RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Predložene izmjene u oporezivanju plaća i neoporezivih primitaka radnika

Srijeda, 31.07.2019.

Vlada Republike Hrvatske u okviru 4. kruga porezne reforme  predstavila je javnosti između ostaloga i izmjene  u oporezivanju plaća i neoporezivih svota s osnove materijalnih prava. Riječ je o prijedlozima o kojima će se u jesen voditi rasprava i usvajanje izmjena Zakona o porezu na dohodak. Kada su u pitanju neoporezivi primitci, izmjene su u nadležnosti Ministarstva financija. Što će sve od predloženih izmjena biti i doneseno ili će nastati još neke nove, moramo pričekati. Neke od njih bi se mogle primijeniti tek od 2020. godine.

1.PROMJENE U OPOREZIVANJU PLAĆA

Promjene u oporezivanju plaća sastoje se u poreznom rasterećenju plaća i to :

  • radnici  mlađi od 25 godina starosti  ne bi plaćali porez na dohodak i prirez porezu na dohodak,
  • radnici od 26 godina do 30 godina starosti plaćali bi 50% od obračunane svote poreza na  dohodak i prireza.

Kako bi navedene mjere utjecale na povećanje njihovih neto plaća pokazano je u tabličnim primjerima. Obračun plaća sastavljen je uz primjenu osnovnog osobnog odbitka od 3.800,00 kn i stope prireza propisanog za Grad Zagreb po stopi 18%. Polazište za obračun je bruto plaća od  5.000,00 kn, 8.500,00 kn  i 10.000,00 kn. U stupcima 3, 4 i 5 prikazan je obračun plaća po sadašnjim propisima a u stupcima 7 do 13 prikazan je obračun prema očekivanim izmjenama. Učinak povećanja neto plaća iskazan je pod rednim brojem 10.

PRIKAZ UTJECAJA PREDLOŽENIH PROMJENA U OPOREZIVANJU PLAĆA
Tablica - Kliknite da pogledate tablicu u većoj razlučivosti

Napomena: Klikom na tablicu uvećati će se prikaz.

2. PROMJENE NEOPOREZIVIH SVOTA PRIMITAKA RADNIKA

Predlaže se nakon dugo vremena, povećanje svote neoporezive  dnevnice za službena putovanja u tuzemstvu sa 170,00 kn na 200,00 kn.

Osim toga uvele bi se nove kategorije neoporezivih primitaka s osnove:

  • troškova smještaja za sve radnike na temelju vjerodostojne dokumentacije,
  • troškova prehrane do 12.000,00 kn za sve radnike na temelju vjerodostojnih isprava ili novčana naknada za smještaj i prehranu do 5.000,00 kn,
  • naknada za korištenje ugostiteljskih usluga namijenjenih odmoru radnika prema propisima ministarstva nadležnog za turizam do 2.500,00 kn,
  • troškova za redovnu skrb djece radnika predškolske dobi na temelju vjerodostojne dokumentacije.

Predložene svote vjerojatno se odnose na godišnju razinu. Napominjemo da ove prijedloge treba uključiti u odredbe Zakona  o porezu na dohodak i Pravilnika o porezu na dohodak a tek nakon toga znati će se kada će se navedene odredbe primjenjivati, ili pak u nekom drugom obliku.


L.T.J.Ostale vijesti:

Nove potpore za očuvanje radnih mjesta za lipanj i dopunjeni kriteriji za pravo na potporu za svibanj
Petak, 29.05.2020.
Novi broj RRiF-a
Ponedjeljak, 25.05.2020.
Smije li poslodavac isplatiti radniku plaću manju od primljene potpore i što s razlikom?
Četvrtak, 14.05.2020.
Novi broj PiP-a
Utorak, 12.05.2020.
NOVO – Webinari u organizaciji RRIF-a!
Ponedjeljak, 04.05.2020.
Od 1. svibnja uveden je zastoj (moratorij) s provedbom ovrhe na plaći
Nedjelja, 03.05.2020.
Prilog - Poslovanje proračuna i proračunskih korisnika
Srijeda, 29.04.2020.
Proširena je primjena potpora u sustavu športa
Srijeda, 29.04.2020.
Uputa za poslodavce i radnike
Ponedjeljak, 27.04.2020.
Uputa za pomorce u vezi porezne prijave za 2020.
Ponedjeljak, 27.04.2020.
Novi broj RRiF-a
Ponedjeljak, 27.04.2020.
Mjere ograničavanja društvenog okupljanja, rada trgovina, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događa
Ponedjeljak, 27.04.2020.
Radno vrijeme i način rada trgovina
Ponedjeljak, 27.04.2020.
Obrazac OKFŠ za 2019. predaje se do 30.4.2020.
Ponedjeljak, 27.04.2020.
Zastoj ovrhe po računu na novčanim sredstvima
Petak, 24.04.2020.
Financijski izvještaji u proračunskom sustavu za prva tri mjeseca 2020. godine – novi rok
Petak, 24.04.2020.
Promjene u proračunskom sustavu uvedene zbog koronavirusa
Srijeda, 22.04.2020.
Potpora za očuvanje radnih mjesta u sustavu športa
Ponedjeljak, 20.04.2020.
Od 18. travnja odgoda (moratorij) ovrhe po računu na novčanim sredstvima
Nedjelja, 19.04.2020.
Očuvanje radnih mjesta u sportu
Subota, 18.04.2020.
Tko može tražiti povrat naknade od Fine za uslugu javne objave?
Petak, 17.04.2020.
[VIDEO] Donacije (darovanja) u slučaju potresa
Petak, 17.04.2020.
Za sada još nema odgode (moratorija) ovrhe po računu na novčanim sredstvima
Četvrtak, 16.04.2020.
[VIDEO] Odgoda plaćanja dospjele obveze PDV-a prema Pravilniku o OPZ-u
Srijeda, 15.04.2020.
[VIDEO] Novi rokovi za podnošenje prijava PD-a i GFI-a
Utorak, 14.04.2020.
Novi broj PiP-a
Subota, 11.04.2020.
Ograničenja u proračunskom sustavu zbog koronavirusa
Petak, 10.04.2020.
[VIDEO] Obračun plaće u okolnostima izazvanim korona virusom
Petak, 10.04.2020.
Produljeni su rokovi za predaju financijskih izvještaja te prijave poreza na dobitak
Četvrtak, 09.04.2020.
Utvrđivanje obveze PDV-a prema novim pravilima
Četvrtak, 09.04.2020.
Igra s rokovima i računovođama
Srijeda, 08.04.2020.
Ugostitelji više ne primjenjuju „vanjske“ kolektivne ugovore
Srijeda, 08.04.2020.
„COVID-19 zajam za obrtna sredstva“ namijenjen mikro, malim i srednjim poduzetnicima
Utorak, 07.04.2020.
Promijenjeni su kriteriji za dobivanje potpore od HZZ-a
Utorak, 07.04.2020.
[VIDEO] Osiguranici u izolaciji
Utorak, 07.04.2020.
Računovodstveni servisi mogu izdavati propusnice u ime svojih klijenata
Nedjelja, 05.04.2020.
Rok za dodjelu potpore od 3.250,00/4.000,00 kn ipak je 7. 4. 2020. do ponoći
Subota, 04.04.2020.
[VIDEO] Novosti kod izdavanja propusnica za radnike - ePropusnice
Petak, 03.04.2020.
[VIDEO] Rad stranaca u RH - pitanja koja se javljaju za vrijeme proglašene epidemije
Petak, 03.04.2020.
Novosti u izdavanju propusnica radnicima
Četvrtak, 02.04.2020.
Potpora koju poslodavac isplaćuje radnicima zbog otklanjanja štete potresa ne smatra se plaćom
Četvrtak, 02.04.2020.
[VIDEO] Članovi uprave smanjenje troška plaće
Utorak, 31.03.2020.
Pružatelji ugostiteljske djelatnosti u domaćinstvu ili na OPG-u djelomično su oslobođeni plaćanja turističke pristojbe
Ponedjeljak, 30.03.2020.
Obustava plaćanja spomeničke rente
Ponedjeljak, 30.03.2020.
Privremeno ukidanje obveze plaćanja članarine HGK i HOK
Petak, 27.03.2020.
[VIDEO] Potpore za očuvanje radnih mjesta - NOVOSTI
Petak, 27.03.2020.
Odgađa se plaćanje naknade za nezapošljavanje osoba s invaliditetom
Petak, 27.03.2020.
[VIDEO] Obveze poslodavca i radnika-COVID 19
Petak, 27.03.2020.
[VIDEO] Rad od kuće
Petak, 27.03.2020.
Obavijest trošarinskim obveznicima na duhanske prerađevine
Četvrtak, 26.03.2020.

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)