RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Predmet poslovanja prema noveli ZTD-a

rrif - 10.2019, str. 200  

Uslužna područja vodnih usluga

pip - 10.2019, str. 8  

Zajednička obilježja udruga

pip - 10.2019, str. 11  

Pravo zakupa na javnom vodnom dobru

pip - 10.2019, str. 23  

Troškovi parničnog postupka

pip - 10.2019, str. 42  

Sudski raskid ugovora o radu

pip - 10.2019, str. 61  

Sporovi oko zajedničke pričuve

pip - 10.2019, str. 67  

Ugovor o radu za rad kod kuće

rrif - 9.2019, str. 157  

Naknada troškova upravnog spora

pip - 9.2019, str. 26  

Otkaz za vrijeme probnog rada

rrif - 8.2019, str. 155  

Rad maloljetnika

rrif - 7.2019, str. 179  

Izmjene Zakona o sudskom registru

rrif - 7.2019, str. 197  

Naknada troškova upravnog spora

pip - 7.2019, str. 19  
Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)