RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Pravilnik o stalnom stručnom usavršavanju ovlaštenih revizora

Narodne novine br.104/2018. od 28.11.2018.

 

     Pravilnikom se detaljnije propisuju uvjeti za provedbu stalnog stručnog usavršavanja ovlaštenih revizora, postupak vrednovanja stalnog stručnog usavršavanja ovlaštenih revizora, način utvrđivanja i dokazivanja stalnog stručnog usavršavanja, vođenje evidencije o obavljenom stalnom stručnom usavršavanju i druge pojedinosti u vezi sa stalnim stručnim usavršavanjem ovlaštenih revizora.

     Ovlašteni revizor ima obvezu stalno se stručno usavršavati u području obavljanja revizorskih usluga, radi održavanja teorijskog znanja, stručnih vještina, etičkih i drugih vrijednosti na dovoljno visokoj razini koje su nužne za kvalitetnu provedbu revizorskih usluga.

     Ovlašteni revizor ima obvezu stalno se stručno usavršavati u području obavljanja revizorskih usluga u trajanju od najmanje 120 sati u neprekinutom razdoblju od tri godine, počevši od dana izdavanja odobrenja za rad.

     Za ovlaštene revizore koji su pravo na obavljanje zakonske revizije stekli u skladu sa Zakonom o reviziji (Nar. nov., br. 146/05., 139/08., 144/12. i 78/15.) ili u skladu s člankom 122. stavka 1. Zakona i koji su upisani u registar ovlaštenih revizora koji je vodila Hrvatska revizorska komora do stupanja Zakona na snagu, početak roka za dokazivanje stalnog stručnog usavršavanja prema odredbama ovoga Pravilnika počinje teći s danom stupanja Pravilnika na snagu.

     Ovaj Pravilnik stupa na snagu 29. studenoga 2018., a može se vidjeti ovdje


Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)