RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Porezno postupanje pri uvozu dobara

pip - 11.2020, str. 71  

Oporezivanje građevinskih usluga

pip - 10.2020, str. 68  

PDV i privatne poliklinike

pip - 11.2018, str. 22  

Naknada za rad menadžera

pip - 3.2018, str. 70  

Novi trendovi u poreznom nadzoru

pip - 11.2017, str. 32  
Pretplatnik
Porezni i socijalni položaj izaslanih radnika na rad u drugu državu (1)