RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Zakon o suzbijanju diskriminacije

pip - 11.2018, str. 43  

Uređenje međe

pip - 11.2018, str. 53  

Konvalidacija formalnih ugovora

pip - 3.2018, str. 119  

Općenito o raskidu ugovora

pip - 2.2018, str. 64  

Pravo građenja

pip - 1.2018, str. 56  

Ugovor o zakupu nekretnine

pip - 1.2018, str. 63  

Zaštita izuma patentom (II. dio)

pip - 1.2018, str. 113  

Međuvlasnički ugovor

pip - 12.2017, str. 88  

Ugovor o franšizingu

pip - 11.2017, str. 79  

Služnosti

pip - 9.2017, str. 60  

Prigovori potrošača

pip - 7.2017, str. 72  

Obveze trgovačkog zastupnika

pip - 6.2017, str. 65  

Odgovor na žalbu i reviziju

pip - 6.2017, str. 72  
Pretplatnik
Porez na dodanu vrijednost - primjena u praksi (1)