RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Ovrha na naknadi za ugovor o djelu

rrif - 3.2019, str. 190  

Otkaz (ugovora o radu) trudnici

rrif - 3.2019, str. 222  

Likvidacijska i stečajna masa

rrif - 3.2019, str. 236  

Novi Zakon o tržištu rada

rrif - 2.2019, str. 186  

Pravno motrište spajanja d.o.o-a

rrif - 2.2019, str. 197  

Ustup potraživanja cesija (I. dio)

rrif - 1.2019, str. 205  

Obnova (novacija)

pip - 1.2019, str. 73  

Rad studenata prema novom Zakonu

rrif - 12.2018, str. 230  
Pretplatnik
Obračun putnih troškova i ostalih nadoknada (1)