RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Pravilnik o označavanju, reklamiranju i prezentiranju hrane

Ponedjeljak, 21.04.2008.

Pravilnik je objavljen u Nar. nov., br. 40/08., a
stupio je na snagu 07.04.2008. Pravilnikom se uvode značajne
novosti glede označavanja hrane od kojih su najvažnije promjene u
djelu navođenja mjesta podrijetla proizvoda, obveze ugostitelja da
gostu na njegov zahtjev pružaju informaciju o podrijetlu glavnih
sastojaka jela te sastojcima koji uzrokuju alergiju ili
intoleranciju, detaljnija razrada glede navođenja sastojaka hrane
i pojedinih elemenata označavanja. Također je važna novost što se
Pravilnik primjenjuje i na hranu proizvedenu na obiteljskim
poljoprivrednim gospodarstvima što do sada nije bio slučaj.

*Novosti koje su donesene pravilnikom su sljedeće:*

Sva hrana koja se stavlja na tržište mora biti označena uz
ostale propisane podatke i podatcima o svim sastojcima koji
mogu izazvati alergije i netoleranciju na hranu kao i
podatku o zemlji podrijetla hrane, a nakon ulaska RH u EU
označavanje zemlje podrijetla bit će obvezatno samo ako bi
propuštanje takva navođenja moglo krivo navoditi potrošača o
o pravom podrijetlu hrane,Zemljom podrijetla smatra se zemlja
u kojoj je hrana proizvedena ili u kojoj je posljednji put
značajnije obrađena, kod svježeg voća i povrća zemljom u
kojoj je ono ubrano, za rasječeno meso te mesne nusproizvode
zemljom uzgoja i klanja, a za proizvode ribarstva i živih
školjkaša zemljom ulova odnosno uzgoja,
o *Od 30.06.2008* ugostitelji trebaju prilikom prezentacije
hrane koju nude krajnjem potrošaču za izravnu konzumaciju,
dati na zahtjev gosta informaciju o podrijetlu glavnih
sastojaka hrane i prisutnosti sastojaka hrane koji mogu
izazvati alergije i/ili intoleranciju,
o *Od 30.06.2008.* i obiteljska poljoprivredna gospodarstva
postaju obveznici označavanja vlastito proizvedene ili
prerađene hrane koju izravno prodaju krajnjem potrošaču,
sukladno odredbama Pravilnika,
o Za označavanje zapakirane hrane odgovoran je proizvođač ili
onaj koji hranu pakira ili stavlja na tržište ( uvoznik,
distributer, trgovac na veliko ili malo), a za označavanje
nezapakirane hrane odgovoran je trgovac na malo koji hranu
prodaje krajnjem potrošaču.
o *Zapakirana hrana* označena prema ranije važećim propisima
može se stavljati na tržište najkasnije do *31.03.2009.* i
nalaziti se na tržištu do isteka roka trajanja hrane, a
*nezapakirana hrana* može se stavljati na tržište najkasnije
do *30.06.2008.*
Opširnije o tome može se pročitati u časopisu RRiF br 5/08 u
rubrici: Tržišta i propisi
Lj.M.

Ostale vijesti:

Provedba ovrhe na novim naknadama od 1. rujna 2019. godine
Utorak, 17.09.2019.
Novi broj PiP-a
Petak, 13.09.2019.
Pregled najavljenih promjena u oporezivanju od 1. siječnja 2020.
Srijeda, 11.09.2019.
Nova osnovica za obračun plaće u javnom sektoru
Utorak, 03.09.2019.
Odabir revizora za neprofitne organizacije
Ponedjeljak, 02.09.2019.
Novi neoporezivi primitci radnika
Četvrtak, 29.08.2019.
Novi broj RRiF-a
Ponedjeljak, 26.08.2019.
Predložene izmjene u oporezivanju plaća i neoporezivih primitaka radnika
Srijeda, 31.07.2019.
Novi broj RRiF-a
Četvrtak, 25.07.2019.
Primjena stope PDV-a na sjemenje
Srijeda, 17.07.2019.
Novi broj PiP-a
Ponedjeljak, 15.07.2019.
Boravak i rad državljana EGP-a u RH
Četvrtak, 11.07.2019.
Besplatna aplikacija za eRačune za male dobavljače
Četvrtak, 11.07.2019.
„Neprofitna“ okružnica za sastavljanje polugodišnjih financijskih izvještaja
Utorak, 09.07.2019.
Osnivanje trgovačkih društava na daljinu
Ponedjeljak, 08.07.2019.
Stopa zateznih kamata od 1. srpnja 2019.
Četvrtak, 04.07.2019.
Uputa za sastavljanje proračunskih financijskih izvještaja za prvih šest mjeseci 2019. godine
Četvrtak, 04.07.2019.
Prilog - Poslovanje proračuna i proračunskih korisnika
Ponedjeljak, 01.07.2019.
eRačun
Ponedjeljak, 01.07.2019.
Novi broj RRiF-a
Srijeda, 26.06.2019.
E-računi – besplatni video seminar
Petak, 14.06.2019.
Novi broj PiP-a
Četvrtak, 13.06.2019.
Oznake na bočnim stranama vozila u javnom cestovnom prijevozu i cestovnom prijevozu za vlastite potrebe
Petak, 07.06.2019.
Popunjavanje naloga za plaćanje - SEPA
Petak, 31.05.2019.
Novi broj RRiF-a
Ponedjeljak, 27.05.2019.
Novi Zakon o članarinama u turističkim zajednicama
Petak, 24.05.2019.
Novi broj PiP-a
Ponedjeljak, 13.05.2019.
Proširena je primjena Kolektivnog ugovora ugostiteljstva
Ponedjeljak, 13.05.2019.
Novi broj RRiF-a
Četvrtak, 25.04.2019.
Izmijenjen je Zakon o trgovačkim društvima
Utorak, 23.04.2019.
Podnošenje zahtjeva za izdavanje dozvole za boravak i rad
Ponedjeljak, 15.04.2019.
Prijava konsolidacije financijskih izvješća
Četvrtak, 11.04.2019.
Novi broj PiP-a
Srijeda, 10.04.2019.
Primjena stope PDV-a na sjemenje
Utorak, 09.04.2019.
Uputa za sastavljanje proračunskih financijskih izvještaja za prva tri mjeseca 2019. godine
Utorak, 09.04.2019.
Bolovanje za dijete iznad 3 godine života
Utorak, 02.04.2019.
Prilog - Poslovanje proračuna i proračunskih korisnika
Utorak, 02.04.2019.
Promijenjen je Kolektivni ugovor ugostiteljstva
Četvrtak, 28.03.2019.
Novi broj RRiF-a
Utorak, 26.03.2019.
Statistička izvješća o javnoj nabavi za 2018. godinu
Ponedjeljak, 25.03.2019.
Samoprocjena kod neprofitnih organizacija
Ponedjeljak, 25.03.2019.
Novi broj PiP-a
Ponedjeljak, 11.03.2019.
PD obrazac za 2018. godinu
Ponedjeljak, 04.03.2019.
Novi broj RRiF-a
Utorak, 26.02.2019.
Konsolidacija financijskih izvještaja u sustavu proračunskog računovodstva
Utorak, 26.02.2019.
Predaja izjave o fiskalnoj odgovornosti za 2018. godinu
Utorak, 26.02.2019.
Rok za predaju godišnjih izvještaja neprofitnih organizacija za 2018. godinu
Utorak, 26.02.2019.
Prilog - Poslovanje proračuna i proračunskih korisnika
Srijeda, 20.02.2019.
Novi broj PiP-a
Utorak, 12.02.2019.
Donesen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti potrošača
Utorak, 12.02.2019.

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)