RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Asignacija (uputa) u praksi

rrif - 3.2020, str. 214  

Pobuda kod sklapanja ugovora

pip - 3.2020, str. 22  

Dopunski rad

pip - 3.2020, str. 43  

Ususret mreži 5G

pip - 3.2020, str. 78  

Ovrha na plaći u 2020. – novosti

rrif - 2.2020, str. 39  

Ponuda i prihvat ponude

rrif - 2.2020, str. 213  

Šutnja uprave

pip - 2.2020, str. 15  

Asignacija (uputa)

pip - 2.2020, str. 38  

Novela Zakona o ustanovama

pip - 1.2020, str. 18  
Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)