
Izdanje: Pravo i poreziPovratak na mišljenja...


Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)