RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Primitak u naravi s osnove uporabe osobnog automobila

Četvrtak, 19.04.2012.

U stručnoj literaturi pojavio se model primitka u naravi s osnove uporabe osobnog automobila prema kojemu se ½ obračunava (preračunava) na bruto plaću a ½ se odbija od plaće zaposlenika.

Je li to u skladu s namjerom zakonodavca?

U propisima o porezu na dohodak plaćom se smatra svaki primitak u novcu ili u naravi koji radnik primi za svoj rad. Kada je riječ o plaći u naravi smatra se da je to dio plaće koji bi radnik potrošio kupnjom određenog predmeta ili usluge pa je razumljivo da i na taj primitak treba prije uporabe platiti porez na dohodak i pripadajuće doprinose odnosno izračunati koliko bi taj primitak iznosio u bruto svoti. U pravilu je polazna veličina tržišna vrijednost proizvoda ili usluge koju bi radnik platio na tržištu. Utvrđivanje tih vrijednosti prilikom korištenja osobnih automobila uređeno je Pravilnikom o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 95/05. do 137/11.), prema kojem se ta vrijednost ne utvrđuje po tržnoj vrijednosti najma već na točno propisani način, i to u visini 1% nabavne vrijednosti automobila, ili prema stvarnom opsegu korištenja automobila pri čemu je polazna veličina 2 kune po prijeđenom kilometru, ili ako je riječ o automobilu u operativnom lizingu u visini 20% računa za najam. Porezna logika je u tome da se porezne obveze podmire plaćanjem poreza na dohodak i pripadajućih doprinosa iz i na taj primitak, te na sveukupno dodaje se i PDV.

Ukupno uzevši u obzir porezno-pravnu narav primitka u naravi, ne može se smatrati jednim dijelom najmom ako radnik podmiruje korištenje automobila (npr. ½), a poseban problem postaje obustava iz njegove plaće. Naime, Zakon o radu ne daje mogućnost izravne obustave ili prijeboja tražbine što ga društvo ima prema radniku bez suglasnosti zaposlenika. S druge pak strane postavlja se pitanje je li ispunjena zakonska norma o plaći u naravi s osnove naknade za uporabu automobila kad dio naknade ne povećava plaću (manja je svota poreza i doprinosa). Zakon o porezu na dohodak (čl. 16., st., 3., toč. 5. Pravilnika o porezu na dohodak) ne predviđa mogućnost smanjenja propisane svote za ovaj primitak.

Treće, ako društvo daje u najam osobne automobile (registracija djelatnosti, itd.), tada dolazi do „miješanja“ porezno-radno-pravnih prava i obveza koje ovu varijantu čine problematičnom za poslodavca. Najam automobila radnicima (uz naknadu) ili drugim osobama trebalo bi naplaćivati prema tržišnim cijenama te kategorije automobila. U tom slučaju PDV treba računati od tržišne cijene najma, ako je korišten pretporez pri nabavi automobila. Tome treba dodati da u slučaju izostanka zaračunavanja tržišne cijene korištenja automobila izostaje i priznavanje prihoda tj. iskazivanje dobitka, a time i plaćanje poreza na dobit.

Detaljnije o davanju osobnog automobila na korištenje zaposlenicima i o utvrđivanju plaće u naravi pročitajte u RRiF br. 4/2012.


L.T.J.Ostale vijesti:

Nove potpore za očuvanje radnih mjesta za lipanj i dopunjeni kriteriji za pravo na potporu za svibanj
Petak, 29.05.2020.
Novi broj RRiF-a
Ponedjeljak, 25.05.2020.
Smije li poslodavac isplatiti radniku plaću manju od primljene potpore i što s razlikom?
Četvrtak, 14.05.2020.
Novi broj PiP-a
Utorak, 12.05.2020.
NOVO – Webinari u organizaciji RRIF-a!
Ponedjeljak, 04.05.2020.
Od 1. svibnja uveden je zastoj (moratorij) s provedbom ovrhe na plaći
Nedjelja, 03.05.2020.
Prilog - Poslovanje proračuna i proračunskih korisnika
Srijeda, 29.04.2020.
Proširena je primjena potpora u sustavu športa
Srijeda, 29.04.2020.
Uputa za poslodavce i radnike
Ponedjeljak, 27.04.2020.
Uputa za pomorce u vezi porezne prijave za 2020.
Ponedjeljak, 27.04.2020.
Novi broj RRiF-a
Ponedjeljak, 27.04.2020.
Mjere ograničavanja društvenog okupljanja, rada trgovina, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događa
Ponedjeljak, 27.04.2020.
Radno vrijeme i način rada trgovina
Ponedjeljak, 27.04.2020.
Obrazac OKFŠ za 2019. predaje se do 30.4.2020.
Ponedjeljak, 27.04.2020.
Zastoj ovrhe po računu na novčanim sredstvima
Petak, 24.04.2020.
Financijski izvještaji u proračunskom sustavu za prva tri mjeseca 2020. godine – novi rok
Petak, 24.04.2020.
Promjene u proračunskom sustavu uvedene zbog koronavirusa
Srijeda, 22.04.2020.
Potpora za očuvanje radnih mjesta u sustavu športa
Ponedjeljak, 20.04.2020.
Od 18. travnja odgoda (moratorij) ovrhe po računu na novčanim sredstvima
Nedjelja, 19.04.2020.
Očuvanje radnih mjesta u sportu
Subota, 18.04.2020.
Tko može tražiti povrat naknade od Fine za uslugu javne objave?
Petak, 17.04.2020.
[VIDEO] Donacije (darovanja) u slučaju potresa
Petak, 17.04.2020.
Za sada još nema odgode (moratorija) ovrhe po računu na novčanim sredstvima
Četvrtak, 16.04.2020.
[VIDEO] Odgoda plaćanja dospjele obveze PDV-a prema Pravilniku o OPZ-u
Srijeda, 15.04.2020.
[VIDEO] Novi rokovi za podnošenje prijava PD-a i GFI-a
Utorak, 14.04.2020.
Novi broj PiP-a
Subota, 11.04.2020.
Ograničenja u proračunskom sustavu zbog koronavirusa
Petak, 10.04.2020.
[VIDEO] Obračun plaće u okolnostima izazvanim korona virusom
Petak, 10.04.2020.
Produljeni su rokovi za predaju financijskih izvještaja te prijave poreza na dobitak
Četvrtak, 09.04.2020.
Utvrđivanje obveze PDV-a prema novim pravilima
Četvrtak, 09.04.2020.
Igra s rokovima i računovođama
Srijeda, 08.04.2020.
Ugostitelji više ne primjenjuju „vanjske“ kolektivne ugovore
Srijeda, 08.04.2020.
„COVID-19 zajam za obrtna sredstva“ namijenjen mikro, malim i srednjim poduzetnicima
Utorak, 07.04.2020.
Promijenjeni su kriteriji za dobivanje potpore od HZZ-a
Utorak, 07.04.2020.
[VIDEO] Osiguranici u izolaciji
Utorak, 07.04.2020.
Računovodstveni servisi mogu izdavati propusnice u ime svojih klijenata
Nedjelja, 05.04.2020.
Rok za dodjelu potpore od 3.250,00/4.000,00 kn ipak je 7. 4. 2020. do ponoći
Subota, 04.04.2020.
[VIDEO] Novosti kod izdavanja propusnica za radnike - ePropusnice
Petak, 03.04.2020.
[VIDEO] Rad stranaca u RH - pitanja koja se javljaju za vrijeme proglašene epidemije
Petak, 03.04.2020.
Novosti u izdavanju propusnica radnicima
Četvrtak, 02.04.2020.
Potpora koju poslodavac isplaćuje radnicima zbog otklanjanja štete potresa ne smatra se plaćom
Četvrtak, 02.04.2020.
[VIDEO] Članovi uprave smanjenje troška plaće
Utorak, 31.03.2020.
Pružatelji ugostiteljske djelatnosti u domaćinstvu ili na OPG-u djelomično su oslobođeni plaćanja turističke pristojbe
Ponedjeljak, 30.03.2020.
Obustava plaćanja spomeničke rente
Ponedjeljak, 30.03.2020.
Privremeno ukidanje obveze plaćanja članarine HGK i HOK
Petak, 27.03.2020.
[VIDEO] Potpore za očuvanje radnih mjesta - NOVOSTI
Petak, 27.03.2020.
Odgađa se plaćanje naknade za nezapošljavanje osoba s invaliditetom
Petak, 27.03.2020.
[VIDEO] Obveze poslodavca i radnika-COVID 19
Petak, 27.03.2020.
[VIDEO] Rad od kuće
Petak, 27.03.2020.
Obavijest trošarinskim obveznicima na duhanske prerađevine
Četvrtak, 26.03.2020.

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)