RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Predložene izmjene u oporezivanju plaća i neoporezivih primitaka radnika

Srijeda, 31.07.2019.

Vlada Republike Hrvatske u okviru 4. kruga porezne reforme  predstavila je javnosti između ostaloga i izmjene  u oporezivanju plaća i neoporezivih svota s osnove materijalnih prava. Riječ je o prijedlozima o kojima će se u jesen voditi rasprava i usvajanje izmjena Zakona o porezu na dohodak. Kada su u pitanju neoporezivi primitci, izmjene su u nadležnosti Ministarstva financija. Što će sve od predloženih izmjena biti i doneseno ili će nastati još neke nove, moramo pričekati. Neke od njih bi se mogle primijeniti tek od 2020. godine.

1.PROMJENE U OPOREZIVANJU PLAĆA

Promjene u oporezivanju plaća sastoje se u poreznom rasterećenju plaća i to :

  • radnici  mlađi od 25 godina starosti  ne bi plaćali porez na dohodak i prirez porezu na dohodak,
  • radnici od 26 godina do 30 godina starosti plaćali bi 50% od obračunane svote poreza na  dohodak i prireza.

Kako bi navedene mjere utjecale na povećanje njihovih neto plaća pokazano je u tabličnim primjerima. Obračun plaća sastavljen je uz primjenu osnovnog osobnog odbitka od 3.800,00 kn i stope prireza propisanog za Grad Zagreb po stopi 18%. Polazište za obračun je bruto plaća od  5.000,00 kn, 8.500,00 kn  i 10.000,00 kn. U stupcima 3, 4 i 5 prikazan je obračun plaća po sadašnjim propisima a u stupcima 7 do 13 prikazan je obračun prema očekivanim izmjenama. Učinak povećanja neto plaća iskazan je pod rednim brojem 10.

PRIKAZ UTJECAJA PREDLOŽENIH PROMJENA U OPOREZIVANJU PLAĆA
Tablica - Kliknite da pogledate tablicu u većoj razlučivosti

Napomena: Klikom na tablicu uvećati će se prikaz.

2. PROMJENE NEOPOREZIVIH SVOTA PRIMITAKA RADNIKA

Predlaže se nakon dugo vremena, povećanje svote neoporezive  dnevnice za službena putovanja u tuzemstvu sa 170,00 kn na 200,00 kn.

Osim toga uvele bi se nove kategorije neoporezivih primitaka s osnove:

  • troškova smještaja za sve radnike na temelju vjerodostojne dokumentacije,
  • troškova prehrane do 12.000,00 kn za sve radnike na temelju vjerodostojnih isprava ili novčana naknada za smještaj i prehranu do 5.000,00 kn,
  • naknada za korištenje ugostiteljskih usluga namijenjenih odmoru radnika prema propisima ministarstva nadležnog za turizam do 2.500,00 kn,
  • troškova za redovnu skrb djece radnika predškolske dobi na temelju vjerodostojne dokumentacije.

Predložene svote vjerojatno se odnose na godišnju razinu. Napominjemo da ove prijedloge treba uključiti u odredbe Zakona  o porezu na dohodak i Pravilnika o porezu na dohodak a tek nakon toga znati će se kada će se navedene odredbe primjenjivati, ili pak u nekom drugom obliku.


L.T.J.

Ostale vijesti:

Novi broj PiP-a
Ponedjeljak, 14.10.2019.
Plaće u zdravstvu za rujan 2019. godine
Petak, 04.10.2019.
Prilog - Poslovanje proračuna i proračunskih korisnika
Petak, 27.09.2019.
Novi broj RRiF-a
Srijeda, 25.09.2019.
Obrazac putnog naloga
Petak, 20.09.2019.
Provedba ovrhe na novim naknadama od 1. rujna 2019. godine
Utorak, 17.09.2019.
Novi broj PiP-a
Petak, 13.09.2019.
Pregled najavljenih promjena u oporezivanju od 1. siječnja 2020.
Srijeda, 11.09.2019.
Nova osnovica za obračun plaće u javnom sektoru
Utorak, 03.09.2019.
Odabir revizora za neprofitne organizacije
Ponedjeljak, 02.09.2019.
Novi neoporezivi primitci radnika
Četvrtak, 29.08.2019.
Novi broj RRiF-a
Ponedjeljak, 26.08.2019.
Predložene izmjene u oporezivanju plaća i neoporezivih primitaka radnika
Srijeda, 31.07.2019.
Novi broj RRiF-a
Četvrtak, 25.07.2019.
Primjena stope PDV-a na sjemenje
Srijeda, 17.07.2019.
Novi broj PiP-a
Ponedjeljak, 15.07.2019.
Boravak i rad državljana EGP-a u RH
Četvrtak, 11.07.2019.
Besplatna aplikacija za eRačune za male dobavljače
Četvrtak, 11.07.2019.
„Neprofitna“ okružnica za sastavljanje polugodišnjih financijskih izvještaja
Utorak, 09.07.2019.
Osnivanje trgovačkih društava na daljinu
Ponedjeljak, 08.07.2019.
Stopa zateznih kamata od 1. srpnja 2019.
Četvrtak, 04.07.2019.
Uputa za sastavljanje proračunskih financijskih izvještaja za prvih šest mjeseci 2019. godine
Četvrtak, 04.07.2019.
Prilog - Poslovanje proračuna i proračunskih korisnika
Ponedjeljak, 01.07.2019.
eRačun
Ponedjeljak, 01.07.2019.
Novi broj RRiF-a
Srijeda, 26.06.2019.
E-računi – besplatni video seminar
Petak, 14.06.2019.
Novi broj PiP-a
Četvrtak, 13.06.2019.
Oznake na bočnim stranama vozila u javnom cestovnom prijevozu i cestovnom prijevozu za vlastite potrebe
Petak, 07.06.2019.
Popunjavanje naloga za plaćanje - SEPA
Petak, 31.05.2019.
Novi broj RRiF-a
Ponedjeljak, 27.05.2019.
Novi Zakon o članarinama u turističkim zajednicama
Petak, 24.05.2019.
Novi broj PiP-a
Ponedjeljak, 13.05.2019.
Proširena je primjena Kolektivnog ugovora ugostiteljstva
Ponedjeljak, 13.05.2019.
Novi broj RRiF-a
Četvrtak, 25.04.2019.
Izmijenjen je Zakon o trgovačkim društvima
Utorak, 23.04.2019.
Podnošenje zahtjeva za izdavanje dozvole za boravak i rad
Ponedjeljak, 15.04.2019.
Prijava konsolidacije financijskih izvješća
Četvrtak, 11.04.2019.
Novi broj PiP-a
Srijeda, 10.04.2019.
Primjena stope PDV-a na sjemenje
Utorak, 09.04.2019.
Uputa za sastavljanje proračunskih financijskih izvještaja za prva tri mjeseca 2019. godine
Utorak, 09.04.2019.
Bolovanje za dijete iznad 3 godine života
Utorak, 02.04.2019.
Prilog - Poslovanje proračuna i proračunskih korisnika
Utorak, 02.04.2019.
Promijenjen je Kolektivni ugovor ugostiteljstva
Četvrtak, 28.03.2019.
Novi broj RRiF-a
Utorak, 26.03.2019.
Statistička izvješća o javnoj nabavi za 2018. godinu
Ponedjeljak, 25.03.2019.
Samoprocjena kod neprofitnih organizacija
Ponedjeljak, 25.03.2019.
Novi broj PiP-a
Ponedjeljak, 11.03.2019.
PD obrazac za 2018. godinu
Ponedjeljak, 04.03.2019.
Novi broj RRiF-a
Utorak, 26.02.2019.
Konsolidacija financijskih izvještaja u sustavu proračunskog računovodstva
Utorak, 26.02.2019.

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)