RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Odustanak od likvidacije

rrif - 11.2020, str. 215  

Prokuristi – aktualna pitanja

rrif - 8.2020, str. 173  

Asignacija (uputa) u praksi

rrif - 3.2020, str. 214  

Ponuda i prihvat ponude

rrif - 2.2020, str. 213  

Predmet poslovanja prema noveli ZTD-a

rrif - 10.2019, str. 200  

Izmjene Zakona o sudskom registru

rrif - 7.2019, str. 197  

Osnivanje turističke agencije

rrif - 6.2019, str. 181  

Ustrojstvo zadruge (II. dio)

pip - 6.2019, str. 23  

Ustrojstvo zadruge

pip - 5.2019, str. 35  

Pravo slobode udruživanja

pip - 5.2019, str. 55  

Likvidacijska i stečajna masa

rrif - 3.2019, str. 236  
Pretplatnik
Porezni i socijalni položaj izaslanih radnika na rad u drugu državu (1)