RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Posudba novih modela vozila iz Francuske za međunarodnu novinsku prezentaciju u RH

Broj: 410-19/15-01/148 od 30.04.2015.

Tvrtka iz dostavnog popisa namjerava u Republici Hrvatskoj u razdoblju od 1. listopada do 1. studenoga 2015. organizirati međunarodnu novinarsku prezentaciju novog modela vozila visoke klase. U tu bi svrhu tvrtka Centrala koja je u Parizu u Republiku Hrvatsku kamionima dovezla flotu od 70 novih modela vozila iz Francuske koji bi trebali imati francuske registarske pločice, ali bi se također moglo dogoditi da zbog kratkih rokova i složenosti organizacije, ta vozila ipak ne budu registrirana u Francuskoj nego da ih treba privremeno registrirati u Republici Hrvatskoj. Obzirom da ta vozila neće biti u vlasništvu tvrtke iz dostavnog popisa, već će nakon prezentacije biti vraćena tvrtki Centali u Francusku koja ih daje privremeno na korištenje na rok od 30 dana postavljeno je pitanje ima li tvrtka iz dostavnog popisa obvezu plaćanja PDV-a na vozila koja će u Republici Hrvatskoj biti privremeno odnosno tijekom održavanja prezentacije.
Isporukom dobara uz naknadu sukladno čl. 7. st. 5. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 73/13., 99/13., 148/13., 153/13. i 143/14., u daljnjem tekstu: Zakon o PDV-u) smatra se premještanje dobara koja su dio poslovne imovine poreznog obveznika koja je za potrebe svojeg poslovanja otpremio ili prevezao sam porezni obveznik ili druga osoba za njegov račun u drugu državu članicu.
Premještanjem dobara unutar Europske unije u smislu st. 5. t. f) istoga članka Zakona o PDV-u ne smatra se, među ostalim, otprema ili prijevoz dobara u svrhu privremenog korištenja dobara u razdoblju koje nije dulje od 24 mjeseca, unutar područja druge države članice u kojoj bi uvoz istih dobara s područja treće zemlje, s ciljem njihovog privremenog korištenja, bio obuhvaćen postupkom privremenog uvoza s potpunim oslobođenjem od plaćanja uvoznih carina.
Prema tome, u konkretnom slučaju može se primijeniti odredba čl. 7. st. 5. t. f) Zakona o PDV-u, ako bi uvoz istih dobara s područja treće zemlje, s ciljem njihovog privremenog korištenja, bio obuhvaćen postupkom privremenog uvoza s potpunim oslobođenjem od plaćanja uvoznih carina. U tom slučaju tvrtka Centrala iz Francuske nema stjecanje dobara u Republici Hrvatskoj te nije obvezna registrirati se za potrebe PDV-a u Republici Hrvatskoj s osnove privremenog korištenja vozila u Republici Hrvatskoj u razdoblju od 30 dana.
Napominjemo da iz upita nije razvidno da li tvrtka Centrala iz Francuske hrvatskoj tvrtki iz dostavnog popisa obavlja neku isporuku koju će joj zaračunavati. Stoga ako tvrtka Centrala iz Francuske ne obavlja hrvatskoj tvrtki iz dostavnog popisa neku isporuku za koju će joj izdati račun, tada hrvatska tvrtka nema obveze za obračun i plaćanje PDV-a u Republici Hrvatskoj.

Mišljenje dao: Porezna uprava
Izdanje: Pravo i poreziPovratak na mišljenja...


Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)