RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Povećanje temeljnog kapitala iz dobitka 2001. - 2004. bez poreza

Ponedjeljak, 31.08.2009.

U razdoblju primjene Zakona o porezu na dohodak od 2001. do 2004. bilo je moguće povećati temeljni kapital društva uporabom dobitka bez obračuna poreza na dohodak od kapitala. Od 2005. i poslije tumačeno je da se ne može besporezno uporabiti dobitak za tu namjenu. Sada smo u novoj situaciji jer je Porezna uprava (drugostupanjski odjel) dala drukčije motrište.

Već dugo je u stručnoj javnosti podijeljeno mišljenje o tome treba li obračunavti 15% poreza na dohodak od kapitla (+ prirez) ako se dobitci ostvareni u razdoblju 2001. do 2004. uporabljuju od 2005. za povečanje temeljnog kapitala. RRiF je o tome pisao i zalagao se za teleološko shvaćanje čl. 68. st. 1. danas važećeg Zakona o porezu na dohodak prema kojemu se dohodak ostvaren do početka primjene novog Zakona oporezuje prema propisima koji su do tada bili na snazi. Mnogi su tumačili da se to odnosi na nastavak oporezivanja ostvarenih dohodaka do kraja 2004. kad se isplaćuju u 2005.(npr. plaće, honorari), ali da se to ne odnosi na iznimke koje su vrijedile do kraja 2004. kada nije bilo oporezivanja uporabe dividendi i dobitaka za izravno povečanje temeljnog kapitla. Ta iznimka je bila propisana čl. 26. prije važećeg Zakona o porezu na dohodak ("dohodak od kapitala ne utvrđuje se s osnove dividendi i udjela u dobiti ako su dividende i ti udjeli iskorišteni za uvećanje temeljnog kapitala društva").

Naše je motrište bilo da ako se novim Zakonom o porezu na dohodak određuje da će se nešto oporezivati na način kako je to bilo u vrijeme 2001. do 2004., tada to znaći da vrijede i iznimke, odnosno osobođenje od oporezivanja kad se isplaćuje dohodak i dobitak iz tih godina. Normalno i logično je bilo očekivati da se uporaba i iskorištenje dobitaka za izravno povećanje temeljnog kapital društva ne oporezuje, kao što se to nije oporezivalo u razdoblju primjene ondašnjeg zakona. Ali, tumačnja koja su slijedila bila su na tragu obveznog oporezivanja. Već četiri godine mnogi su linijom manjeg otpora to prihvačali kao gotovu stvar.

Međutim, nedavno je doneseno drugostupanjsko rješenje Porezne uprave koje daje novi pristup, a prema kojem se izjednačuje porezni status uporabe dobitka za povečanja temeljnog kapitala kakav je bio u razdoblju 2001. do 2004. da tako bude i danas.

Međutim, to ne isključuje plaćanje posebnog poreza od 4% na isplatu (uporabu) dobitka.

Više o tome čitajte u RRiF br. 10/09.
V.B.

Ostale vijesti:

Obrazac putnog naloga
Petak, 20.09.2019.
Provedba ovrhe na novim naknadama od 1. rujna 2019. godine
Utorak, 17.09.2019.
Novi broj PiP-a
Petak, 13.09.2019.
Pregled najavljenih promjena u oporezivanju od 1. siječnja 2020.
Srijeda, 11.09.2019.
Nova osnovica za obračun plaće u javnom sektoru
Utorak, 03.09.2019.
Odabir revizora za neprofitne organizacije
Ponedjeljak, 02.09.2019.
Novi neoporezivi primitci radnika
Četvrtak, 29.08.2019.
Novi broj RRiF-a
Ponedjeljak, 26.08.2019.
Predložene izmjene u oporezivanju plaća i neoporezivih primitaka radnika
Srijeda, 31.07.2019.
Novi broj RRiF-a
Četvrtak, 25.07.2019.
Primjena stope PDV-a na sjemenje
Srijeda, 17.07.2019.
Novi broj PiP-a
Ponedjeljak, 15.07.2019.
Boravak i rad državljana EGP-a u RH
Četvrtak, 11.07.2019.
Besplatna aplikacija za eRačune za male dobavljače
Četvrtak, 11.07.2019.
„Neprofitna“ okružnica za sastavljanje polugodišnjih financijskih izvještaja
Utorak, 09.07.2019.
Osnivanje trgovačkih društava na daljinu
Ponedjeljak, 08.07.2019.
Stopa zateznih kamata od 1. srpnja 2019.
Četvrtak, 04.07.2019.
Uputa za sastavljanje proračunskih financijskih izvještaja za prvih šest mjeseci 2019. godine
Četvrtak, 04.07.2019.
Prilog - Poslovanje proračuna i proračunskih korisnika
Ponedjeljak, 01.07.2019.
eRačun
Ponedjeljak, 01.07.2019.
Novi broj RRiF-a
Srijeda, 26.06.2019.
E-računi – besplatni video seminar
Petak, 14.06.2019.
Novi broj PiP-a
Četvrtak, 13.06.2019.
Oznake na bočnim stranama vozila u javnom cestovnom prijevozu i cestovnom prijevozu za vlastite potrebe
Petak, 07.06.2019.
Popunjavanje naloga za plaćanje - SEPA
Petak, 31.05.2019.
Novi broj RRiF-a
Ponedjeljak, 27.05.2019.
Novi Zakon o članarinama u turističkim zajednicama
Petak, 24.05.2019.
Novi broj PiP-a
Ponedjeljak, 13.05.2019.
Proširena je primjena Kolektivnog ugovora ugostiteljstva
Ponedjeljak, 13.05.2019.
Novi broj RRiF-a
Četvrtak, 25.04.2019.
Izmijenjen je Zakon o trgovačkim društvima
Utorak, 23.04.2019.
Podnošenje zahtjeva za izdavanje dozvole za boravak i rad
Ponedjeljak, 15.04.2019.
Prijava konsolidacije financijskih izvješća
Četvrtak, 11.04.2019.
Novi broj PiP-a
Srijeda, 10.04.2019.
Primjena stope PDV-a na sjemenje
Utorak, 09.04.2019.
Uputa za sastavljanje proračunskih financijskih izvještaja za prva tri mjeseca 2019. godine
Utorak, 09.04.2019.
Bolovanje za dijete iznad 3 godine života
Utorak, 02.04.2019.
Prilog - Poslovanje proračuna i proračunskih korisnika
Utorak, 02.04.2019.
Promijenjen je Kolektivni ugovor ugostiteljstva
Četvrtak, 28.03.2019.
Novi broj RRiF-a
Utorak, 26.03.2019.
Statistička izvješća o javnoj nabavi za 2018. godinu
Ponedjeljak, 25.03.2019.
Samoprocjena kod neprofitnih organizacija
Ponedjeljak, 25.03.2019.
Novi broj PiP-a
Ponedjeljak, 11.03.2019.
PD obrazac za 2018. godinu
Ponedjeljak, 04.03.2019.
Novi broj RRiF-a
Utorak, 26.02.2019.
Konsolidacija financijskih izvještaja u sustavu proračunskog računovodstva
Utorak, 26.02.2019.
Predaja izjave o fiskalnoj odgovornosti za 2018. godinu
Utorak, 26.02.2019.
Rok za predaju godišnjih izvještaja neprofitnih organizacija za 2018. godinu
Utorak, 26.02.2019.
Prilog - Poslovanje proračuna i proračunskih korisnika
Srijeda, 20.02.2019.
Novi broj PiP-a
Utorak, 12.02.2019.

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)