RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Pravilnici o označavanju tekstila i obuće

Ponedjeljak, 21.04.2008.

Navedeni pravilnici objavljeni su u
Narodnim novinama broj 40/08, a stupili su na snagu 07.04.2008.
Pravilnici su zamijenili do tada važeće pravilnike o označavanju
tekstila i obuće koji su bili na snazi od 01.01.2006.

U odnosu na do tada važeće pravilnike o označavanju tekstila i
obuće, novim pravilnici usklađeni su sa odredbama novog Zakona o
zaštiti potrošača (Nar.nov., br. 79/07. i 125/07.) u dijelu kojima
se propisuje sadržaj obavijesti o proizvodu (deklaraciji) te
odgovornost subjekata odgovornih za postojanje i točnost
propisanih podataka (oznaka) na tekstilu i obući. Bitna novost je
u tome što se na obavijesti (deklaraciji) za tekstil i obuću uz
ostale propisane podatke, obvezno mora naznačiti kako za uvozne
tako i za domaće proizvode i podatak o zemlji podrijetla, a pored
proizvođača, uvoznika i trgovca na malo, propisuje se odgovornost
za označavanje proizvoda i drugih osoba koje stavljaju tekstil
i/ili obuću na domaće tržište.

*Novosti koje su donesene pravilnicima su sljedeće:*

Obuća i tekstilni proizvodi koji se stavljaju na tržište RH
moraju imati obavijesti o proizvodu sa propisanim podatcima
i oznakama, jasnu, razumljivu, čitljivu i vidljivu te
o napisanu na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu,Na
obavijesti o proizvodu obvezatno se ističe i oznaka zemlje
podrijetla kako za uvoznu obuću i tekstilne proizvode tako i
domaće proizvodnje,
o Tekstilni proizvodi mogu biti označeni samo propisanim
nazivima sirovinskog sastava, a zabranjeno je stavljati na
te proizvode nazive i podatke koji bi se mogli lako
zamijeniti sa propisanim nazivima tekstilnih vlakana,
o Obuća se može staviti u promet na malo samo ako je najmanje
na jednom komadu obuću u svakom paru na hrvatskom jeziku i
latiničnim pismom stavljena oznaka o sirovinskom sastavu
materijala glavnih dijelova obuće u obliku piktograma ili
propisanih pisanih oznaka,
o Za postojanje propisanih oznaka na tekstilnim proizvodima i
obuća odgovoran je trgovac, a za točnost, istinitost odnosno
za sadržaj oznaka proizvođač ili njegov ovlašteni
predstavnik odnosno kod proizvoda iz uvoza njihov uvoznik, a
ako on nije poznat, onda osoba koja te proizvoda stavlja na
tržište.
Opširnije o tome može se pročitati u časopisu RRiF br 5/08 u
rubrici: Tržišta i propisi
Lj.M.

Ostale vijesti:

Provedba ovrhe na novim naknadama od 1. rujna 2019. godine
Utorak, 17.09.2019.
Novi broj PiP-a
Petak, 13.09.2019.
Pregled najavljenih promjena u oporezivanju od 1. siječnja 2020.
Srijeda, 11.09.2019.
Nova osnovica za obračun plaće u javnom sektoru
Utorak, 03.09.2019.
Odabir revizora za neprofitne organizacije
Ponedjeljak, 02.09.2019.
Novi neoporezivi primitci radnika
Četvrtak, 29.08.2019.
Novi broj RRiF-a
Ponedjeljak, 26.08.2019.
Predložene izmjene u oporezivanju plaća i neoporezivih primitaka radnika
Srijeda, 31.07.2019.
Novi broj RRiF-a
Četvrtak, 25.07.2019.
Primjena stope PDV-a na sjemenje
Srijeda, 17.07.2019.
Novi broj PiP-a
Ponedjeljak, 15.07.2019.
Boravak i rad državljana EGP-a u RH
Četvrtak, 11.07.2019.
Besplatna aplikacija za eRačune za male dobavljače
Četvrtak, 11.07.2019.
„Neprofitna“ okružnica za sastavljanje polugodišnjih financijskih izvještaja
Utorak, 09.07.2019.
Osnivanje trgovačkih društava na daljinu
Ponedjeljak, 08.07.2019.
Stopa zateznih kamata od 1. srpnja 2019.
Četvrtak, 04.07.2019.
Uputa za sastavljanje proračunskih financijskih izvještaja za prvih šest mjeseci 2019. godine
Četvrtak, 04.07.2019.
Prilog - Poslovanje proračuna i proračunskih korisnika
Ponedjeljak, 01.07.2019.
eRačun
Ponedjeljak, 01.07.2019.
Novi broj RRiF-a
Srijeda, 26.06.2019.
E-računi – besplatni video seminar
Petak, 14.06.2019.
Novi broj PiP-a
Četvrtak, 13.06.2019.
Oznake na bočnim stranama vozila u javnom cestovnom prijevozu i cestovnom prijevozu za vlastite potrebe
Petak, 07.06.2019.
Popunjavanje naloga za plaćanje - SEPA
Petak, 31.05.2019.
Novi broj RRiF-a
Ponedjeljak, 27.05.2019.
Novi Zakon o članarinama u turističkim zajednicama
Petak, 24.05.2019.
Novi broj PiP-a
Ponedjeljak, 13.05.2019.
Proširena je primjena Kolektivnog ugovora ugostiteljstva
Ponedjeljak, 13.05.2019.
Novi broj RRiF-a
Četvrtak, 25.04.2019.
Izmijenjen je Zakon o trgovačkim društvima
Utorak, 23.04.2019.
Podnošenje zahtjeva za izdavanje dozvole za boravak i rad
Ponedjeljak, 15.04.2019.
Prijava konsolidacije financijskih izvješća
Četvrtak, 11.04.2019.
Novi broj PiP-a
Srijeda, 10.04.2019.
Primjena stope PDV-a na sjemenje
Utorak, 09.04.2019.
Uputa za sastavljanje proračunskih financijskih izvještaja za prva tri mjeseca 2019. godine
Utorak, 09.04.2019.
Bolovanje za dijete iznad 3 godine života
Utorak, 02.04.2019.
Prilog - Poslovanje proračuna i proračunskih korisnika
Utorak, 02.04.2019.
Promijenjen je Kolektivni ugovor ugostiteljstva
Četvrtak, 28.03.2019.
Novi broj RRiF-a
Utorak, 26.03.2019.
Statistička izvješća o javnoj nabavi za 2018. godinu
Ponedjeljak, 25.03.2019.
Samoprocjena kod neprofitnih organizacija
Ponedjeljak, 25.03.2019.
Novi broj PiP-a
Ponedjeljak, 11.03.2019.
PD obrazac za 2018. godinu
Ponedjeljak, 04.03.2019.
Novi broj RRiF-a
Utorak, 26.02.2019.
Konsolidacija financijskih izvještaja u sustavu proračunskog računovodstva
Utorak, 26.02.2019.
Predaja izjave o fiskalnoj odgovornosti za 2018. godinu
Utorak, 26.02.2019.
Rok za predaju godišnjih izvještaja neprofitnih organizacija za 2018. godinu
Utorak, 26.02.2019.
Prilog - Poslovanje proračuna i proračunskih korisnika
Srijeda, 20.02.2019.
Novi broj PiP-a
Utorak, 12.02.2019.
Donesen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti potrošača
Utorak, 12.02.2019.

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)