RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Pravilnik o označavanju, reklamiranju i prezentiranju hrane

Ponedjeljak, 21.04.2008.

Pravilnik je objavljen u Nar. nov., br. 40/08., a
stupio je na snagu 07.04.2008. Pravilnikom se uvode značajne
novosti glede označavanja hrane od kojih su najvažnije promjene u
djelu navođenja mjesta podrijetla proizvoda, obveze ugostitelja da
gostu na njegov zahtjev pružaju informaciju o podrijetlu glavnih
sastojaka jela te sastojcima koji uzrokuju alergiju ili
intoleranciju, detaljnija razrada glede navođenja sastojaka hrane
i pojedinih elemenata označavanja. Također je važna novost što se
Pravilnik primjenjuje i na hranu proizvedenu na obiteljskim
poljoprivrednim gospodarstvima što do sada nije bio slučaj.

*Novosti koje su donesene pravilnikom su sljedeće:*

Sva hrana koja se stavlja na tržište mora biti označena uz
ostale propisane podatke i podatcima o svim sastojcima koji
mogu izazvati alergije i netoleranciju na hranu kao i
podatku o zemlji podrijetla hrane, a nakon ulaska RH u EU
označavanje zemlje podrijetla bit će obvezatno samo ako bi
propuštanje takva navođenja moglo krivo navoditi potrošača o
o pravom podrijetlu hrane,Zemljom podrijetla smatra se zemlja
u kojoj je hrana proizvedena ili u kojoj je posljednji put
značajnije obrađena, kod svježeg voća i povrća zemljom u
kojoj je ono ubrano, za rasječeno meso te mesne nusproizvode
zemljom uzgoja i klanja, a za proizvode ribarstva i živih
školjkaša zemljom ulova odnosno uzgoja,
o *Od 30.06.2008* ugostitelji trebaju prilikom prezentacije
hrane koju nude krajnjem potrošaču za izravnu konzumaciju,
dati na zahtjev gosta informaciju o podrijetlu glavnih
sastojaka hrane i prisutnosti sastojaka hrane koji mogu
izazvati alergije i/ili intoleranciju,
o *Od 30.06.2008.* i obiteljska poljoprivredna gospodarstva
postaju obveznici označavanja vlastito proizvedene ili
prerađene hrane koju izravno prodaju krajnjem potrošaču,
sukladno odredbama Pravilnika,
o Za označavanje zapakirane hrane odgovoran je proizvođač ili
onaj koji hranu pakira ili stavlja na tržište ( uvoznik,
distributer, trgovac na veliko ili malo), a za označavanje
nezapakirane hrane odgovoran je trgovac na malo koji hranu
prodaje krajnjem potrošaču.
o *Zapakirana hrana* označena prema ranije važećim propisima
može se stavljati na tržište najkasnije do *31.03.2009.* i
nalaziti se na tržištu do isteka roka trajanja hrane, a
*nezapakirana hrana* može se stavljati na tržište najkasnije
do *30.06.2008.*
Opširnije o tome može se pročitati u časopisu RRiF br 5/08 u
rubrici: Tržišta i propisi
Lj.M.Ostale vijesti:

Novi broj RRiF-a
Ponedjeljak, 25.05.2020.
Smije li poslodavac isplatiti radniku plaću manju od primljene potpore i što s razlikom?
Četvrtak, 14.05.2020.
Novi broj PiP-a
Utorak, 12.05.2020.
NOVO – Webinari u organizaciji RRIF-a!
Ponedjeljak, 04.05.2020.
Od 1. svibnja uveden je zastoj (moratorij) s provedbom ovrhe na plaći
Nedjelja, 03.05.2020.
Prilog - Poslovanje proračuna i proračunskih korisnika
Srijeda, 29.04.2020.
Proširena je primjena potpora u sustavu športa
Srijeda, 29.04.2020.
Uputa za poslodavce i radnike
Ponedjeljak, 27.04.2020.
Uputa za pomorce u vezi porezne prijave za 2020.
Ponedjeljak, 27.04.2020.
Novi broj RRiF-a
Ponedjeljak, 27.04.2020.
Mjere ograničavanja društvenog okupljanja, rada trgovina, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događa
Ponedjeljak, 27.04.2020.
Radno vrijeme i način rada trgovina
Ponedjeljak, 27.04.2020.
Obrazac OKFŠ za 2019. predaje se do 30.4.2020.
Ponedjeljak, 27.04.2020.
Zastoj ovrhe po računu na novčanim sredstvima
Petak, 24.04.2020.
Financijski izvještaji u proračunskom sustavu za prva tri mjeseca 2020. godine – novi rok
Petak, 24.04.2020.
Promjene u proračunskom sustavu uvedene zbog koronavirusa
Srijeda, 22.04.2020.
Potpora za očuvanje radnih mjesta u sustavu športa
Ponedjeljak, 20.04.2020.
Od 18. travnja odgoda (moratorij) ovrhe po računu na novčanim sredstvima
Nedjelja, 19.04.2020.
Očuvanje radnih mjesta u sportu
Subota, 18.04.2020.
Tko može tražiti povrat naknade od Fine za uslugu javne objave?
Petak, 17.04.2020.
[VIDEO] Donacije (darovanja) u slučaju potresa
Petak, 17.04.2020.
Za sada još nema odgode (moratorija) ovrhe po računu na novčanim sredstvima
Četvrtak, 16.04.2020.
[VIDEO] Odgoda plaćanja dospjele obveze PDV-a prema Pravilniku o OPZ-u
Srijeda, 15.04.2020.
[VIDEO] Novi rokovi za podnošenje prijava PD-a i GFI-a
Utorak, 14.04.2020.
Novi broj PiP-a
Subota, 11.04.2020.
Ograničenja u proračunskom sustavu zbog koronavirusa
Petak, 10.04.2020.
[VIDEO] Obračun plaće u okolnostima izazvanim korona virusom
Petak, 10.04.2020.
Produljeni su rokovi za predaju financijskih izvještaja te prijave poreza na dobitak
Četvrtak, 09.04.2020.
Utvrđivanje obveze PDV-a prema novim pravilima
Četvrtak, 09.04.2020.
Igra s rokovima i računovođama
Srijeda, 08.04.2020.
Ugostitelji više ne primjenjuju „vanjske“ kolektivne ugovore
Srijeda, 08.04.2020.
„COVID-19 zajam za obrtna sredstva“ namijenjen mikro, malim i srednjim poduzetnicima
Utorak, 07.04.2020.
Promijenjeni su kriteriji za dobivanje potpore od HZZ-a
Utorak, 07.04.2020.
[VIDEO] Osiguranici u izolaciji
Utorak, 07.04.2020.
Računovodstveni servisi mogu izdavati propusnice u ime svojih klijenata
Nedjelja, 05.04.2020.
Rok za dodjelu potpore od 3.250,00/4.000,00 kn ipak je 7. 4. 2020. do ponoći
Subota, 04.04.2020.
[VIDEO] Novosti kod izdavanja propusnica za radnike - ePropusnice
Petak, 03.04.2020.
[VIDEO] Rad stranaca u RH - pitanja koja se javljaju za vrijeme proglašene epidemije
Petak, 03.04.2020.
Novosti u izdavanju propusnica radnicima
Četvrtak, 02.04.2020.
Potpora koju poslodavac isplaćuje radnicima zbog otklanjanja štete potresa ne smatra se plaćom
Četvrtak, 02.04.2020.
[VIDEO] Članovi uprave smanjenje troška plaće
Utorak, 31.03.2020.
Pružatelji ugostiteljske djelatnosti u domaćinstvu ili na OPG-u djelomično su oslobođeni plaćanja turističke pristojbe
Ponedjeljak, 30.03.2020.
Obustava plaćanja spomeničke rente
Ponedjeljak, 30.03.2020.
Privremeno ukidanje obveze plaćanja članarine HGK i HOK
Petak, 27.03.2020.
[VIDEO] Potpore za očuvanje radnih mjesta - NOVOSTI
Petak, 27.03.2020.
Odgađa se plaćanje naknade za nezapošljavanje osoba s invaliditetom
Petak, 27.03.2020.
[VIDEO] Obveze poslodavca i radnika-COVID 19
Petak, 27.03.2020.
[VIDEO] Rad od kuće
Petak, 27.03.2020.
Obavijest trošarinskim obveznicima na duhanske prerađevine
Četvrtak, 26.03.2020.
Promjena roka predaje Izjave o fiskalnoj odgovornosti za trgovačka društva i druge pravne osobe
Četvrtak, 26.03.2020.

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)