RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Pravilnik o uvjetima i načinu oslobođenja od plaćanja trošarine na energente koji se koriste kao pogonsko gorivo za plovidbu

Narodne novine br.1/2019. od 02.01.2019.

 

      Pravilnikom se uređuju uvjeti i način oslobođenja od plaćanja trošarine na energente koji se koriste kao pogonsko gorivo za plovidbu sukladno članku 105. stavku 1. točki 2. Zakona o trošarinama.

      Pravilnikom se propisuju:

1. uvjeti i način pod kojima se ostvaruje oslobođenje od plaćanje trošarine na dizelsko gorivo za pogon odgovarajućih plovnih objekata i plovila registriranih za gospodarske svrhe,

2. uvjeti i postupak povrata plaćene trošarine za korištenje bezolovnog motornog benzina za pogon odgovarajućih plovnih objekata i plovila registriranih za gospodarske svrhe,

3. kriteriji za određivanje najveće dopuštene količine potrošnje plavog dizela i bezolovnog motornog benzina kao pogonskog goriva za plovidbu

4. označavanje i bojanje dizelskog goriva te uporaba i popunjavanje (vođenje) obrasca za kontrolu potrošnje plavog dizela i

5. sadržaj, oblik i način korištenja kartice za kontrolu potrošnje goriva posebnih namjena (u daljnjem tekstu: kartica goriva za plovidbu) i drugih evidencija i isprava kojima se osigurava pravilna primjena oslobođenja od plaćanja trošarine te druge posebnosti provedbe i nadzora sustava oslobođenja od plaćanja trošarine na energente koji se koriste kao pogonsko gorivo za plovidbu.

       Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o uvjetima i načinu oslobođenja od plaćanja trošarine na energente koji se koriste kao pogonsko gorivo za plovidbu (Nar. nov., br. 88/18.).

       Ovaj Pravilnik stupa na snagu 3. siječnja 2019., a može se vidjeti ovdje


Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)