RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Ovrha na plaći u 2020. – novosti

rrif - 2.2020, str. 39  

Ovrha na naknadi za ugovor o djelu

rrif - 3.2019, str. 190  

Odgovori na pitanja iz prakse

rrif - 9.2018, str. 57  

Rad sudskog ovršitelja

pip - 5.2017, str. 83  

Javni bilježnici nisu „sud”

pip - 4.2017, str. 29  

Ovrha na primitcima – drugi dohodak

rrif - 3.2017, str. 106  

Fiducija na nekretnini

pip - 5.2015, str. 69  

Novosti u javnobilježničkoj ovrsi

pip - 12.2014, str. 53  

Novosti u ovrsi na nekretnini

pip - 10.2014, str. 8  

Novosti u ovrsi na plaći u 2014.

rrif - 2.2014, str. 198  
Pretplatnik
Porezni i socijalni položaj izaslanih radnika na rad u drugu državu (1)