RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Pravilnici o označavanju tekstila i obuće

Ponedjeljak, 21.04.2008.

Navedeni pravilnici objavljeni su u
Narodnim novinama broj 40/08, a stupili su na snagu 07.04.2008.
Pravilnici su zamijenili do tada važeće pravilnike o označavanju
tekstila i obuće koji su bili na snazi od 01.01.2006.

U odnosu na do tada važeće pravilnike o označavanju tekstila i
obuće, novim pravilnici usklađeni su sa odredbama novog Zakona o
zaštiti potrošača (Nar.nov., br. 79/07. i 125/07.) u dijelu kojima
se propisuje sadržaj obavijesti o proizvodu (deklaraciji) te
odgovornost subjekata odgovornih za postojanje i točnost
propisanih podataka (oznaka) na tekstilu i obući. Bitna novost je
u tome što se na obavijesti (deklaraciji) za tekstil i obuću uz
ostale propisane podatke, obvezno mora naznačiti kako za uvozne
tako i za domaće proizvode i podatak o zemlji podrijetla, a pored
proizvođača, uvoznika i trgovca na malo, propisuje se odgovornost
za označavanje proizvoda i drugih osoba koje stavljaju tekstil
i/ili obuću na domaće tržište.

*Novosti koje su donesene pravilnicima su sljedeće:*

Obuća i tekstilni proizvodi koji se stavljaju na tržište RH
moraju imati obavijesti o proizvodu sa propisanim podatcima
i oznakama, jasnu, razumljivu, čitljivu i vidljivu te
o napisanu na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu,Na
obavijesti o proizvodu obvezatno se ističe i oznaka zemlje
podrijetla kako za uvoznu obuću i tekstilne proizvode tako i
domaće proizvodnje,
o Tekstilni proizvodi mogu biti označeni samo propisanim
nazivima sirovinskog sastava, a zabranjeno je stavljati na
te proizvode nazive i podatke koji bi se mogli lako
zamijeniti sa propisanim nazivima tekstilnih vlakana,
o Obuća se može staviti u promet na malo samo ako je najmanje
na jednom komadu obuću u svakom paru na hrvatskom jeziku i
latiničnim pismom stavljena oznaka o sirovinskom sastavu
materijala glavnih dijelova obuće u obliku piktograma ili
propisanih pisanih oznaka,
o Za postojanje propisanih oznaka na tekstilnim proizvodima i
obuća odgovoran je trgovac, a za točnost, istinitost odnosno
za sadržaj oznaka proizvođač ili njegov ovlašteni
predstavnik odnosno kod proizvoda iz uvoza njihov uvoznik, a
ako on nije poznat, onda osoba koja te proizvoda stavlja na
tržište.
Opširnije o tome može se pročitati u časopisu RRiF br 5/08 u
rubrici: Tržišta i propisi
Lj.M.Ostale vijesti:

Novi broj RRiF-a
Ponedjeljak, 25.05.2020.
Smije li poslodavac isplatiti radniku plaću manju od primljene potpore i što s razlikom?
Četvrtak, 14.05.2020.
Novi broj PiP-a
Utorak, 12.05.2020.
NOVO – Webinari u organizaciji RRIF-a!
Ponedjeljak, 04.05.2020.
Od 1. svibnja uveden je zastoj (moratorij) s provedbom ovrhe na plaći
Nedjelja, 03.05.2020.
Prilog - Poslovanje proračuna i proračunskih korisnika
Srijeda, 29.04.2020.
Proširena je primjena potpora u sustavu športa
Srijeda, 29.04.2020.
Uputa za poslodavce i radnike
Ponedjeljak, 27.04.2020.
Uputa za pomorce u vezi porezne prijave za 2020.
Ponedjeljak, 27.04.2020.
Novi broj RRiF-a
Ponedjeljak, 27.04.2020.
Mjere ograničavanja društvenog okupljanja, rada trgovina, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događa
Ponedjeljak, 27.04.2020.
Radno vrijeme i način rada trgovina
Ponedjeljak, 27.04.2020.
Obrazac OKFŠ za 2019. predaje se do 30.4.2020.
Ponedjeljak, 27.04.2020.
Zastoj ovrhe po računu na novčanim sredstvima
Petak, 24.04.2020.
Financijski izvještaji u proračunskom sustavu za prva tri mjeseca 2020. godine – novi rok
Petak, 24.04.2020.
Promjene u proračunskom sustavu uvedene zbog koronavirusa
Srijeda, 22.04.2020.
Potpora za očuvanje radnih mjesta u sustavu športa
Ponedjeljak, 20.04.2020.
Od 18. travnja odgoda (moratorij) ovrhe po računu na novčanim sredstvima
Nedjelja, 19.04.2020.
Očuvanje radnih mjesta u sportu
Subota, 18.04.2020.
Tko može tražiti povrat naknade od Fine za uslugu javne objave?
Petak, 17.04.2020.
[VIDEO] Donacije (darovanja) u slučaju potresa
Petak, 17.04.2020.
Za sada još nema odgode (moratorija) ovrhe po računu na novčanim sredstvima
Četvrtak, 16.04.2020.
[VIDEO] Odgoda plaćanja dospjele obveze PDV-a prema Pravilniku o OPZ-u
Srijeda, 15.04.2020.
[VIDEO] Novi rokovi za podnošenje prijava PD-a i GFI-a
Utorak, 14.04.2020.
Novi broj PiP-a
Subota, 11.04.2020.
Ograničenja u proračunskom sustavu zbog koronavirusa
Petak, 10.04.2020.
[VIDEO] Obračun plaće u okolnostima izazvanim korona virusom
Petak, 10.04.2020.
Produljeni su rokovi za predaju financijskih izvještaja te prijave poreza na dobitak
Četvrtak, 09.04.2020.
Utvrđivanje obveze PDV-a prema novim pravilima
Četvrtak, 09.04.2020.
Igra s rokovima i računovođama
Srijeda, 08.04.2020.
Ugostitelji više ne primjenjuju „vanjske“ kolektivne ugovore
Srijeda, 08.04.2020.
„COVID-19 zajam za obrtna sredstva“ namijenjen mikro, malim i srednjim poduzetnicima
Utorak, 07.04.2020.
Promijenjeni su kriteriji za dobivanje potpore od HZZ-a
Utorak, 07.04.2020.
[VIDEO] Osiguranici u izolaciji
Utorak, 07.04.2020.
Računovodstveni servisi mogu izdavati propusnice u ime svojih klijenata
Nedjelja, 05.04.2020.
Rok za dodjelu potpore od 3.250,00/4.000,00 kn ipak je 7. 4. 2020. do ponoći
Subota, 04.04.2020.
[VIDEO] Novosti kod izdavanja propusnica za radnike - ePropusnice
Petak, 03.04.2020.
[VIDEO] Rad stranaca u RH - pitanja koja se javljaju za vrijeme proglašene epidemije
Petak, 03.04.2020.
Novosti u izdavanju propusnica radnicima
Četvrtak, 02.04.2020.
Potpora koju poslodavac isplaćuje radnicima zbog otklanjanja štete potresa ne smatra se plaćom
Četvrtak, 02.04.2020.
[VIDEO] Članovi uprave smanjenje troška plaće
Utorak, 31.03.2020.
Pružatelji ugostiteljske djelatnosti u domaćinstvu ili na OPG-u djelomično su oslobođeni plaćanja turističke pristojbe
Ponedjeljak, 30.03.2020.
Obustava plaćanja spomeničke rente
Ponedjeljak, 30.03.2020.
Privremeno ukidanje obveze plaćanja članarine HGK i HOK
Petak, 27.03.2020.
[VIDEO] Potpore za očuvanje radnih mjesta - NOVOSTI
Petak, 27.03.2020.
Odgađa se plaćanje naknade za nezapošljavanje osoba s invaliditetom
Petak, 27.03.2020.
[VIDEO] Obveze poslodavca i radnika-COVID 19
Petak, 27.03.2020.
[VIDEO] Rad od kuće
Petak, 27.03.2020.
Obavijest trošarinskim obveznicima na duhanske prerađevine
Četvrtak, 26.03.2020.
Promjena roka predaje Izjave o fiskalnoj odgovornosti za trgovačka društva i druge pravne osobe
Četvrtak, 26.03.2020.

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)