RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Pravilnik o upravljanju rizicima, adekvatnosti kapitala i likvidnosti investicijskih društava

Narodne novine br.110/2018. od 07.12.2018.

 

     Pravilnikom se detaljnije propisuju sljedeće obaveze i uvjeti propisani Zakonom o tržištu kapitala:

  1. zahtjevi vezani uz upravljanje rizicima i adekvatnost kapitala investicijskih društava,
  2. zahtjevi za upravljanje rizikom likvidnosti investicijskih društava,
  3. zahtjevi vezani uz primjenu Provedbene Uredbe Komisije (EU) br. 680/14.,
  4. zahtjevi vezani uz način i rokove izvještavanja o rezultatima izračuna internih pristupa za izloženosti ili pozicije koje su uključene u referentne portfelje,
  5. zahtjevi vezani uz učestalost i rokove javnog objavljivanja podataka o sustavu upravljanja investicijskog društva.

      Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaju važiti Pravilnik o upravljanju rizicima i adekvatnosti kapitala investicijskih društava (Nar. nov., br. 31/14.), Pravilnik o provedbi Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 680/14. (Nar. nov., br. 109/14. i 52/15.), i Pravilnik o upravljanju rizikom likvidnosti investicijskih društava (Nar. nov., br. 31/14.).

       Ovaj Pravilnik stupa na snagu 15. prosinca 2018., a može se vidjeti ovdje


Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)