RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Pravilnik o kriterijima i načinu upravljanja rizicima leasing društva

Narodne novine br.86/2018. od 26.09.2018.

 

      Pravilnikom se detaljnije propisuju kriteriji i način upravljanja rizicima leasing društva iz članka 69. Zakona.

      Odredbe ovog Pravilnika na odgovarajući se način primjenjuju i na podružnice leasing društava iz druge države članice Europske unije kao i podružnice leasing društava iz trećih država.

      Stupanjem na snagu ovog pravilnika prestaje važiti Pravilnik o organizacijskim zahtjevima leasing društava (Nar. nov., br. 68/14.).

      Ovaj Pravilnik stupa na snagu 4. listopada 2018., a može se vidjeti ovdje.


Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)