RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Povećana je odgovornost obrtnika za obveze

Ponedjeljak, 19.04.2010.

Ustavni sud Republike Hrvatske odlučujući o suglasnosti Zakona o obrtu (Nar. nov. br., 77/93., 90/96., 64/01., 71/01. – ispravak, 49/03. – pročišćeni tekst, 68/07. i 79/07. – ispravak, dalje: ZO) s Ustavom Republike Hrvatske, na sjednici održanoj 17. ožujka 2010., donio je Odluku br U-I-2771/2008 kojom je ukinuo sporni članak 20. stavak 1. Zakona o obrtu (identičan članku 21. stavku 1. pročišćenog teksta)

Predmetni članak 20. stavak 1. ZO-a glasio je:
"Za obveze koje nastaju u obavljanju obrta obrtnik odgovara cjelokupnom unesenom imovinom koja je potrebna za obavljanje obrta."

Ustavni sud smatra kako je pojam "unesena imovina potrebna za obavljanje obrta" sadržan u spornoj odredbi ZO-a nejasna i neodređena (pravno nedefinirana) kategorija. Ona određuje odgovornost obrtnika (koji su fizičke osobe) na način sličan odgovornosti trgovačkih društava, tj., društava kapitala (d.o.o. i d.d. - koji su pravne osobe) ali koja trećima odgovaraju za obveze cjelokupnom imovinom unesenom u trgovačko društvo (koja je imovina odredbama ZTD-a jasno definirana). Stoga se prema navedenoj Odluci Ustavnog suda način uređenja odgovornosti obrtnika pokazao kao sporan s gledišta jamstva jednakosti svih pred zakonom, kao i s gledišta jamstva jednakosti pravnog položaja poduzetnika na tržištu kojeg je država prema čl. 49. st. 2. Ustava RH dužna osigurati ("Država osigurava svim poduzetnicima jednak pravni položaj na tržištu")

Zakonodavac je tako, propisujući da obrtnik za obveze koje nastaju u obavljanju obrta odgovara samo "unesenom imovinom koja je potrebna za obavljanje obrta" a ne "cijelom svojom imovinom" (kao što je, nasuprot ovome za trgovačko društvo propisano odredbom čl. 9. st. 1. ZTD-a, tj., za trgovca pojedinca čl. 9. st 2. ZTD-a), ustanovio različit pravni režim odgovornosti dužnika za obveze nastale u gospodarskom poslovanju. Time je bila uspostavljena iznimka od načela odgovornosti cijelom imovinom koje je načelo univerzalno i primjenjivo na sve oblike organiziranja gospodarskih subjekata, uključujući i obrtnike.
Naime, prema navodu iz obrazloženja predmetne Odluke Ustavnog suda, nema ustavnopravno utemeljenog razloga da trgovačka društva (kao i trgovci pojedinci) odgovaraju cjelokupnom imovinom (društva), a obrtnici samo (neutvrdivim) dijelom svoje imovine: Stoga (ukidanjem sporne odredbe ZO-a) obrtnici za svoje obveze odgovaraju cijelom svojom privatnom imovinom a ne samo unesenom imovinom potrebnom za obavljanje obrta budući da ove dvije imovinske mase obrtnika nije moguće međusobno razlučiti.

Ovakva odgovornost obrtnika za obveze koje nastaju u obavljanju obrta, neovisno o spomenutoj Odluci Ustavnog suda, proizlazi i iz odredbi Ovršnog zakona (Nar. nov. br., 57/96., 29/99., 173/03., 194/03., 151/04., 88/05., 121/05. i 67/08. )
Naime, odredbom čl. 70. st. 2. Ovršnog zakona propisano je da se ovrha radi ostvarenja novčane tražbine protiv fizičke osobe koja obavlja registriranu djelatnost (obrtnik) može provesti na cjelokupnoj njezinoj imovini, osim na onim stvarima i pravima koja su nužna za zadovoljenje osnovnih životnih potreba ovršenika (i osoba koje je po zakonu dužan uzdržavati), te na onim stvarima i pravima koja su nužna za obavljanje njezine registrirane djelatnosti ako joj je ona glavni izvor sredstava za život. Međutim, prema odredbi istog članka nekretnine za stanovanje ili obavljanje poslovne djelatnosti ne smatraju se stvarima koje su nužne za zadovoljavanje osnovnih životnih potreba ovršenika ili za obavljanje samostalne djelatnosti koja je njegov glavni izvor sredstava za život, što znači da bi iste mogle biti uporabljene za naplatu vjerovnikovih tražbina.

Više o ovoj tematici pročitajte u idućim izdanjima naših časopisa RRiF i Pravo i porezi, u kojima će se dati opširniji komentari i pojašnjenja predmetne odluke Ustavnog suda.


D. P.

Ostale vijesti:

Obrazac putnog naloga
Petak, 20.09.2019.
Provedba ovrhe na novim naknadama od 1. rujna 2019. godine
Utorak, 17.09.2019.
Novi broj PiP-a
Petak, 13.09.2019.
Pregled najavljenih promjena u oporezivanju od 1. siječnja 2020.
Srijeda, 11.09.2019.
Nova osnovica za obračun plaće u javnom sektoru
Utorak, 03.09.2019.
Odabir revizora za neprofitne organizacije
Ponedjeljak, 02.09.2019.
Novi neoporezivi primitci radnika
Četvrtak, 29.08.2019.
Novi broj RRiF-a
Ponedjeljak, 26.08.2019.
Predložene izmjene u oporezivanju plaća i neoporezivih primitaka radnika
Srijeda, 31.07.2019.
Novi broj RRiF-a
Četvrtak, 25.07.2019.
Primjena stope PDV-a na sjemenje
Srijeda, 17.07.2019.
Novi broj PiP-a
Ponedjeljak, 15.07.2019.
Boravak i rad državljana EGP-a u RH
Četvrtak, 11.07.2019.
Besplatna aplikacija za eRačune za male dobavljače
Četvrtak, 11.07.2019.
„Neprofitna“ okružnica za sastavljanje polugodišnjih financijskih izvještaja
Utorak, 09.07.2019.
Osnivanje trgovačkih društava na daljinu
Ponedjeljak, 08.07.2019.
Stopa zateznih kamata od 1. srpnja 2019.
Četvrtak, 04.07.2019.
Uputa za sastavljanje proračunskih financijskih izvještaja za prvih šest mjeseci 2019. godine
Četvrtak, 04.07.2019.
Prilog - Poslovanje proračuna i proračunskih korisnika
Ponedjeljak, 01.07.2019.
eRačun
Ponedjeljak, 01.07.2019.
Novi broj RRiF-a
Srijeda, 26.06.2019.
E-računi – besplatni video seminar
Petak, 14.06.2019.
Novi broj PiP-a
Četvrtak, 13.06.2019.
Oznake na bočnim stranama vozila u javnom cestovnom prijevozu i cestovnom prijevozu za vlastite potrebe
Petak, 07.06.2019.
Popunjavanje naloga za plaćanje - SEPA
Petak, 31.05.2019.
Novi broj RRiF-a
Ponedjeljak, 27.05.2019.
Novi Zakon o članarinama u turističkim zajednicama
Petak, 24.05.2019.
Novi broj PiP-a
Ponedjeljak, 13.05.2019.
Proširena je primjena Kolektivnog ugovora ugostiteljstva
Ponedjeljak, 13.05.2019.
Novi broj RRiF-a
Četvrtak, 25.04.2019.
Izmijenjen je Zakon o trgovačkim društvima
Utorak, 23.04.2019.
Podnošenje zahtjeva za izdavanje dozvole za boravak i rad
Ponedjeljak, 15.04.2019.
Prijava konsolidacije financijskih izvješća
Četvrtak, 11.04.2019.
Novi broj PiP-a
Srijeda, 10.04.2019.
Primjena stope PDV-a na sjemenje
Utorak, 09.04.2019.
Uputa za sastavljanje proračunskih financijskih izvještaja za prva tri mjeseca 2019. godine
Utorak, 09.04.2019.
Bolovanje za dijete iznad 3 godine života
Utorak, 02.04.2019.
Prilog - Poslovanje proračuna i proračunskih korisnika
Utorak, 02.04.2019.
Promijenjen je Kolektivni ugovor ugostiteljstva
Četvrtak, 28.03.2019.
Novi broj RRiF-a
Utorak, 26.03.2019.
Statistička izvješća o javnoj nabavi za 2018. godinu
Ponedjeljak, 25.03.2019.
Samoprocjena kod neprofitnih organizacija
Ponedjeljak, 25.03.2019.
Novi broj PiP-a
Ponedjeljak, 11.03.2019.
PD obrazac za 2018. godinu
Ponedjeljak, 04.03.2019.
Novi broj RRiF-a
Utorak, 26.02.2019.
Konsolidacija financijskih izvještaja u sustavu proračunskog računovodstva
Utorak, 26.02.2019.
Predaja izjave o fiskalnoj odgovornosti za 2018. godinu
Utorak, 26.02.2019.
Rok za predaju godišnjih izvještaja neprofitnih organizacija za 2018. godinu
Utorak, 26.02.2019.
Prilog - Poslovanje proračuna i proračunskih korisnika
Srijeda, 20.02.2019.
Novi broj PiP-a
Utorak, 12.02.2019.

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)