RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Pravilnik o registraciji i označavanju vozila

Narodne novine br.130/2017. od 27.12.2017.

 

      Pravilnikom se propisuju uvjeti i način registracije, označavanja i odjave motornih i priključnih vozila (u daljnjem tekstu: vozila), oblik, boja, veličina i sadržaj obrasca prometne dozvole, izvozne prometne dozvole, prometne dozvole za prenosive pločice, registarskih, izvoznih, prenosivih i pokusnih pločica, način vođenja evidencija o registriranim i označenim vozilima i pločicama te oznake registracijskih područja.

      Vlasnik vozila registriranog u Republici Hrvatskoj nije dužan mijenjati registarske pločice izdane na obrascima koji su vrijedili do stupanja na snagu Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o registraciji i označavanju vozila (Nar. nov., br. 45/16.) te ih može koristiti sukladno odredbama ovoga Pravilnika.

      Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o registraciji i označavanju vozila (Nar. nov., br. 151/08., 89/10., 104/10., 83/13., 52/15. i 45/16.), osim članka 13. stavka 7. i članka 14. stavka 6. u dijelu kojim se propisuje oblik i sadržaj obrasca registarskih pločica za motocikle i četverocikle, a koji ostaju na snazi do 20. svibnja 2018. godine.

      Ovaj Pravilnik stupa na snagu 1. siječnja 2018., osim članka 7. stavka 3., 4. i 5., članka 12. stavka 3. i 4., članka 18. stavka 7. i članka 22. stavka 6. u dijelu kojim se propisuje oblik i sadržaj obrasca registarskih pločica za motocikle i četverocikle, članka 27., članka 28. stavka 9. te članka 47. stavka 4., koji stupaju na snagu 20. svibnja 2018., a može se vidjeti ovdje.


Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)