RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja u slučaju ozljede na radu i profesionalne bolesti

Narodne novine br.119/2018. od 28.12.2018.

 

      Pravilnikom su izmijenjene i dopunjene pojedine odredbe Pravilnika o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja u slučaju ozljede na radu i profesionalne bolesti (Nar. nov., br. 75/14., 154/14., 79/15., 139/15., 105/16., 40/17., 66/17., 109/17. i 132/17.).

      Ovaj Pravilnik stupa na snagu 1. siječnja 2019., a može se vidjeti ovdje


Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)