RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Ovrha na naknadi za ugovor o djelu

rrif - 3.2019, str. 190  

Odgovori na pitanja iz prakse

rrif - 9.2018, str. 57  

Rad sudskog ovršitelja

pip - 5.2017, str. 83  

Javni bilježnici nisu „sud”

pip - 4.2017, str. 29  

Ovrha na primitcima – drugi dohodak

rrif - 3.2017, str. 106  

Fiducija na nekretnini

pip - 5.2015, str. 69  

Novosti u javnobilježničkoj ovrsi

pip - 12.2014, str. 53  

Novosti u ovrsi na nekretnini

pip - 10.2014, str. 8  

Novosti u ovrsi na plaći u 2014.

rrif - 2.2014, str. 198  

Prijeboj u ovršnom postupku

pip - 12.2013, str. 12  

Novost u ovrsi na naknadi plaće

rrif - 9.2013, str. 62  

Agencijska ovrha (II.)

pip - 6.2013, str. 20  

Agencijska ovrha (I.)

pip - 5.2013, str. 26  

Novosti u ograničenju ovrhe na plaći

rrif - 3.2013, str. 106  
Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)