RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Pravilnik o načinu i rokovima dostavljanja podataka Uredu za sprječavanje pranja novca o kaznenom djelu pranja novca, povezanim predikatnim kaznenim djelima ili kaznenom djelu financiranja terorizma

Narodne novine br.1/2019. od 02.01.2019.

 

      Pravilnikom se propisuje način i rokovi dostavljanja podataka o osobama protiv kojih je pokrenuta istraga, podignuta optužnica ili donesena sudska odluka za kaznena djela pranje novca ili financiranja terorizma te o predikatnim kaznenim djelima u vezi s pranjem novca, a koje su podatke nadležna državna odvjetništva i nadležni sudovi dužni dostavljati Uredu za sprječavanje pranja novca.

      Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o načinu i rokovima dostavljanja podataka Uredu za sprječavanje pranja novca o kaznenom djelu pranja novca i financiranja terorizma (Nar. nov., br. 76/09.).

      Ovaj Pravilnik stupa na snagu 3. siječnja 2019., a može se vidjeti ovdje


Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)