RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Pravilnik o ispunjavanju uvjeta za obavljanje djelatnosti posredovanja u obavljanju studentskih poslova

Narodne novine br.3/2019. od 09.01.2019.

 

      Pravilnikom se detaljnije propisuju uvjeti za obavljanje djelatnosti posredovanja kojima mora udovoljavati studentski centar koji je osnovalo visoko učilište kao ustanovu na području jedinice lokalne samouprave u kojoj je sjedište tog visokog učilišta ili njegove sastavnice, ili visoko učilište koje ima centar za studentski standard kao ustrojstvenu jedinicu (u daljnjem tekstu: posrednik) i koje namjerava obavljati djelatnost posredovanja.

     Ustanove koje su u trenutku stupanja na snagu Zakona o obavljanju studentskih poslova (Nar. nov., br. 96/18.) imale dozvolu za obavljanje djelatnosti posredovanja, nastavljaju obavljati svoju djelatnost posredovanja uz uvjet da u roku od najkasnije pet godina od dana stupanja na snagu Zakona podnesu zahtjev za izdavanje rješenja o posredovanju.

      Ovaj Pravilnik stupa na snagu 17. siječnja 2019., a može se vidjeti ovdje


Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)