RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o strukturi i sadržaju te načinu i rokovima dostave financijskih i dodatnih izvještaja leasing društava

Narodne novine br.132/2017. od 29.12.2017.

 

      Pravilnikom su izmijenjene pojedine odredbe Pravilnika o strukturi i sadržaju te načinu i rokovima dostave financijskih i dodatnih izvještaja leasing društava (Nar. nov., br. 41/16.).

      Ovaj Pravilnik stupa na snagu 29. prosinca 2017., a prvi se put primjenjuje na godišnje financijske i dodatne izvještaje koji se sastavljaju sa stanjem na dan 31. prosinca 2018. te za tromjesečne financijske i dodatne izvještaje koji se sastavljaju sa stanjem na dan 31. ožujka 2018., a može se vidjeti ovdje.


Pretplatnik
Porezni i socijalni položaj izaslanih radnika na rad u drugu državu (1)